اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه (مجازی):خانم فرشته علیزاده فرد گروه بیومکانیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه (مجازی):خانم فرشته علیزاده فرد گروه بیومکانیک
شبیه سازی رشد ترک در مود ترکیبی در استخوان کورتیکال
19خرداد1399
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم لاله حسین زاده،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم لاله حسین زاده،گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل رفتار خمشی و ارتعاشی ورق های ساندویچی با هسته موجدار با استفاده از روش بدون شبکه
7خرداد1399
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا جهان بین مغانلو ، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا جهان بین مغانلو ، گروه آموزشی هوافضا
مدل سازی ایروآلاستیک یک پرنده بال زن با بال چند تکه بر مبنای روش باند گراف
8اردیبهشت1399
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان حبیبی سیاه پوش، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان حبیبی سیاه پوش، گروه آموزشی تبدیل انرژی
تخمین پارامترهای نفوذ گاز بر پایه بررسی انتشار امواج آکوستیک حتصل از نویز ورود گاز در ستون سیال
29بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین طالبی قدیکلایی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین طالبی قدیکلایی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی تجربی و تئوری پدیده شکست در فرآیند شکل دهی غلتکی مقاطع کانی شکل آلومینیم آلیاژی AA6061-T6
28بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نیک سرشت،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نیک سرشت،گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی و تحلیل پایداری دینامیکی مدل غیر خطی خودرو بر اساس پارامترهای بدنه و ایزولاسیون ارتعاشات وارده به خودرو و سرنشین
27بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای پژمان زندی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای پژمان زندی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بهینه سازی زنجیره تامین تولید به کمک فناوری بلاک چین
14بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان شریعتی راد،گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان شریعتی راد،گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی موقعیت دهنده پروتز گونه و ساخت آن به روش نمونه سازی سریع
14بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فائزه محمدزاده کلشتری، گروه تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فائزه محمدزاده کلشتری، گروه تبدیل انرژی
مدلسازی سه بعدی برخورد اسپری با جدار در موتورهای احتراق داخلی
14بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد نجفی، گروه آموزشی طراحی کاربری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد نجفی، گروه آموزشی طراحی کاربری
تحلیل تجربی و عددی رفتار ساختارهای آگزتیک تحت بارگذاری ضربه ای
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نصر الهی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نصر الهی، گروه آموزشی ساخت و تولید
مطالعه تجربی فرایند الکتروفیزیکی ماشینکاری به کمک پلاسمای الکترولیتی جهت بهینه سازی پارامترهای موثر آن
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سید محسن مرتضوی نجف آبادی، بیومکانیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سید محسن مرتضوی نجف آبادی، بیومکانیک
طراحی مسیر مبتنی بر سینماتیک مفصل یک ربات توانبخشی مچ پا در تمرینات غیر فعال
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ساناز آقایی، گروه آموزشی تبدیل انرژِی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ساناز آقایی، گروه آموزشی تبدیل انرژِی
مدل سازی سه بعدی فرایند دوفازی دارو رسانی به مجاری تنفسی انسان با رویکرد اولر-لاگرانژ
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای موسی احمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای موسی احمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی آزمایشگاهی یک مشعل حرارتی به کمک نور تابی شیمیایی گونه های احتراقی و پردازش تصویر
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جمشید چهره نژاد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جمشید چهره نژاد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی ابعاد بهینه مشعل های محیط متخلخل با جریان شعاعی در تولید آلاینده ها
13بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای حسان جعفرزاده جوپشتی، گروه تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای حسان جعفرزاده جوپشتی، گروه تبدیل انرژی
بررسی عددی تاثیر تزریق جت آب روی تشکیل طناب گردابه در توربینهای آبی
12بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی سلامت،گروه آموزشی ساخت وتولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی سلامت،گروه آموزشی ساخت وتولید
ساخت قطعات فلزی با چاپگر سه بعدی لایه نشانی مذاب
12بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم فائزه حمیدین، گروه آموزشی سازه های هوای
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم فائزه حمیدین، گروه آموزشی سازه های هوایی
ساخت و تحلیل پنل های ساندویچی با هسته موجدار سینوسی و مربعی توپر و توخالی
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای علی جمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای علی جمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی اثر آغشته سازی الیاف ممتد شیشه در تولید و خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب و پلاستیک
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای رضا اسماعیل زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای رضا اسماعیل زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی شعله غیر پیش آمیخته در احتراق چند مرحله ی و بررسی تاثیر نحوه تزریق سوخت هوا بر کاهش آلاینده ها
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر یزدیان، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر یزدیان، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی تحلیلی و ساخت هورمن بوستر جوشکاری آلتراسونیک، با هدف مطالعه اثرات اعمال نیرو و سختی قطعه کار بر پاسخ فرکانسی و دامنه نوسانات ترانسدیوسر
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعیدپور احمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعیدپور احمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی احتراق سوخت زیستی در محفظه احتراق توربین گاز صنعتی
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان عیدی قدیم، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان عیدی قدیم، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی تاثیر نحوه قرارگیری پایانه تهویه زیر سطحی بر آسایش حرارتی
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید پور قیومی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید پور قیومی، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی و ساخت قالب و بررسی چیدمان الیاف ممتد شیشه در اکستروژن پروفیل کامپوزیت های هیبریدی چوب و پلاستیک
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم فاطمه اسکندری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم فاطمه اسکندری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای حرارتی در مشعل شعله سطحی با استفاده از طیف سنجی تابشی
