اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم سعیده عنایتی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و تحلیل شبکه های مبتنی بر ایستگاه های پایۀ هوایی بر اساس هندسۀ تصادفی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فاطمه سادات میرعباسی هریس، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی گیرنده ابربازتولیدی با سیگنال فرونشانی داخلی برای کاربردهای کم توان
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید علیخانی، گروه مهندسی قدرت
انتخاب بهینه برنامههای پاسخگویی بار در حضور منابع اتکاناپذیر مبتنی برطبقهبندی مولفه بار
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن حایری، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و تحلیل حلقه قفل فاز مقسم صحیح نوع یک برای فرکانس 2.4GHz
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرناز آمون، گروه مهندسی کامپیوتر
ارائه یک معماری امنیتی برای وب اشیاء با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر ویژگی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد جان بیگ لو اسفندانی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت یک مدار راه انداز با قابلیت اصلاح ضریب توان و کلیدزنی نرم برای لامپ های دنا
27آبان1398
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدمهدی مهرنگار، گروه مهندسی الکترونیک
ادوات پلاسمونی مبتنی بر امواج آکوستیکی سطحی (SAW)
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرهاد فتحی، گروه مهندسی کامپیوتر
کشف و مسدودسازی کانال‌های فرماندهی و کنترل شبکه بات‌ها در شبکه‌ گمنام با مسیریابی پیازی (TOR)
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیاوش سرداری، گروه مهندسی کامپیوتر
روشی برای جایگذاری بهینه توابع SFCها در محیط NFV مبتنی بر کانتینرها
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرزاد هادیلو، گروه مهندسی کنترل
طراحی کنترل¬گر پیش¬بین تعمیم¬یافته برای تشخیص و آشکارسازی حمله و رخداد عیب در فرایند چهار-مخزن
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرسول کرانی، گروه مهندسی قدرت
برنامه¬ریزی سیستم ذخیره¬ساز انرژی با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدپذیر و مدیریت سمت تقاضا در ریزشبکه متصل در حضور بازار
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم حیدری، گروه مهندسی مخابرات
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن MIMO برای نسل پنجم
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای اسامه حورانی، گروه مهندسی مخابرات
بازشناسی اشیاء دیداری مغز انسان مبتنی بر یادگیری گروهی از دادگان چند وجهی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام انصاری، گروه مهندسی الکترونیک
افزایش بازدهی یک تقویت کننده توان با استفاده از تکنیک دنبال کردن پوش
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای علی اعتمادی، گروه مهندسی مخابرات
مخابرات مولکولی در حضور منابع نویز زیستی خارجی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدجواد اسدی لاری، گروه مهندسی کنترل
دفاع از پایان نامه
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی سوادی حسینی، گروه مهندسی کامپیوتر
ارائه یک معماری جدید یادگیری ژرف برای شناسایی رفتار انسان در ویدئو
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم فاطمه دلدار، گروه مهندسی کامپیوتر
شخصی‌سازی حریم خصوصی تفاضلی برای پرس‌وجوهای آماری از مجموعه داده‌های مکانی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای نیوشا باقری خولنجانی، گروه مهندسی کامپیوتر
طبقه بندی بیومارکر های میکروآرایه سرطان ها با استفاده از رهیافت تکاملی عمیق
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید حسین حسینی، گروه مهندسی کنترل
مدلسازی و تحلیل رفتار در شبکه‌های تبادل عقاید با تفکیک عقیده واقعی و عقیده ابراز شده
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای معین نصیری بزنجانی، گروه مهندسی قدرت
برنامه ریزی چندسطحی محافظه‌کارانه توسعه مقاوم توزیع شده شبکه های توزیع فعال مبتنی بر حضور منابع انرژی گسترده
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه رضایی، گروه مهندسی مخابرات
ادغام تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی مبتنی بر ضرایب تزریق
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا رستمی ، گروه مهندسی مخابرات
استفاده از اطلاعات ریخت شناسی جهت طبقه بندی طیفی مکانی تصاویر سنجش از دور
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابوالفضل ذاکری، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه های بی‌سیم نرم افزار محور نسل جدید
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم شیوا حیاتی راد، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل ساختار‌های کانفورمال چندلایه با عناصر متناوب از جنس گرافن
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم خدیجه معصوم نیا بیشه، گروه مهندسی مخابرات
مدل¬سازی تغییرات تصادفی پارامترهای محیطی در حل عددی میدان¬های الکترومغناطیسی به روش FDTD تصادفی (S-FDTD)
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن حیدری، گروه مهندسی الکترونیک
شبيه سازي و تحليل ایزوالتور نوري مبتني بر گرافن
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضی سرخیل، گروه مهندسی مخابرات
مخابره پنهان(Covert communication) در سیستم های با فرستنده ی چند آنتن ورله
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای دانیال یک نور هره دشت، گروه مهندسی قدرت
تعیین اندازه بهینه واحد ذخیره‌ساز برای تولیدکننده سنتی در محیط رقابتی در سیستم قدرتی با ضریب نفوذ متغیر واحدهای تجدیدپذیر
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید هادی کلانتری، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت وبهبود رفتار خروجی نانوژنراتور تریبو الکتریک
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن هدایت زاده گنجی، گروه مهندسی الکترونیک
تحلیل و طراحی یک فیلتر مختلط میان¬گذر نمونه¬بردار بار با ضریب کیفیت بالا
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مرتضی صمدی، گروه مهندسی قدرت
برنامهريزي تعمير و نگهداري قابليت اطمينان محور در شبكه انتقال
27آبان1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای میرسعید موسوی زاده، گروه مهندسی قدرت
ارزیابی تاب¬آوری و تقویت آن در حوزه برنامه¬ریزی شبکه¬های توزیع
27آبان1398
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای امیر آریان، گروه مهندسی الکترونیک
تقویت توان فرکانس رادیویی با راندمان بالا بر مبنای مدولاسیون عرض پالس
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین محمدپورفرد، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت و تحلیل آشکارساز اشعه ایکس پروسکایتی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد قلی پور، گروه مهندسی الکترونیک
تجزيه و تحليل آشکارسازهای نقطه کوانتومی بهمنی مبتنی بر تکثير اکسيتونی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هاشم رضایی، گروه مهندسی کامپیوتر
طراحی پردازنده رمزنگاری خم بیضوی برای امن‌سازی دستگاه‌های IoT
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد مسعودی، گروه مهندسی کامپیوتر
طراحی و تحلیل یک اسیلاتور LC پهن باند با استفاده از رزونانس مد مشترک و تفاضلی
