خاک و پی


 

مهندسی ژئوتكنیك شاخه‌ای از مهندسی عمران است كه رفتار مكانیكی زمین بطور عام و خاك،سنگ و سازه‌های ساخته‌شده با آنها را بررسی می‌کند. با توجه به اینكه هر نوع سازه‌ای ارتباط مستقیم با زمین دارد، فراوانی در صنعت ساختمان، سدسازی، تونل‌سازی و جاده‌سازی است. بررسی مقاومت و مقاوم‌سازی شالوده سازه‌ها، ارتباط مستقیمی با ژئوتكنیك لرزه‌ای و دانش رفتار خاك،سنگ تحت بارهای دینامیكی نظیر زلزله دارد. ژئوتكنیك لرزه‌ای ضمن مطالعه مكانیزم سازوكار زمین در تولید زلزله، نحوه حركت زلزله در ساختارهای متنوع زمین را بررسی كرده و زلزله طرح را مشخص می‌کند. در زمینه و حوزه انرژی، این رشته كاملا حیاتی است. به‌عنوان مثال در كاربرد انرژی زمین گرمایی، ذخیره‌سازی نفت و گاز مایع و نیز مهندسی نفت نقش اساسی این رشته مشهود است. این ایجاد شكست هیدرولیكی در چند دهه اخیر یا درواقع بررسی مكانیكی اندركنش مایع و یا گاز، با یك محیط ترد نظیر سنگ، تحول عظیمی در افزایش تولید نفت و گاز در این اواخر داشته است. به‌علاه استفاده از انرژی گرمایی زمین معمولا بدون تولید ترك‌های هیدرولیكی قابل‌استعمال موثر نیست. مهندسی ژئوتكنیك در زمینه دفن زباله‌های اتمی نیز كه موادی سمی است، نقش اساسی دارد و این موضوع به نیازمند متخصصان ژئوتكنیك توانمند در مطالعه اثرات متقابل رفتار مكانیكی خاك و سنگ و تغییر شكل‌های حرارتی است. كاربرد دیگر مهندسی ژئوتكنیك در پروژه‌های دفاعی كشور است. به‌طور اخص پایداری یك سازه زیرزمینی در اثر بارهای انفجار باید مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع نیازمند متخصصان ژئوتكنیك است كه با رفتار مكانیكی مواد در سرعت‌های بارگذاری بالا آشنایی دارند. به‌علاوه آشنایی به مدل عددی غیرخطی، دینامیكی و با تغییر شكل‌های بزرگ لازمه دیگر این موضوع است. یكی از اهداف مهم گروه ژئوتكنیك دانشگاه تربیت‌مدرس ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی برای انجام تحقیقات در سطوح دانشجویان دكترا و پروژه‌های كلیدی تخصصی است. در این راستا تاكنون تعداد زیادی دستگاه طراحی و ساخته شده است كه بخش قابل‌توجهی از فضای آزمایشگاهی گروه ژئوتكنیك را به خود اختصاص داده ‌است. گروه مهندسی خاك‌وپی (ژئوتكنیك) دانشكده مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تربیت‌مدرس برای تربیت مهندسان ژئوتكنیك در سطح كارشناسی‌ارشد در سال1370 تاسیس شد. در سال 1387 این گروه به پذیرش دانشجویان دكترای تخصصی اقدام كرد و از این رهگذر موفق شده است كه تعداد زیادی متخصص ژئوتكنیك را به جامعه علمی كشور تقدیم کند.
این گروه در تعداد قابل توجهی از پروژه‌های صنعتی مانند: نوشتن نرم‌افزار 2 CA برای تحلیل عددی مواد خاكی و سنگی (با مركز تحقیقات ساختمان) ، مدیریت و مشاركت در طراحی تعداد قابل توجهی از سدهای بزرگ خاكی، سنگریزه‌ای و RCC در كشور ، مشاركت در طراحی تعداد قابل توجهی از تونلها، ایستگاههای مترو و سازه های زیرزمینی ، مشاركت در طراحی و ساخت سازه‌های پیشرفته و با فناوری مدرن همانند پل‌های كابلی، پل‌های سگمنتی، ساختمان سوپرفریم ، طراحی و اجرای تعداد زیادی از گودبرداری‌های عمیق سازه‌ها با تكنیك‌های میخ‌كوبی، آنكراژ، پایداری متقابل و غیره ، طراحی و ساخت حجم بسیار زیادی از دیوارهای بلند خاك مسلح در پروژه‌های شهرسازی، پل‌سازی، راه‌سازی و غیره به‌علاوه تاكنون چندین كتاب توسط این گروه به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است  

  • آموزش و تربيت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكترا براي تامين نياز صنعت و آموزش عالي كشور
  • تهيه ابزار پيشرفته براي انجام آزمايش‌های در محل و آزمايشگاهی
  • تهيه نرم‌افزارهای مقتدر براي تحليل سازه‌های خاكي و سنگي با هدف خودكفایی كشور در اين حوزه
  • ارائه خدمات تخصصي به ساير مراكز آموزشي و صنعتي كشور مانند شركت‌های مهندسين مشاور
  • ارتباط بين صنعت و دانشگاه با انجام پروژه‌ها و تعريف كاربردهای جديد در مهندسي ژئوتكنيك