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرید آزادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرید آزادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
به کارگیری روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال در اندازه گیری تنش پسماند
8بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای نوید صابری نصرآباد، گروه ساخت وتولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای نوید صابری نصرآباد، گروه ساخت وتولید
به کارگیری روش برشکاری دیجیتالی در انجام آزمون های غیر مخرب به کمک بار گذاری ارتعاشی
7بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرزاد بنا کار، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرزاد بنا کار، گروه آموزشی ساخت و تولید
به کار گیری روش تداخل سنجی لیزری برشی در تشخیص ترک مواد مرکب پایه پلیمری
7بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پریا چنگیزی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پریا چنگیزی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه ی تجربی انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال هیبریدی درون چاه حرارتی میکرو کانالی
7بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقا جعفری، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقا جعفری، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی و ارزیابی سیستم های تحریک مناسب در تشخیص عیوب در قطعات تحت بار با استفاده از برشنگاری دیجیتالی
6بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم شقایق عبداله زاده،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم شقایق عبداله زاده،گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی بهبود عملکرد کلکتور سهموی خورشیدی جذب مستقیم با جاذب متخلخل و نانوسیال و مقایسه اثر بخشی آن ها یکدیگر
6بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم خانم ایسان منصوریان، تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم خانم ایسان منصوریان، تبدیل انرژی
بررسی آزمایشگاهی جریان های القایی لیزر بر سیال حاوی میکرو ذرات معلق
5بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف علی حسینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف علی حسینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
طراحی هندسی و بررسی آزمایشگاهی چاه حرارتی میکروکانالی با هدف بهبود عملکرد
5بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی عاشوری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی عاشوری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه‌سازی عددی احتراق بدون شعله در کوره کراکینگ پتروشیمی
5بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شایان رحیمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شایان رحیمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی انتقال حرارت و جرم در لباس به عنوان یک محیط متخلخل در مدل آسایش حرارتی
2بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع پایان‌نامه:خانم پارمیس سادات جزایری،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع پایان‌نامه:خانم پارمیس سادات جزایری،گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه آزمایشگاهی گونه های احتراقی توزیع دما در یک مشعل حرارتی به کمک تحلیل تابش
2بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای حسین بیشه، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای حسین بیشه، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل استاتیکی و ارتعاشاتی ورق دایروی کامپوزیتی تقویت شده با گرافن با استفاده از تئوری سه بعدی الستیسیته
2بهمن1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمد مهدی پارسافر،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمد مهدی پارسافر،گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه تجربی اثر هندسه صفحات مشبک جریان محوری بر پارامترهای احتراقی سر مشعل کم چرخش در احتراق پیش آمیخته رقیق
30دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اعلی صدوقی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اعلی صدوقی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی سه بعدی اسپری تبخیری با سوخت چند جزئی در موتورهای احتراق داخلی
30دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امید علایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امید علایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی تاثیر چیدمان لوله ها و جنس خاک در مبدل منبع زمینی بر عملکرد کل سیکل پمپ حرارتی
29دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید علی فاطمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید علی فاطمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی و بهینه سازی عددی سیستم تهویه مطبوع یک ساختمان آموزشی با مصرف انرژی نزدیک به صفر در شهر تهران
29دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای امیر اکبری سولا، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای امیر اکبری سولا، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه تجربی جریان تک حباب در ستون مایع به روش انتشار آوایی
28دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا محمدی گروه آموزشی هوافضا، آئرودینامیک
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا محمدی گروه آموزشی هوافضا، آئرودینامیک
مطالعه تجربی اتمایزر دوپایه تک فاز به منظور توسعه روش مکازیمم آنتروپی جهت تعیین تابع توزیع قطرات
28دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید کاوه هدایتی، گروه آموزشی ساخت وتولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید کاوه هدایتی، گروه آموزشی ساخت وتولید
تقویت داربست استخوانی PCL با الیاف پیوسته جذب شونده
28دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای علیرضا طاهر زاده، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله:آقای علیرضا طاهر زاده، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تحلیلی عددی و تجربی نفوذ پرتابه با سرعت بالا در FML های حاوی لایه های الاستومری
24دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای یاسر فراهانی،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای یاسر فراهانی،گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی دینامیکی بویلر بازیاب حرارت ترکیبی تک مسیره-گردش طبیعی
24دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد امین زارع زاده مهریزی،طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد امین زارع زاده مهریزی،طراحی کاربردی
بررسی تحلیلی، عددی و تجربی نفوذ سرعت پائین در FML های اصلاح شده با لایه الاستومری
22دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جعفر معظمی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جعفر معظمی، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی فرایند فورج داغ پروتز داخلی مفصل ران از جنس آلیاژ تیتانیم
22دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حامد وطن جو، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای حامد وطن جو، گروه آموزشی ساخت و تولید
مدلسازی تئوری ارتعاشات عملگر خمشی الاستومر دی الکتریک و صحه گذاری تجربی آن