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میثم سعادت، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و ساخت آنتن صفحه‌ای با گین بالا در باند Ka برای کاربردهای ماهواره‌ای HTS
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه آبشاری، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های لومینوفور برای کاربرد در حسگر نوری گاز اکسیژن
27آبان1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم مقیمی، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه‌های محلی‌سازی محتوا
27آبان1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پویا علی بیگلو، گروه مهندسی الکترونیک
تحلیل و طراحی انبرک های پلاسمونی برای به تله اندازی و آشکارسازی نانوذرات
21خرداد1398
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابوالفضل قاضی زاده، گروه مهندسی کامپیوتر
ارائه روشی پویا برای تخصیص منابع زنجیره توابع خدمات با هدف قابلیت اطمینان در محیط NFV
21خرداد1398
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته نظری مرویان، گروه مهندسی مخابرات
طراحی وساخت آرایه ای از آنتن های ویوالدی با پهنای باند وسیع
21خرداد1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابوالقاسم عظیمی پور، گروه مهندسی کنترل
شناسایی پارامترهای مدل غیر خطی بویلر واتر تیوب و طراحی ضرایب کنترل کننده PID
21خرداد1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم معصومه صادقی، گروه مهندسی مهندسی پزشکی
ایجاد الگوی پرتو مطلوب در تصویربرداری اولتراسوند با به کارگیری تکنیک های MIMO و آرایه های فازی
21خرداد1398
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای ابوذر قربانی نژاد، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و تحلیل اسیلاتورهای هارمونیکی موج میلی متری/زیرتراهرتز در تکنولوژی CMOS
21خرداد1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ارسلان کوچکی رفسنجانی، گروه مهندسی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی سیستم تصویربرداری اولتراسوند مبتنی بر FPGA
21خرداد1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم عاطفه ذاکر، گروه مهندسی کامپیوتر
روشی برای تشخیص و کاهش اثر حملات انکار سرویس توزیع شده در شبکه های مبتنی بر نرم افزار
21خرداد1398
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد پیرزرگر اردبیلی، گروه مهندسی کامپیوتر
تولید خودکار ناظر و اطلاعات ابزار آمایی کد منبع در راستی آزمایی زمان اجرای سیستم های نرم افزاری خود وفق پذیر
21خرداد1398
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: محمد حسین حیدری، گروه مهندسی مخابرات
پایورسازی جلوگیری از شنود با پارازیت هماهنگ در شبکه‌های مبتنی بر دسترسی چندگانه غیر متعامد
27اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد پیرزرگر اردبیلی، گروه مهندسی کامپیوتر
تولید خودکار ناظر و اطلاعات ابزار آمایی کد منبع در راستی آزمایی زمان اجرای سیستم های نرم افزاری خود وفق پذیر
27اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا بهرامی نسب، گروه مهندسی مخابرات
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن ایستگاه پایه پهن باند برای برای نسل دو ، سه و چهار
21اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابوالفضل عقیلی راد، گروه مهندسی الکترونیک
شبيه سازي انبرك هاي پلاسموني بر اساس نانوساختارهاي طلا
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کامیار رشیدی، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و بهینه‌سازی فیبرهای میکروساختار برای خمش¬های بزرگ
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود چناری پاریزی، گروه مهندسی کنترل
طراحی و پیاده سازی یک تعقیب گر مقاوم برای ربات ترکیبی کابلی- چهارپره به منظور حرکت در دو محور در حضور نیروهای اغتشاش خارجی
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید رسول حسینی کیا، گروه مهندسی کامپیوتر
شناسایی ناهنجاری در RPL با استفاده از یادگیری تک¬کلاسی
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احد شیخ الاسلامی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی آنتن آرایه بازتابی با قابلیت پویش پرتو در باند X
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهشید تبیانیان، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخيص ايستاي تروجان‌هاي سخت‌افزاري با استفاده از ويژگي‌هاي کنترل‌پذيري و مشاهده‌پذيري
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسرین صلح طلب، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و ساخت لایه پروسکایت سلولهای خورشیدی به منظورکاهش هیسترزیس و افزایش پایداری
21اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی آور، گروه مهندسی قدرت
تخصیص ارزش محور هزینه های انتقال با بهره گیری از مفهوم ظرفیت مفید
21اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ساجده عبداللهی، گروه مهندسی الکترونیک
تعیین محل متن فارسی در تصاویر جلد مجلات
21اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فاضل زیرک ساز، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و آنالیز تقویت کننده توان باند وسیع با ساختار دنبال کننده پوش برای کاربرد نسل چهارم
21اسفند1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مائده کوهیان افضل، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از CuSCN به عنوام لایه انتقال دهنده حفره غیر آلی
13اسفند1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم عاطفه قربانی، گروه مهندسی الکترونیک
استفاده از لایه های خنثی الکتریکی به منظور بهینه سازی سلول های خورشیدی پروسکایتی
13اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین هاتفی اردکانی، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل و کاربرد گرافن در ساختارهای صفحه¬ای الکترومغناطیسی
13اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد علی خسروی، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت انبرک های پلاسمونی نانو ساختار بر اساس لیتوگرافی کلوییدی
13اسفند1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی دهقانی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC سوئیچ - خازنی فوق افزاینده بدون ترانسفورماتور باقابلیت تثبیت ولتاژ خروجی و کلیدزنی نرم
13اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از رساله: آقای پویا بدری، گروه مهندسی کنترل
کنترل مقاوم سامانه‌های مرتبه کسری دارای مشتق‌های متفاوت متناسب دارای تأخیر در ورودی
13اسفند1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد درویشی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی آنتن لنز دی الکتریک با الگوی تشعشی زین اسبی در باند X
13اسفند1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم اکرم هوشیاری، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه‌های حسگر بی‌سیم رادیو شناختی با در نظر گرفتن برداشت انرژی
13اسفند1397
دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای اصغر تاج‌الدین، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص بدافزارهای ناشناخته در سطح میزبان با استفاده از دسته‌‌بندهای شورایی
13اسفند1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیروس حسنوند، گروه مهندسی کنترل
شناسایی آنلاین فرآیندهای پیچیده از جریان اطلاعات بوسیله¬ی سیستم¬های هوشمند فازی تحولگرا.
