متن کامل خبر


 
دكتر احمدي از تشكيل شوراي راهبردي مديريت سبز در دانشگاه خبر داد

خلاصه خبر: در نشست پانزدهم شهریورماه شوراي دانشگاه که با حضور رييس،‌ معاونان و روساي دانشكده ها در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، رییس دانشگاه از راه اندازی شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه خبر داد.

در نشست پانزدهم شهریورماه شوراي دانشگاه که با حضور رييس،‌ معاونان و روساي دانشكده ها در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، رییس دانشگاه از راه اندازی شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه خبر داد.
در این نشست رييس دانشگاه تاكيد كرد: بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و وزارت علوم، دانشگاه به عنوان سازمان الگوساز در زمينه مديريت پايدار محيط زيستي و نيز مديريت بهينه اقتصادي ، بايد يك شوراي فراگير به نام شوراي مديريت سبز تاسيس كند.
رييس دانشگاه ادامه داد: ما بايد در زمينه حفاظت از محيط زيست در دانشگاه از بعد خاك، ‌آب،‌ هوا و در بحث انرژي و صرفه جويي و مصرف بهينه آن، كاهش اتلاف منابع انرژي و كاهش گازهاي گلخانه اي به عنوان يك سازمان الگوساز، اثرگذار باشيم.
وي افزود: طرح HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در معاونت پژوهشي دانشگاه برنامه ريزي شده و مدت هاست كه آن را در دانشگاه نهادينه كرديم و كميته HSE در حوزه های مختلف مخاطره سنجی، فرهنگ سازمانی، پایش سلامت و تجهیزات ایمنی فعالیت های مفید و موثری را انجام داده است.
وي گفت: در بعد مديريت اداري و اجرايي و نيز در بعد فرهنگ سازي و ايجاد كمپين ها و حركت هاي محيط زيستي مي تواند اقدامات موثري زير نظر شوراي مديريت سبز در معاونت پشتيباني و منابع انساني دانشگاه صورت گيرد كه اميدواريم مديران دانشگاه در اين زمينه همكاري هاي لازم را انجام دهند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تصويب اساسنامه بنياد خيرين دانشگاه اشاره كرد و گفت: در راستاي تشويق خيرين براي پشتيباني از امور دانشگاه ،‌بنياد خيرين دانشگاه شكل گرفت و هيات امناي آن تشكيل و اساسنامه آن نيز تصويب شد و در شرف اخذ مجوز از وزارت كشور است تا به صورت رسمي به مرحله اجرا در بيايد كه اميدواريم با فعاليت اين بنياد شاهد اثرات چشمگيري در زمينه پشتيباني و پايداري بودجه و تسهيلات دانشگاه باشيم.
وي همچنين با اشاره به موضوع رده بندي دانشگاههاي كشور اظهار داشت: وزارت علوم 13 دانشگاه كشور را به عنوان دانشگاههاي برتر و رده يك معرفي كرده است كه اين دانشگاهها بتوانند امكانات و اختيارات بيشتري داشته باشند كه از ميان اين دانشگاهها، 5 دانشگاه بزرگ كه بتوانند طرح جدي و تضمين شده براي ارتقاي سطح فعاليتشان به تراز جهاني و قرار گرفتن در ميان 200 دانشگاه برتر جهان از بعد علم و فناوري ارائه كنند انتخاب مي شوند و بودجه جداگانه اي به عنوان تضمين اجراي آن طرح در اختيار آنان قرار مي گيرد. كه در اين راستا دانشگاه تربيت مدرس از سال گذشته طرحي را به تصويب وزير علوم و تاييد سازمان برنامه و بودجه رسانده بود كه اميدواريم بتوانيم برنامه هاي مورد نظر را با تسهيلات ويژه براي ارتقاي دانشگاه به كار ببنديم.
رييس دانشگاه در خصوص بودجه دانشگاه نيز اظهار داشت: امسال بودجه دانشگاه ضعيف تر از سال گذشته بسته شده بود و اميدواريم تا پايان شهريور ماه بودجه برنامه ريزي شده به ميزان لازم محقق شود. با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص عدم كاهش بودجه دانشگاهها، اميدواريم شاهد كاستي هاي موجود در بودجه آموزش عالي كشور نباشيم و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی «GDP» به یک درصد افزايش يابد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص ماليات حق التدريس و حق مشاوره اساتيد، ‌سنوات تحصيلي دانشجويان،‌ موفقيت هاي دانشكده علوم رياضي در جشنواره هاي مختلف ملي و بين المللي، ‌امكانات رفاهي اعضاي هيات علمي و .. مطالبي را عنوان كردند.

20 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2781