22دی1398
Icon.News.Pleading.png
دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم تقوایی کشتکار،گروه آموزشی مکاترونیک
دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم تقوایی کشتکار،گروه آموزشی مکاترونیک
طراحی و ساخت سیستم تشخیص و تثبیت فرکانس تشدید در منابع تغذیه ترانسدیوسرهای آلتراسونیک
22دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای عمار بیات، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای عمار بیات، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تئوری، تجربی و عددی اهداف بتنی سبک هوادهی شده مسلح به الیاف پلیمری تحت نفوذ پرتابه
1دی1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد صادقی اول شهر ، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد صادقی اول شهر ، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی، ساخت و تحلیل تراندیسدیوسر مگنتوالکتریک با خاصیت خود حسگر
24آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم سارا ابیدریان، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم سارا ابیدریان، گروه آموزشی ساخت و تولید
ساخت افزایشی و بررسی خواص حافظه شکلی ماده ترکیبی پلی لاکتیک اسید و ترمو پلاستیک پلی یورتان: چاپ 4 بعدی
23آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهره روشن، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهره روشن، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل ارتعاشی پانل استوانه ای ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی و هسته ای پلیمری
23آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای عارف مهدی طبار، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله:آقای عارف مهدی طبار، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تحلیلی و تجربی رفتار غیر خطی آلاستیک-پلاستیک برروی مخزن استوانه ای متقارن ساخته شده از ماده مدرج تابعی تحت بارگذاری ثابت و تناوبی
23آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:مهران صفرپور لجبینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:مهران صفرپور لجبینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل استاتیکی پوسته استوانه ای ساندوچی تقویت شده با نانو لوله کربنی و هسته پلیمری بر اساس تئوری الاستیسیته و روش مربعات تفاضلی
17آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای امین خدادادی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تجربی و عددی نفوذ در پنل های کامپوزیتی الاستومر/ الیاف کولار
11آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای رامین شاه باد، گروه آموزشی مهندسی پزشکی، بیومکانیک
تحلیل شکست های استخوان ران با استفاده از روش های مکانیک شکست محاسباتی
2آذر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمد مهدی مرادی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی و تجربی مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه فاضلاب بی هوازی
26آبان1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رقیه نجفی، گروه آموزشی مکاترونیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رقیه نجفی، گروه آموزشی مکاترونیک
طراحی و ساخت کفی کفش فعال جهت اصلاح الگوی حرکتی کودکان فلج مغزی
14آبان1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمدرضا حشمتی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمدرضا حشمتی، گروه آموزشی ساخت و تولید
پیش بینی میزان کشش لازم برای کاهش برگشت فنری درحین خمش لوله
14مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهداد سیدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهداد سیدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه ی انتقال حرارت جریان نانوسیال از روی فین در حال نوسان
14مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای نیما عظیمی اولیایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای نیما عظیمی اولیایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
توسعه و بهبود مدل های آشفتگی به منظور شبیه سازی جریان در فرآیند نمک زدایی از نفت خام توسط هیدروسیلیکون ها
9مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود فراشی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود فراشی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی به هم پیوستگی قطرات آب در نفت خام در حضور میدان الکترواستاتیکی
9مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم مریم باباچاهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم مریم باباچاهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی جریان نوسانی آشفته در لوله ضربانی
9مهر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد کریم نجاح، گروه آموزشی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد کریم نجاح، گروه آموزشی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
بهبود کنترل مد لغزشی فرا پیچشی در فاز نهایی ملاقات مداری با لحاظ کردن محدودیت های عملگر
31شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احمد عطائی، گروه آموزشی مهندسی هوافضا سازه های هوایی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احمد عطائی، گروه آموزشی مهندسی هوافضا سازه های هوایی
بررسی تجربی و عددی استحکام فشاری پس از ضربه پانل های کامپوزیتی مشبک تقویت شده
31شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حامد گلچین، گروه آموزشی هوافضا جلوبرندگی
جلسه دفاع از رساله: آقای حامد گلچین، گروه آموزشی هوافضا جلوبرندگی
توسعه موتور میکرو توربو شافت پر بازده بر مبنای موتور میکرو توربوجت با استفاده از طراحی بازیاب فشرده پی.اس.آر
31شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای میلاد بهزادی، گروه آموزشی هوافضا جلو برندگی
جلسه دفاع از رساله:آقای میلاد بهزادی، گروه آموزشی هوافضا جلو برندگی
بررسی مشخصات مشعل پیش مخلوط با کاربرد در تحلیل پایداری احتراق توربین گاز
31شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی محمدی شوره، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی محمدی شوره، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی تغییرات استحکام تسلیم در فرایند خمکاری مقطع کانالی U شکل فولادهای با استحکام بالا
30شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد علی جعفری مشهدی سهی، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد علی جعفری مشهدی سهی، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
امکان سنجی بکارگیری مواد مرکب به عنوان جایگزین برای قطعات پلی آمیدی موتوری
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدحسین پور قاسمیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدحسین پور قاسمیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه عددی پدیده ی افزایش انتقال حرارت تحت تاثیر باد یونی
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مازیار ظهرابی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مازیار ظهرابی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی عددی و تجربی شکست در پروفیل های با مقطع دارای تا خوردگی در فرایند شکل دهی غلتکی
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید عسگری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید عسگری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه تجربی جریان نانوسیال درون میکرو مبدل حرارتی