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم صدف شامخی، گروه مهندسی پزشکی
بهبود کیفیت تصویربرداری فوتوآکوستیک با استفاده از وزن دهی وفقی خروجی شکل دهنده های پرتو
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین نیک‌زاد، گروه مهندسی قدرت
ارزیابی بهبود تخمین‌حالت در سیستم توزیع با استفاده از زیرساخت‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI)
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سهند حسین پور ملکوتی، گروه مهندسی الکترونیک
پیاده سازی کنترل بهبود یافته ربات اسکلت بیرونی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی عضلات
14بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید پرویزیان، گروه مهندسی کنترل
طراحی یک رویتگر غیر شکننده بر پایه رویکرد مد لغزشی تطبیقی برای سامانه های مرتبه کسری غیرخطی نامعین دارای تأخیر زمانی و غیرخطینگی در ورودی
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علمدار حافظی نیک، گروه مهندسی کنترل
طراحی رویتگرچندجمله ای نمایی غیرشکننده برای دسته‌ای از سامانه‌های مرتبه‌ی کسری غیرخطی با کاربرد در همزمان سازی و ارتباطات سامانه‌های آشوبناک
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد الهقلی، گروه مهندسی کنترل
طراحی فانکشن بلوک کنترل کننده ی پیش بین DMC برای PLC سری S7شرکت زیمنس با پیاده سازی بر روی سامانه چهار مخزن
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود حمیدی، گروه مهندسی مخابرات
شبیه سازی تحلیلی و عددی موجبرهای مبتنی بر گرافین در باند فرکانسی تراهرتز
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید سربازی آزاد، گروه مهندسی کامپیوتر
یک الگوریتم تطبیقی جهت انتخاب خصیصه در دادههای بیان ژن با استفاده از معیارهای پیچیدگی
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی سبزی نژاد، گروه مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
روش پویای تشخیص کمپلکس‌های پروتئینی با رویکرد خوشه‌بندی دوگانه و با استفاده از داده‌های شبکه PPI، گراف هستان‌شناسی ژن و TAP
14بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پگاه نوچیان، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت جاذب متامتریال
14بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رویا پریدار، گروه مهندسی پزشکی
بهبود کیفیت تصاویر فتوآکوستیک در آرایه های خطی
14بهمن1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن صمدی، گروه مهندسی الکترونیک
به‌دام‌اندازی و جداسازی میکرو و نانوذرات با استفاده از نیروهای پلاسمونی
14بهمن1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام شفیعی رودباری، گروه مهندسی کنترل
کنترل مد لغزشی تطبیقی برای اینورترهای موازی در ریزشبکه‌های جزیره‌ای
14بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آروین سعیدی، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه های نسل پنجم مبتنی بر ایستگاه های پایه هوایی
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده منصوره آقایی، گروه مهندسی مخابرات
طبقه‌بندی تصاویر ابر طیفی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الناز محمدی، گروه مهندسی پزشکی
قطعه بندی گلبول های سفید در لام های خونی بانک داده های بالینی با استفاده از یادگیری عمیق
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عبداللطیف واحدی درمیان، گروه مهندسی پزشکی
ارائه یک شکل‌دهنده پرتو وفقی با بیان تنک در تصویربرداری اولتراسوند با نرخ فریم بالا با استفاده از یادگیری واژه‌نامه
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی سالاری ، گروه مهندسی پزشکی
شكل‌دهي پرتو وفقي مستقل از کاربر در تصویربرداري اولتراسوند
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای نصیرالدین نجات بخش، گروه مهندسی مخابرات
طراحی، شبیه سازی و محدودیت های عملکرد آنتن های آرایه ای در شبکه های سلولی نسل پنجم
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده مهتاب موسوی پور، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه های دو طرفه مبتنی بر فناوری های نامتعامد
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کاووس آئین جمشید، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت یک مبدل اصلاح ضریب توان یک طبقه بدون پل دیودی مبتنی بر مبدل تشدیدی LLC در حالت هدایت پیوسته
3بهمن1397
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای میثم لطفی، گروه مهندسی مخابرات
افزایش اطلاعات مکانی داده‌های چندطيفي با کمک الگوهای کانتوری و تجزیه بافت-کارتون
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید صفری، گروه مهندسی قدرت
جایابی کلیدهای بازبست و جداکننده‌ها در شبکه توزیع فعال با در نظر گرفتن هماهنگی حفاظتی
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد فارسی، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل و کاهش نسبت بیشینه به میانگین ِتوان روش هاي دسترسی چندگانه غیر متعامد در شبکه هاي نسل پنجم
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید نجفی، گروه مهندسی مخابرات
ساختار های فرکانس گزین قابل تنظیم برای کاربرد آنتن های با قابلیت پویش الکترونیکی بیم
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد علی زاده، گروه مهندسی پزشکی
