آمار و اطلاعات


 

امکانات و تجهیزات

كتابخانه تخصصی دانشكده‌ علوم انسانی که در حال حاضر تنها کتابخانه‌ درون دانشکده‌ای دانشگاه تربیت مدرس است، دارای 11189 عنوان کتاب فارسی و عربی و 1192 عنوان کتاب لاتین می‌باشد، همچنین در مخزن کتابشناختی این کتابخانه، گنجینه‌ بسیار ارزشمندی از 689 نسخه‌ خطی و بیش از 500 نسخه چاپ سنگی وجود دارد. همچنین مرکز رایانه دانشکده علوم انسانی، وظیفه پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حدود 400 عدد کامپیوتر به همراه تجهیزات جانبی آن را در سطح دانشکده به عهده دارد. در حال حاضر 12 آزمایشگاه و 9 کلاس درس در دانشکده مشغول فعالیت است. تعداد اعضای هیأت علمی، 105 استاد می‌باشند که 12 نفر رتبه استادی، 36 نفر رتبه دانشیاری، 56 نفر رتبه استادیاری و 1 نفر رتبه مربی دارد. برخی از مهمترین استادان سرشناس و چهر‌ه‌های ماندگار کشور در این دانشکده مشغول فعالیت و خدمت می‌باشند.