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی بخشیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی بخشیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی الکتریکی و حرارتی سیستم مولد ترمو الکتریک ادغام شده با مواد تغییر فاز دهنده
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرزان فرهمند بندری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرزان فرهمند بندری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی آزمایشگاهی میدان دمای شعله با استفاده از طیف سنجی تابشی طبیعی
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سید علی طباطبایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سید علی طباطبایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
طراحی و بررسی یک ریز تراشه ای میکرو سیالی با هدف انتقال و جداسازی میکرو ذرات معلق
27شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا زرهون، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا زرهون، گروه آموزشی ساخت و تولید
برنامه ریزی مسیر حرکت قالب در آهنگری دورانی بر اساس مکانیزم هگزاپاد
25شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید نجفی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید نجفی، گروه آموزشی ساخت و تولید
مطالعه و بررسی فرایند یکنواخت کردن ورق فلزی در شکل دهی غلتکی
24شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مجید ولی زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای مجید ولی زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تجربی و عددی استفاده از محیط متخلخل و نانوسیال بر عملکرد کلکتورهای خورشیدی سهموی جذب مستقیم
23شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شروین آزادی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شروین آزادی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عملکرد چرخ مبدل حرارتی
16شهریور1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگین محمدی شیروانه ده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگین محمدی شیروانه ده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدل سازی سه بعدی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی شبه سازی گردابه های بزرگ
1مرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای داود شاهقلیان قهفرخی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای داود شاهقلیان قهفرخی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل رفتارکمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی ساندویچی با هسته مشبک
29تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بهاره جهانی کلدهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بهاره جهانی کلدهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی جریان غیر سیال دائم در پیل سوختی غشای تبادل پروتون
19تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد حسین سراجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد حسین سراجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
تاثیر هندسه روی جریان در مجاری دو لوله ی حلقه ای خمیده
17تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد جواد ترکمان اسدی، گروه آموزشی هوافضا-طراحی سازه های هوافضایی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد جواد ترکمان اسدی، گروه آموزشی هوافضا-طراحی سازه های هوافضایی
مدلسازی تحلیلی و عددی پاسخ سازه ای-حرارتی پوسته استوانه ای به بارگذاری های متوالی به انفجار گازی
15تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:خانم سیده زهرا محمدی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله:خانم سیده زهرا محمدی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
مدلسازی و کنترل میکروسکوپ نیروی اتمی در مورد ترولینگ جهت فرآیند نانو منیپولیشن
15تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید محمود حسینی مونس، گروه آموزشی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید محمود حسینی مونس، گروه آموزشی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
تحلیل عملکرد روشهای غیر خطی کنترل مغناطیسی ماهواره
15تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی جعفر زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی جعفر زاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تجربی و تحلیل اگزرژی اثر ترکیبی استفاده از تزریق حباب هوا و نانوسیال در افزایش انتقال حرارت مبادله کن حرارتی دو لوله ی
11تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین منصوری، گروه آموزشی هوا فضا
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین منصوری، گروه آموزشی هوا فضا
مطالعه تئوری و تجربی سامانه حفظ توان توربو-سوپر شارژی موتور پیستونی هوایی ارتفاع بالا
3تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اتابک احمدلو، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اتابک احمدلو، گروه آموزشی ساخت و تولید
تاثیر پارامترهای فرایند بر تشکیل میکرو پلیسه در میکرو فرزکاری میکرو قالب های تزریق پلاستیک
3تیر1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد یار محمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد یار محمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدل سازی سه بعدی اسپری تبخیری در موتور احتراق داخلی با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ
27خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین شیرزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین شیرزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی پدیده شکست موج تحت تاثیر نیروی باد در منطقه کم عمق
26خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرهاد شایگان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای فرهاد شایگان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی افزایش فشار در شرایط گذرا تخلیه ناگهانی هوا
26خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد امین احیایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد امین احیایی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی پمپ های ایرلیفت در جریان های دوفازی آب و هوا در لوله ای مایل تحت زاویای مختلف
25خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسرین بزرگمهر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسرین بزرگمهر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی ضدعفونی آب با استفاده از لامپ فرابنفش
25خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد نادری اصطلخ چی،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد نادری اصطلخ چی،گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی پیوندهایی با زاویه منفرجه برای کاهش حداکثر تنش برشی در دیواره فیستول
21خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه شکرالهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه شکرالهی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
ارزیابی سیستم تهویه زیر سطحی درمکان های پر ازدحام با استفاده از تلفیق الگوریتم بهینه سازی و دینامیک سیالات محاسباتی
13خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد هادوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد هادوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