طراحی نرم افزار کاربردی موبایل و سرور مربوطه جهت تشخیص ملانوما در تصاویر درموسکوپی
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا پایمرد، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه‌های بی سیم با در نظر گرفتن محاسبات لبه
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا اکبری موحد، گروه مهندسی پزشکی
قطعه بندی اسپرم های انسانی در داده های بالینی با استفاده از یادگیری عمیق
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی بهشتی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و تحلیل یک مبدل سوییچ-خازنی کاهنده با قابلیت کلیدزنی نرم و ولتاژ خروجی تثبیت شده
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد عرفان مولایی، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص قطبیت نظر مبتنی بر جنبه با کمک الگوریتم ژنتیک
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهزیار سری، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی مدار خوانش شتاب سنج بر پایه مشدد میکروالکترونیکی
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پریسا دعائی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC سوئیچ - خازنی فوق افزاینده بدون ترانسفورماتور باقابلیت تثبیت ولتاژ خروجی و کلیدزنی نرم
3بهمن1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد اوجاقلو شهابی، گروه مهندسی قدرت
پیشنهاددهی استراتژیک واحدهای تولیدی بادی دارای قدرت بازار در بازار برق، در حضور مصرف¬کننده دارای قدرت بازار
2دی1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پیمان عزیزپور، گروه مهندسی قدرت
کنترل افت تطبیقی مبتنی بر امپدانس غیرمتمرکز ریزشبکه های جزیره ای
21آذر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید کاوه ئی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت یک مبدل dc-dc دوطرفه غیرایزوله با قابلیت کلیدزنی نرم
11آذر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم طاهره حیدری، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و تحلیل یک گیرنده در فرکانس موج میلی متری با هدف بهبود شاخص نویز
11آذر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمّد وفایی‌فر، گروه مهندسی قدرت
بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم چندحاملی انرژی در حضور منابع انرژی اتّکاناپذیر و پاسخ تقاضا
5آذر1397
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی الحسینی، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه های نسل بعدی ماهواره ای مبتنی بر فناوری های پرتو نقطه ای و MIMO
27آبان1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای توحید کاردگر، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی، تحلیل و ساخت تقویت¬کننده توان مبتنی بر ترانزیستور LDMOS و تزریق هارمونیک.
9آبان1397
دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای جواد تقی پور، گروه مهندسی مخابرات
تامين امنيت با تخصيص منابع در شبکه های بي سيم
22مهر1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عرفان آروان، گروه مهندسی کامپیوتر
توسعه پروتکل مسیریابی RPL آگاه از اعتماد
15مهر1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد قاسم موسوی، گروه مهندسی الکترونیک
بهبود حساسیت نانو زیست حسگرهای مبتنی بر تشدید پلاسمون های سطحی با استفاده از نانوساختار چند لایه‌
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مانی گرروسی، گروه مهندسی پزشکی
روشی جدید برای تشخیص علیت در سری های زمانی
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هادی شیبانی، گروه مهندسی مخابرات سیستم
تعیین محل بهینه واحدهای اندازه‏گیری فازور جهت تخمین وضعیت و تعیین محل خطوط قطع شده در شبکه کنترل هوشمند
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم صفورا محمدعلیپور، گروه مهندسی کامپیوتر
شناسایی ژست دست با استفاده از سیگنال های وای فای
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا خواجویی، گروه مهندسی قدرت
خوشه بندی کاربران برای ارتباط مستقیم در شبکه های سلولی
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد گلستانی، گروه مهندسی مخابرات
یک روش جدید دسترسی چندگانه غیر متعامد برای سیستم های مخابراتی چند آنتنه
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی کریمی، گروه مهندسی قدرت
حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیا با رویکرد رمزنگاری ویژگی مبنای سبک‌وزن
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم اکرم محمدي، گروه مهندسی کامپیوتر
یادگیری موازی درخت‌تصمیم وِفقی با استفاده از داده‌های جریانی
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا کمالزاده، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت مبدل افزاینده DC-DC شبه منبع انپدانسی با تحقق کلیدزنی نرم
31شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید حکیمیان، گروه مهندسی قدرت
تخمین حالت دینامیکی مستحکم شبکه قدرت در حضور واحدهای اندازه‌‌گیری فازوری سنکرون‌‌شده
20شهریور1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آمانج مولودی آذر، گروه مهندسی قدرت
برنامه ریزی بهینه ی نیروگاه مجازی جهت شرکت همزمان در بازارهای انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی
20شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجتبی کشاورز، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت آنتن آرایه بازتابی با بیم شکل داده شده
18شهریور1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدمهدی تاجیکی، گروه مهندسی کامپیوتر
تخصیص منابع در شبکه های نرم افزاری-تعریف شده
12شهریور1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مزدا معطری، گروه مهندسی کنترل
طراحی تخمینگر توزیعی برای شبکه‌های حسگری ناهمگون با ساختار ارتباطی تأخیردار تعویضی
12شهریور1397
دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سعید رضاجو، گروه مهندسی پزشکی
کشسان نگاری فراصوتی بی درنگ پایور
12شهریور1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای سجاد اقبالیان، گروه مهندسی مخابرات
افزایش اطلاعات مکانی داده های چند طیفی به کمک یادگیری عمیق
12شهریور1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای حجت اله جهانی، گروه مهندسی کامپیوتر
ارتقای امنیت شبکه گمنامی مبتنی بر مسیریابی پیازی در برابرحملات تحلیل ترافیکی
12شهریور1397
دفاع پايان نامه
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد طاهری، گروه مهندسی مخابرات
استفاده از ویژگی های طیفی-مکانی استخراج شده از فیلترهای گابور سه بعدی به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
5شهریور1397
دفاع پایان نامه
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن درویش نژاد، گروه مهندسی مخابرات
ادغام اطلاعات طیفی مکانی برای طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از الگوی دودویی ناحیه ای
5شهریور1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مهرداد عرب زاده، گروه مهندسی قدرت
طراحی سیستم حفاظت ویژه در سیستم های قدرت چندناحیه ای با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی
2مرداد1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرین سلطانی، گروه مهندسی کامپیوتر
روشی برای ذخیره سازی نهان محتوا در شبکه های موبایل نسل آینده
2مرداد1397
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یاسین لاچینی، گروه مهندسی مخابرات
پیش کد گذار ترکیبی با شکل دهی پرتو موج میلی متری در سیستم MIMO انبوه
2مرداد1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا افشاری، گروه مهندسی کنترل
طراحی و اجرای کنترل سرعت موقعیت موتور BLDC به روش مدلغزشی
2مرداد1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید فتاحی، گروه مهندسی کنترل
تشخيص عيب در ستون تقطير به روش تركيبي مبتني بر داده و مبتني بر مدل دولايه و ارائه روش كنترل متحمل عيب
2مرداد1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مهرداد الماسی، گروه مهندسی کامپیوتر
شناسايي فرامکاشفه ای الگو مبتنی بر کشف ویژگی های همبسته در مجموعه داده های عظیم
24تیر1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم ناهید ابراهیمی، گروه مهندسی کامپیوتر
طراحی کنترل کننده مد لغزشی مبتنی بر داده برای کنترل سطح قند خون در بیماران دیابتی
24تیر1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا وحدتی فر، گروه مهندسی کامپیوتر
یک دیواره ی آتش وفقی مبتنی بر مجازی سازی توابع شبکه در شبکه های نرم افزار تعریف
24تیر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد قاسمی، گروه مهندسی مخابرات
استخراج اطلاعات طیفی-مکانی تصاویر ابر طیفی با استفاده از یادگیری عمیق
6تیر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد دولتشاه، گروه مهندسی مخابرات سیستم
طبقه بندی تصاویر سنجش از دور با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی مکانی - طیفی
6تیر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین شرافت، گروه مهندسی کامپیوتر
تخصیص پویای منابع در شبکه های بی سیم چند اتصالی
6تیر1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شهریار حسینجانی، گروه مهندسی پزشکی
پردازش پتانسيلهاي ميداني قشر اوليه شنوایي و داده‌هاي رفتاري همزمان در یک مدل حيواني به‌منظور بررسي ادراک كاذب شنيداري
27خرداد1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک فارسی شاهرضا، گروه مهندسی کامپیوتر
احساس‌کاوی و تشخیص قطبیت نظر بین‌زبانی در زبان‌های فارسی و انگلیسی
22خرداد1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامتین صالحی نیا، گروه مهندسی مخابرات سیستم
تخصیص همزمان منابع برای ارسال فروسو و فراسو در شبکه های سلولی نسل پنجم
2خرداد1397
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید فرنود فقیهی قزوینی، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص بات‌نت‌های پیامکی بر پایه‌ی تحلیل پویا
31اردیبهشت1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهدیس قنبریان، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص بدافزارهای چندریخت با استفاده از توالی زمانی فراخوانی¬های سیستمی با مدل مخفی مارکوف
24اردیبهشت1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نوذریان، گروه مهندسی قدرت
برنامه ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدهای آبی و حرارتی با لحاظ منابع پاسخگویی بار
19اردیبهشت1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه چیت ساز، گروه مهندسی مخابرات
تشخیص حملات سایبری در شبکه‌های صنعتی و طراحی کنترل مقاوم امن با پیاده‌سازی در فرآیند چهار مخزن.
