مهندسی کامپیوتر


 

bullet معرفی

این گروه در زمینه‌ای هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی، گرافیك كامپیوتری سیستم‌های هوشمند، معماری كامپیوتر، پردازش تصویر داده‌کاوی، امنیت شبكه و VLSI، پردازش موازی و توزیع‌شده كامپایلرها مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های كامپیوتری شبیه‌سازی و مدل‌سازی می‌نماید.