اندازه گیری میدانی و بررسی اثر همزمان تراکم و چیدمان شهری بر روی ضریب عملکرد سیستم سرمایشی ساختمان با استفاده از تلفیق دینامیک سیالات محاسباتی و مدل ناحیه ای
13خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای علیرضا عباسی مشائی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله:آقای علیرضا عباسی مشائی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
طراحی ساخت و کنترل یک سیستم توان بخشی انگشتان مچ دست
11خرداد1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میر پوریا سید متین، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میر پوریا سید متین، گروه آموزشی هوافضا
تحلیل ترمودینامیکی سیکل خنک کننده اسکرمجت به منظور تولید توان الکتریکی و هیدروژن
28اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا حق وریدیلو، گروه آموزشی هوافضا آیرودینامیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا حق وریدیلو، گروه آموزشی هوافضا آیرودینامیک
مدل‌سازی و تحلیل اثرات برش بادی بر عملکرد توربین بادی محور افقی مگاواتی
25اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمد باقر اباذری، گروه آموزشی مکاترونیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای محمد باقر اباذری، گروه آموزشی مکاترونیک
طراحی و پیاده سازی تخمینگر سه بعدی نیرو برای پاهای ربات چهار پا با استفاده از حسگرهای FSR
18اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر رضا ناصری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر رضا ناصری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل ساخت و کنترل یک پروتز نیمه فعال زیر زانو
14اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد ولی ارباب میر، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد ولی ارباب میر، گروه آموزشی هوافضا
ارتقا تخمین ناوبری اینرسی/ربات پرنده با رویکرد ترکیب روشهای ناوبری تصویری
11اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا زرین قریچه، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا زرین قریچه، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تجربی و عددی رفتار ساختارهای پنل ساندویچی چند لایه با رویه کامپوزیتی و هسته هانی کمب پشت سر هم
9اردیبهشت1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا اصغری، گروه آموزشی هوا فضا-آیرودینامیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا اصغری، گروه آموزشی هوا فضا-آیرودینامیک
بررسی عددی اثر کنترل لایه مرزی ایرفول توربین باد به شیوه مکش جریان بر عملکرد توربین
25فروردین1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای افشین نیکنام، گروه آموزشی هوافضا-آیرودینامیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای افشین نیکنام، گروه آموزشی هوافضا-آیرودینامیک
مطالعه عددی تاثیر شکل سلول های درونی بالک شبکه ای بر عملکرد آیرودینامیکی
25فروردین1398
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد علی جعفری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد علی جعفری، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی هیدرو دینامیکی جریان چرخشی در یک محفظه ی نمونه
26اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مقصد ایری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مقصد ایری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
کنترل ربات سه درجه آزادی موازی جراحی رباتیک جهت برش بافت سخت استخوان
19اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف محمدی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف محمدی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تجربی و عددی اثر پرکننده ی الاستومری بر میزان جذب انرژی ساندویچ پانل با هسته ی لانه زنبوری
18اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای رمضان بابایی، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله: آقای رمضان بابایی، گروه آموزشی هوافضا
توسعه مدل چند مقیاسی با در نظر گیری جدایش الیاف از ماتریس و ترک ماتریسی در مواد مرکب چند لایه تحت بار کششی داخل صفحه
18اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد قهقایي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد قهقایي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی خنک کاری داخلی پره توربین دارای برآمدگی سینوسی
18اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران محمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران محمدی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
افزایش حرارت خنک کاری چرخشی در پره روتور توربین گاز با استفاده از فین های دایره ای
18اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی مصطفوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی مصطفوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
تحلیل آیرواکوستیک جریان آشفته سه بعدی حول استوانه با استفاده از مدل شبیه سازی گردابه های بزرگ
18اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی کبیری کناری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی کبیری کناری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی عددی و تجربی بارگذاری ضربه ای روی پلاک های کامپوزیتی ارتوپدی
11اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای بهنام آخوندی ، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای بهنام آخوندی ، گروه آموزشی ساخت و تولید
تولید قطعه های مرکب با الیاف پیوسته به وسیله چاپگرهای سه بعدی
6اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای سامان اصفهانی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای سامان اصفهانی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی ارتعاشات خطی رسته بالا و پایداری نانو تیر الکترو مکانیکال با نظر گرفتن اثرات وابسته به اندازه و تنشهای سطحی
5اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علایی، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علایی، گروه آموزشی هوافضا
طراحی و بهینه سازی بال ماهواره بر هوا پایه در محدوده گذر صوتی بر اساس معیارهای پایداری و عملکردی
5اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای احسان باقری فهرجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای احسان باقری فهرجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
ارائه راهبرد عملکرد مناسب سیستم پمپ حرارتی هوا به هوای جریان متغیر کوپل با ساختمان
1اسفند1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی بقایی، گروه آموزشی هوا فضا
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی بقایی، گروه آموزشی هوا فضا
مدل سازی و تحلیل آیروالاستیسیته ورق کامپوزیتی مستطیلی تقویت شده با لایه ای MFC در معرض جریان هوای مافوق صوت
29بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد آقایی روز بهانی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد آقایی روز بهانی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تجربی و عددی بار کمانش ورق های کامپوزیتی ساندویچی با استفاده از آنالیز مودال (فن همبستگی ارتعاشی)
14بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدامید احمدی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدامید احمدی، گروه آموزشی ساخت و تولید