8اردیبهشت1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای هادی شکیبیان، گروه مهندسی کامپیوتر
پیش‌بینی پیوند در شبکه‌های پیچیده چندلایه
8اردیبهشت1397
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی صادقی، گروه مهندسی الکترونیک
بررسی و شبیه¬سازی آثار غیرخطی در ساختار¬های کریستال پلاسمونی مبتنی بر نانولایه گرافنی و کاربرد آن در سوئیچ نوری
3اردیبهشت1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای حمیدرضا کشاورز محمدیان، گروه مهندسی کامپیوتر
نظرکاوی بر پایه کشف ویژگی‌های فرهنگ واژگان نظر
27فروردین1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد ایمان علیزاده، گروه مهندسی قدرت
مدیریت بهینه‌ی تأمین‌کنندگان انعطاف‌پذیری ‌سمت‌ مصرف در شبکه‌های قدرت بانفوذ بالای منابع اتکاناپذیر
27فروردین1397
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نوری رحمت آباد، گروه مهندسی مخابرات
مقابله با پارازیت در شبکه‌های رادیوشناختی
19فروردین1397
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین دولت خواه، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت آنتن موج رونده برای درمان رفلکس معده
26اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا یونس زاده کاردر، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و آنالیز یک فرستنده در حوزه رادیو فرکانسی جهت آشکارسازی ترک های سطحی فلزات
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شازیه تاجیک، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل و طراحی نانوآنتن های مگنتو پلاسمونیکی
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حمیرا شیخی جویباری، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل نظری و عملی تأثیرات مواد مغناطیسی-دی‌الکتریکی بر شکاف‌های موجبری
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد عطایی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت آنتن جدید گوشیهای تلفن همراه برای مخابرات نسل پنجم
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عطا سلوکی باشیز، گروه مهندسی کنترل
مکان یابی و نقشه برداری همزمان به وسیله دوربین RGB-D
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهشاد کوهی، گروه مهندسی کامپیوتر
طراحی نسخه ی وفقی پروتکل مسیربابی RPL با پشتیبانی گره های متحرک
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رسول ربیع، گروه مهندسی کنترل
طراحی و پیاده سازی کنترلگر تطبیقی برای ربات تعادلی دوچرخ مبتنی بر روش کنترل خطی و غیرخطی
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پویا مرادی، گروه مهندسی کنترل
طراحی و ساخت یک سامانه زیست‌بازخورد و بررسی کاربرد آن در ربات اسکلت بیرونی
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدمهدی شهبازی، گروه مهندسی قدرت
کنترل منابع تغذیه بدون وقفه نوع سری-موازی با قابلیت اتصال موازی
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان‌نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر حبیبی، گروه مهندسی پزشکی
پیش بینی حمله های صرعی از روی سیگنال های مغزی سطحی
22اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم حمیده حمیدیان، گروه مهندسی کنترل
مدل سازی و کنترل ازدحام مرتبه کسری برای شبکه TCP
19اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایلیاعلی دبیری، گروه مهندسی مخابرات
افزایش بهره درآنتن های آرایه ای پچ مایکرواستریپ با استفاده از حلقه های فلزی
19اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم مهناز مرادی جزء، گروه مهندسی قدرت
برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه شبکه‌های توزیع مبتنی بر ریزشبکه‌های انعطاف‌پذیر
14اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید رضا تحویلداریان، گروه مهندسی قدرت
برنامه‏ریزی تولید تصادفی مشارکت واحدها در حضور بازار انعطاف‏پذیر شیب و منابع ذخیره‏ساز انرژی
14اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای توحید غنی زاده بلندی، گروه مهندسی قدرت
تشخیص زمان واقعی آسیب پذیری سیستم قدرت بمنظور عملکرد مطلوب سیستم های حفاظتی با استفاده از اندازه گیری ناحیه گسترده
14اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس محمدنژاد، گروه مهندسی کامپیوتر
یک الگوریتم تکاملی چند هدفی جهت انتخاب مکان ها
8اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای سید کیهان حسینی، گروه مهندسی مخابرات
روش FDTD پایدار نامشروط در محیط¬های پیچیده
8اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای سیدصدرا کاشف، گروه مهندسی مخابرات
تجزیه و تحلیل آماری اثر غیرخطی فیبرنوری در کارایی سیستم مبتنی بر OFDM نوری
8اسفند1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید مومنی، گروه مهندسی کنترل
ردیابی توافق و آرایش در سیستم های چند عامله مرتبه کسری با استفاده از رویکرد کنترل مد لغزشی
30بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا صالحیان متی‌کلایی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی تقویت‌کننده توان توزیع‌شده در باند c برای فرستنده‌های رادیویی پالسی
25بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مظفری نیا، گروه مهندسی مخابرات
: مدل¬سازی بیماری آسم در کودکان با استفاده از روش¬های داده¬کاوی و سیستم خبره فازی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه قربانی، گروه مهندسی پزشکی
بازشناسی احساس موسیقیایی بر مبنای همجوشی اطلاعات نوروسینگنال های پیشانی و محتوای آکوستیکی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیدسعید هاشمی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت مبدل کلید خازنی چند سطحی جریان مستقیم به جزیان مستقیم در مد پیوسته برای کاربردهای انرژی خورشیدی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود پاینده، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت و شبیه سازی دیود نور گسیل مبتنی بر ساختار پروسکایتی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم عاطفه صالحیان، گروه مهندسی قدرت
تحلیل و ساخت مبدل سوییچ- خازنی تشدیدی افزاینده ولتاژ با بهره بالا در مد هدایت پیوسته برای غلبه بر مسئله تنظیم ولتاژ خروجی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وصال مؤید، گروه مهندسی پزشکی
بازشناسی احساسات با استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر ارتباط بیوسیگنال‌های پیشانی و قلبی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی قلیزاده، گروه مهندسی مخابرات
: تحلیل و شبیه¬سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی در فرامواد دارای اپسیلون نزدیک صفر
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین سلطانی شایگانی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت آنتن آرایه‌ای مایکرواستریپ با استفاده از مواد ناهمسانگرد با هدف کاهش سطح مقطع راداری
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امید کریمی فیروزجائی، گروه مهندسی مخابرات
شبیه‌سازی، طراحی و ساخت آنتن با سمت گرائی بالا با استفاده از ساختارهای متاسرفیس
11بهمن1396
دفاع از رساله
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از رساله: آقای یوسف فرید، گروه مهندسی کنترل
باز طراحی مسیر و طراحی کنترلگر تحمل پذیر آسیب برای ربات چهارپا
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اصغر زارعی، گروه مهندسی مهندسی پزشکی
تشخیص آپنه خواب از روی سیگنال ECG و تعیین شدت آپنه
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد معین موسوی، گروه مهندسی کنترل
بهبود وضعیت آشکار پذیری عیب با استفاده از حسابان کسری
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیررضا نخی، گروه مهندسی الکترونیک
فیلتر آنالوگ درونیاب برای هموارسازی خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان سلاجقه، گروه مهندسی کنترل
کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت مجزا با استفاده از کنترل مد لغزشی
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد ترابی، گروه مهندسی کنترل
دستیابی به توافق در شبکه های متغیر با زمان بوسیله بازآرایی ساختار شبکه
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داودآقازاده، گروه مهندسی مخابرات
کنترل ولتاژ و فرکانس اینورتر تحت عدم قطعیت بار با استفاده از کنترل مدلغزشی و پیشبین
7بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جواد حسن‌زاده، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه‌های مجازی بی‌سیم
7بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرش هدائی، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و شبیه‌سازی کاواکهای نوری برای بهبود کیفیت پرتو لیزر دیودی پر توان از نظر COMD، واگرایی و درخشندگی
7بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حامد لطفعلی زاده، گروه مهندسی مخابرات
تحلیل الکترو مغناطیسی ساختارهای مبتنی بر گرافین
2بهمن1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شهاب کرم‌دل، گروه مهندسی قدرت
برنامه‌ریزی توسعۀ شبکۀ برق و گاز طبیعی در حضور هاب‌های انرژی و نفوذ بالای منابع انرژی تجدیدپذیر
6دی1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: حبیب محمد، گروه مهندسی کنترل
کنترل پروتز دست موتوردار مبتنی بر سیگنال EMG
3دی1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سپهر رضوانی، گروه مهندسی مخابرات سیستم
ذخیره‌سازی محتوا در شبکه‌های بی‌سیم
27آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرید حیدری، گروه مهندسی کامپیوتر
دسته¬بندی جریان در شبکه¬های مبتنی بر OpenFlow
25آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا اسماعیلی ، گروه مهندسی قدرت
طرح مدیریت جامع و یکپارچه ریزشبکه مبتنی بر ساختار چند عامله برای حل مشکلات بالقوه حفاظت و پایداری
25آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا سجادی، گروه مهندسی قدرت
روش نوین اعتبارسنجی مدل دینامیکی گسترده سیستم قدرت
25آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرشاد ضمیری، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و پیاده‌سازی بخش پردازشی سرعت بالا برای سیستم تصویربرداری با امواج مایکروویو
21آذر1396
دفاع از رساله
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای وسام ابراهیم، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص تاخوردگی پروتئین مبتنی بر یادگیری عمیق
21آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: آقای هادی احمدآبادی، گروه مهندسی مخابرات
تصویربرداری مایکروویو سه بعدی با استفاده از روش طیف پاسخ‌های دو بعدی
11آذر1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم هانیه مصطفی زاده، گروه مهندسی قدرت
طراحی کنترل¬کننده هوشمند برای دو درایو فرکانس متغیر برای درایو کردن دو موتور سنکرون مغناطیس دائم (شفت مشترک با بار)
11آذر1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از رساله:
جلسه دفاع از رساله: خانم نوشین توکلی، گروه مهندسی مخابرات
رله در شبکه‌های مخابرات مولکولی
29آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سارا قربانی دهکردی، گروه مهندسی مخابرات
استفاده از ابزار هندسه تصادفی و تخصیص منابع شبکه های ناهمگون سلولی مبتنی بر OFDMA
16آبان1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پویا ترکمان، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی و شبیه سازی منبع تراهرتز نور رسانا بر مبنای ترکیب کننده نوری
9آبان1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن شکر، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت مبدل DC/DC چند ورودی با بهره ولتاژ بالا وکلید زنى نرم
9آبان1396
دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم ترکان، گروه مهندسی مخابرات
ساخت حسگر تشخیص حضور فرد با استفاده از پردازش تصویر در هوشمند سازی ساختمان
29مهر1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین محمدپور، گروه مهندسی الکترونیک
تحلیل و بهینه‌سازی بخش جلویی گیرنده‌های SAW-less با استفاده از فیلترهای N-path در تکنولوژی CMOS
22مهر1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجتبی حاجی عابدی بدرآبادی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و شبیه سازی الگوریتم تشکیل تصویر در رادار دهانه مصنوعی جلونگر
15مهر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه:محمد رستمی، گروه مهندسی کنترل
طراحی و ساخت دستگاه تخمین مرکز گرانش هواپیما
29شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: سید علیرضا خاتمی، گروه مهندسی قدرت
طراحی و پیاده سازی داریو موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با تغذیه توسط مبدل اصلاح ضریب توان باک-بوست بدون پل
29شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مهدی دانش فر، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت مبدل DC-DC با بهره بالا با ترانس معکوس و ارائه یک مبدل جدید
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی شاکری کهنموئی، گروه مهندسی قدرت
روش نوین برنامه‌ریزی بهینه ریزشبکه‌ها مبتنی بر بهبود تاب‌آوری
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: فرزاد مرده کتانی اصل، گروه مهندسی الکترونیک
مهندسی ساختار پروسکایت برای ساخت سلول‌های خورشیدی پروسکایتی
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: اسماعیل حاجیلو، گروه مهندسی کنترل
طراحی آنالیزور مجازی به منظور کاهش نرخ نمونه برداری آنالیزور خروجی سامانه تنسی ایستمن
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: فاطمه اکبریان ، گروه مهندسی کنترل
تخمین حمله در شبکه هوشمند الکتریکی مبتنی بر روش‌های شناسایی عیب
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه:مهسا حسینی جوبه، گروه مهندسی کامپیوتر
روشی برای تشخیص سریع بدافزارهای اندرویدی با استفاده از الگوهای گرافی
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: میلاد دبیری، گروه مهندسی lمخابرات
بهبود تکنیک‌های دسترسی چندگانه در نسل پنجم شبکه‌های سیار
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی محدث دیلمی، گروه مهندسی پزشکی
شکل دهی پرتو وفقی با پیچیدگی محاسباتی کم در تصویربرداری فراصوت پزشکی
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رؤیا جعفرنژاد، گروه مهندسی الکترونیک
تحلیل خطسانی و طراحی تقویت کننده کم نویز با استفاده از پیش اعوجاج در مدار تطبیق ورودی برای باند فرکانس X
22شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: ابوذر روستا، گروه مهندسی کنترل
بهبود کنترل یکپارچه تاخير سفر و انتشار آلاینده‌ها در شبکه‌های ترافيک شهری
22شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علیرضا منجذب، گروه مهندسی کنترل
طراحی و ساخت دستگاه کنترل میکروربات بوسیله میدان های مغناطیسی
22شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: عباس حسن، گروه مهندسی قدرت
طراحی و ساخت مبدل DC_DC چند ورودي براى خودروهاى برقى
20شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: صابر حاجی تبار ، گروه مهندسی قدرت
مکان یابی خازن در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با درنظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به بار
13شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: عطا عبداللهی ، گروه مهندسی کامپیوتر
بات نت ها در شبکه نرم افزاری تعریف شده
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: احمدرضا کریمیان خمسه ، گروه مهندسی مخابرات
تثبیت خودکار تصاویر سنجش از دور با استفاده از تبدیلات کرولت و کانتورلت
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: هادی سعیدپورآذر ، گروه مهندسی الکترونیک
طراحی یک همسان ساز DFE با استفاده از مدارهای منطقی پارامتری
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: باباعلی صفری، گروه مهندسی کامپیوتر
تشخیص کمپلکس‌های پروتئینی با استفاده از روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی و وزن‌دار کردن شبکه پروتئینی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: صادق نجف زاده، گروه مهندسی مخابرات
ادغام تصاویر سنجش از دور با استفاده از تبدیلات مکان - فرکانس
6شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نیلوفر قاسمی روچی، گروه مهندسی مخابرات
استخراج ویژگی‌های ریخت‌شناسی وگشتاورها برای طبقه‌بندی بافت در تصاویر سنجش از دور
6شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رضا معصومی، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و شبیه سازی آنتن مرکزی LMDS
6شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مائده گلابکش، گروه مهندسی قدرت
تحلیل تاثیر شارژ و دشارژ خودروهای برقی بر شبکه توزیع
6شهریور1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مرتضی شعبان‌زاده، گروه مهندسی قدرت
طـراحی سـازوکار رقـابتی برای تعیین بهیـنه نـوع و ظرفیـت واحدهای شرکت‌کننده در ائتـلاف نیـروگاه مجـازی
29مرداد1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: سجاد منصوریان ، گروه مهندسی مخابرات
طراحی و ساخت آنتن لنز لونبرگ جهت کاربردهای راداری
26تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نادره سیفلو، گروه مهندسی الکترونیک
ساخت نانوساختارهای سیلیکونی برای کاهش هدایت گرمایی
26تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: جواد سلیمانی ، گروه مهندسی پزشکی
تشخیص خستگی ذهنی با استفاده از الگوریتم¬های یادگیری عمیق برای تحلیل الگوهای عملکردی در سیگنال EEG
26تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مرتضی بیک‌محمدلو، گروه مهندسی کنترل
طراحي و پياده‌سازي سيستم تشخيص عيب چندگانه پمپ گريز از مرکز با استفاده از ترکيب طبقه‌بندي کننده‌ها
26تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: سیده ندا سیدحسین زاده ، گروه مهندسی الکترونیک
تحلیل میکسر¬های زیرهارمونیک و بهبود عملکرد آن¬ها در گیرنده¬های تبدیل مستقیم
18تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی مقداد، گروه مهندسی مخابرات
تخصیص منابع در شبکه‌های سیار نسل پنجم مبتنی بر فناوری‌های NOMA و C-RAN
18تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمدعلی اعظمیان، گروه مهندسی الکترونیک
جداسازی تک کاناله سیگنالهای موسیقی با دو منبع به روش توابع پایه در حوزه زمان
18تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: عهدیه احمدی، گروه مهندسی پزشکی
آشکارسازی احساسات(مثبت، منفی، خنثی) با استفاده از سیگنال های EEG قابل پیاده سازی در سیستم های پوشیدنی
18تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: نسرین نصراله پور ، گروه مهندسی پزشکی
تشخیص سرطان ملانوما به منظور پیاده سازی در پزشکی از راه دور
18تیر1396
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رضا نعیمی مرندی، گروه مهندسی مخابرات
ادغام ویژگی اطلاعات مکانی و اطلاعات طیفی تصاویر ابرطیفی
14تیر1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: میلاد افراسیابی، گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان‌نامه با عنوان «روشی مبتنی بر ترکیب دسته‌بندهای تک کلاسی برای تشخیص ناهنجاری در شبکه‌های حسگر بی‌سیم» برگزار می‌شود
12بهمن1394