تاثیر پودر TiCبر ویژگی های مکانیکی و خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی فلزات ناهمسان آلیاژ آلومنیوم و مس در تجهیزات حفاظت کاتدی
13بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد صادق زینالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد صادق زینالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی عددی و تجربی پدیده شکست در فرایند شکل دهی غلتکی مقاطع کانالی شکل متقارن از ورق آلومنیوم 6061 با استفاده از معیار شکست نرم لو-هو
13بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین پیر محمدی، گروه آموزشی ساخت و تولید-مهندسی مکاترونیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین پیر محمدی، گروه آموزشی ساخت و تولید-مهندسی مکاترونیک
طراحی، مدلسازی و پیاده سازی مکانیکی یک ربات ترکیبی کابلی چند پره ای
13بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید ثریا، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجید ثریا، گروه آموزشی تبدیل انرژی
ارزیابی و شبیه سازی استفاده از مواد تغییر فازدهنده (PCM) در ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی
9بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن عباسی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن عباسی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی دینامیک مولکولی اثر نانو لایه در چگالی نانوسیال
8بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله:خانم مژده شعاعی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله:خانم مژده شعاعی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی انتشار ابر آلاینده های خروجی از دودکش های میان تونلی در مناطق شهری
8بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید رایگان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید رایگان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی سیستم خنک کننده ترکیبی بر پایه چرخ دیسکنت با احیاء کننده خورشیدی
7بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شهاب الدین ابویی مهریزی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شهاب الدین ابویی مهریزی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی هیدرودینامیک جریان فیلم ریزشی در اواپراتور فیلم ریزان
6بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمدرضا نجفی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمدرضا نجفی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان دوفازی در لوله‌های افقی تحت شار حرارتی نامتقارن با هدف کاربرد در نمک‌زدایی خورشیدی
6بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین رئیسی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین رئیسی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تاثیر شرایط عملکردی هیدروسیکلون های جداکننده آب و نفت با تزریق هوا
6بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین جعفری کلینجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین جعفری کلینجی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی خاموشی شعله با اسپری آب به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ
1بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کیارش کاملی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کیارش کاملی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله پیش آمیخته
1بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید حبیبی راد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید حبیبی راد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی مشعل پیش مخلوط استوانه ای و سیستم مخلوط کننده برای بهره برداری در دیگ چگالشی
1بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سامان عباسیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سامان عباسیان، گروه آموزشی تبدیل انرژی
توسعه الگوریتم بازسازی تصویر توموگرافی سه بعدی بر پایه مسائل انتقال حرارت معکوس
1بهمن1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی نیکفروز، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی نیکفروز، گروه آموزشی ساخت و تولید
تحلیل تئوری و تجربی خستگی کامپوزیتهای ترموپلاستیک با در نظر گرفتن اثرات خود گرمایشی
24دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هادی فدایی پور، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هادی فدایی پور، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
تحلیل کمانش غیرخطی کامپوزیتهای ساندویچی حاوی جداشدگی
23دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای یاسر تاجیک، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای یاسر تاجیک، گروه آموزشی ساخت و تولید
تحلیل عیب پیچش و طراحی الگوی گل مقطع کانالی نامتقارن بر اساس عیب پیچش طولی در فرایند شکل دهی غلتکی سرد
16دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای علیرضا رفیعی فر، گروه آموزشی هوافضا - سازه های هوایی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای علیرضا رفیعی فر، گروه آموزشی هوافضا - سازه های هوایی
بررسی و مطالعه رشد و جدا شدگی بین فایبرو ماتریس در RVE های حاوی نقص (مک)
16دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صالح محمودوند گبلو، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صالح محمودوند گبلو، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی
شبیه سازی ارابه فرود به صورت غیر خطی برا ی بهبود پایداری فرود
11دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مراد هواسی، گروه آموزشی هوا فضا-جلو برندگی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مراد هواسی، گروه آموزشی هوا فضا-جلو برندگی
مطالعه عددی رژیم های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام
8دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد داوری، گروه آموزشی هوافضا-آئرودینامیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد داوری، گروه آموزشی هوافضا-آئرودینامیک
بررسی تجربی تاثیر افزودنی های اکسیژن دار و نانو افزودنی ها به منظور بهبود عملکرد موتور و کاهش آلاینده ها در موتور احتراق درون سوز
8دی1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر شریفی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر شریفی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل پایداری دینامیکی یک سیستم ارتعاشی غیر خطی و برداشت انرژی از آن با استفاده از مواد پیزو الکتریک
25آذر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فائزه عظیمی پیر سلطان، گروه آموزشی مکاترونیک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فائزه عظیمی پیر سلطان، گروه آموزشی مکاترونیک
طراحی و ساخت یک ربات پوشیدنی پرتابل دست قابل کنترل با سیگنال ای ام جی
24آذر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد باقری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد باقری، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تاثیر لقی در مفاصل ربات و کنترل نیروی بین پای هگزاپاد و موانع محیط با استفاده از تخمین غیر مستقیم نیرو
24آذر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین محمدی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین محمدی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
پیش بینی تحلیلی-عددی و تجربی عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض
18آذر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای کاظم محمدزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای کاظم محمدزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان و مدیریت آب در آندپیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از روش حجم سیال (VOF)
26آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدسجاد گازر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدسجاد گازر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل جدایش در پانلهای ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته ترکیبی کامپوزیت-فوم تحت بار استاتیکی خارج از صفحه
20آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن قاسمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن قاسمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی هیدرودینامیک عبور جریان دوفازی حبابی از اطراف مانع استوانه ای به روش شبکه بولتزمن LBM
9آبان1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد کاظمی فرد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد کاظمی فرد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط
7آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم هدی سرپرست، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: خانم هدی سرپرست، گروه آموزشی طراحی کاربردی
ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی تیر کامپوزیتی خمیده با انحنای غیر یکنواخت و شرایط مرزی غیر خطی تحت بار متحرک
25مهر1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد ترکاشوند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد ترکاشوند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی و بهینه سازی ساختاری سیستم گرمایش تابشی دما بالا
23مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم نگین معلمی خیاوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: خانم نگین معلمی خیاوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
توسعه یک مدل آسایش حرارتی موضعی بر مبنای پاسخ حسگرهای حرارتی پوستی
17مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا اعظمی گوگرچین گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا اعظمی گوگرچین گروه آموزشی طراحی کاربردی
تخمین عددی و تجربی بار کمانش ورق کامپوزیتی چند لایه دارای تورق با استفاده از روش همبستگی ارتعاشی
16مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا علیزاده کاکلر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا علیزاده کاکلر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی میدان جریان داخلی یک انژکتور نیروگاهی و مطالعه ناپایداری خطی ورقه حلقوی مایع خارج شونده از اتمایزر مایع هوادهی شده
1مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مسعود سلطان رضائی،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای مسعود سلطان رضائی،گروه آموزشی طراحی کاربردی
مدلسازی دینامیکی و تحلیل پایداری سیستم های سه محور متصل با مفصل های گاردان
31شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان کمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان کمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
مدل سازی تحلیلی الکترومکانیکی پیوسته ارتعاشات اجباری ترانسدیوسر آلتراسونیک لانگوین و صحه گذاری تجربی آن
27شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم گلبرگ نیک آئین، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم گلبرگ نیک آئین، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی و ساخت اوتوز نرم دست
26شهریور1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقاجعفری ، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقاجعفری ، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی و ارزیابی سیستم های تحریک مناسب در تشخیص عیوب در قطعات تحت بار با استفاده از برشنگاری دیجیتالی
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن امینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن امینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تاثیر ترکیب پانل سرمایش سقفی تابشی و کویل رطوبت گیر برای بهبود مشکل چگالش
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا نیک پوریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا نیک پوریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل دینامیک غیرخطی میکروتیرهای خازنی با انحنای اولیه بر اساس تئوری گرادیان کرنش
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ریحانه سادات نجابت، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ریحانه سادات نجابت، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی و ساخت عملگر خمشی مگنتواستریکتیو
24شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سعید رجا، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سعید رجا، گروه آموزشی هوافضا
طراحی کنترل گر غیر خطی یک پرنده ی چهار ملخ با محور چرخش متغیر
24شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید سید حسینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید سید حسینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل و طراحی سیستم کمک توانی مچ پا به وسیله عملگر الکتروهیدرواستاتیکی
21شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان بهمنی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان بهمنی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تاثیر تزریق هیدروژن در سوخت های رایج در توربین های گازی در فشارهای بالا
21شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد جواد صالحی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد جواد صالحی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی تجربی تولید پیوسته ی ورق مواد مرکب زمینه گرما نرم و شکل دهی غلتکی آن
18شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی اسمعیل پور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی اسمعیل پور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی عددی جریان دوفازی هوادهی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل ترکیبی دو سیالی و حجم سیال (VOF)
18شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اسماعیل ارجمند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اسماعیل ارجمند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
تاثیر زاویه پاشش سوخت و تعداد نازل برعملکرد مشعل گازی بویلر نیروگاهی
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان فولادی فرد،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان فولادی فرد،گروه آموزشی تبدیل انرژی
احتراق گازهای ارزش حرارتی پایین حاصل از زیست توده با تکنولوژی مشعل متخلخل جریان متقابل
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نیاسری،گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نیاسری،گروه آموزشی هوافضا
مطالعه تئوری و تجربی تغییر فرم و پارگی استوانه جدار نازک تحت فشار متحرک داخلی
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی بدرخواهان، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی بدرخواهان، گروه آموزشی ساخت و تولید
مشخصه سازی تجربی شعله به کمک سنجش تابش و تحلیل تصویر
12شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی سرور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی سرور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
طراحی و بررسی آزمایشگاهی یک سامانه میکروسیالی قطره ای
11شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌ نامه: آقای علیرضا جباری راد، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌ نامه: آقای علیرضا جباری راد، گروه آموزشی ساخت و تولید
توسعه روش جوشکاری فراصوتی برای اتصال پلیمرهای گرماسخت تقویت شده
7شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای افشین تبیانیان،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای افشین تبیانیان،گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل موج آکوستیکی منتقل شده از پوسته مخروطی ناقص
4شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین مسلمی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین مسلمی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بهینه سازی عملکرد میزان جذب انرژی چاه های غیر خطی در سیستم های چند درجه آزادی غیر خطی
23تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی خزایی کوهیر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی خزایی کوهیر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بهینه سازی میزان جذب انرژی مجموعه ای از چاه های انرژی غیر خطی موازی برای یک سیستم یک درجه آزادی غیر خطی
23تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید بهلوری، گروه آموزشی هوا فضا
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید بهلوری، گروه آموزشی هوا فضا
بهینه سازی طراحی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر روشن-خاموش در حضور نویز حسگر
19تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی معماریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی معماریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
خمش تیر ساخته شده از مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر همگن و غیر همگن
23خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک محجل صادقی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک محجل صادقی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته ای استوانه ی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری الاستیسیته سه بعدی
21خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای امین حق بین، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای امین حق بین، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تجربی و شبیه سازی ضربه در صفحات کامپوزیت رشته ای تقویت شده با نانو لوله کربن به روش لایه نشانی الکتروفورتیک
8خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا دهقانی تفتی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا دهقانی تفتی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل، طراحی و کنترل یک ربات هپتیکی 6 درجه آزادی و بهینه‌سازی فضای کاری آن جهت استفاده در جراحی کرینیوتومی
8خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان ناطقی بروجنی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان ناطقی بروجنی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تجربی و عددی اثرات افزودن نانو ذرات بر رفتار و تغییر در خواص مکانیکی فومهای پلیمری در بارگذاری ضربه ای
6خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا ربانی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا ربانی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی اثر دیوار بر انتقال حرارت هدایتی گاز در رژیم گذرا درون نانو کانالها با استفاده از روش دینامیک مولکولی
6خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ميثم محرابيان ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ميثم محرابيان ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی توربین بادی محور افقي در بالای ساختمان
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسين فاراني ثاني ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسين فاراني ثاني ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی سه بعدی تاثیر همزمان توربولانس و ايرودينامیك جريان بر شكست ثانويه اسپری تبخیری
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود احمدي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود احمدي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدل سازی سه-بعدی تاثیرات متقابل توربولانس فاز گسسته و پیوسته در جريان داخل موتور احتراق داخلي
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضي سهرابي شكفتي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضي سهرابي شكفتي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی انتقال حرارت از نوع جوشش مادون سرد در تبخیرکننده های لوله عمودی با گردش اجباری
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داریوش پوررنجبر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داریوش پوررنجبر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی ترمواکونومیك تولید همزمان آب و توان از طريق تغلیظ پساب های صنعتي با شوری بالا در کنار نیروگاه های مقیاس کوچك
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر دلداریزدان آباد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر دلداریزدان آباد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی جريان حاوی ذرات در زلال سازهای مجهز به صفحات شیبدار با لحاظ کردن شكست و انعقاد ذرات
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هژیراحمدكرماج،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هژیراحمدكرماج،گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسي اثر جريان چرخشي بر روی ضريب انتقال حرارتي ترکیب آب و ذرات ريز جامد تغییر فاز دهنده در داخل لوله
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سيدامير موسویان ،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سيدامير موسویان ،گروه آموزشی تبدیل انرژی
ارايه دستورالعمل طراحي تهويه طبیعي برای ساختمان با استفاده از دودکش خورشیدی در اقلیم های مختلف ايران.
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی شكري نوروزلو، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی شكري نوروزلو، گروه آموزشی تبدیل انرژی
امكان سنجي استفاده از سیستم تولید همزمان حرارت و قدرت به جای تاسیسات مرکزی در ساختمان مسكون
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اشکان ترابي فارساني، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اشکان ترابي فارساني، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی عددی رسوب گذاری در پیش گرمكن های نفت خام با استفاده از روش دوسیالي
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین نظری، گروه تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین نظری، گروه تبدیل انرژی
مطالعه ی تأثیر پديده های سطحي در رسوب نفت خام بر انتقال حرارت با استفاده از ديدگاه اويلر- لاگرانژ
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد زارع محمودآبادي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد زارع محمودآبادي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسي عددی تكفاز و دوفاز عملكرد حرارتي جريان نانوسیال درون مبدل حرارتي مخروطي مارپیچ
11بهمن1396