متن کامل خبر


 
بر نقش مستقيم دانشكده ها در كاهش مصرف و هزينه انرژي دانشگاه تاكيد شد

خلاصه خبر: نشست شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه با حضور رييس، ‌معاون پشتيباني و منابع انساني، معاون دانشجويي و جمعي از مديران و مسئولان دانشگاه، چهارم بهمن ماه در سالن شورا برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر فصيح پور مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني بر لزوم مصرف بهينه برق در دانشگاه و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير جهت تامين حداقل 20 درصد از برق مصرفي دانشگاه تاكيد كرد.
در ادامه دكتر صنيعي رييس كميته فرهنگي و آموزشي شورا با اشاره به معيارهاي دانشگاه هاي سبز اظهار داشت: گرين متريك يك شاخص بين المللي است كه بر اساس شاخص هايي تعريف شده 619 دانشگاه را در دنيا مورد ارزيابي قرار داده كه 10 موسسه ايراني در فهرست سبزترين هاي دنيا قرار گرفتند كه بر اساس تشكيل شورايي در وزارت علوم،‌ اين رتبه بندي به دليل عدم وجود همه دانشگاه هاي كشور و عدم نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، غير قابل استناد شناخته شد و به جاي آن مدل تلفيقي- تطبيقي رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه هاي سبز به نام تراز سبز مورد توجه قرار گرفت.
وي در ادامه به مولفه هاي مدل تراز سبز در حوزه هاي مديريت محيط زيست،‌ مواد و منابع سبز، آموزشي و پژوهشي سبز،‌ تلاش هاي نوآورانه سبز، تعاملات دانشگاهي سبز و ... و نيز معيارها و شاخص هاي مربوط به هر يك از آنها اشاره كرد.
در ادامه دكتر احمدي رييس دانشگاه تصريح كرد: وجود شاخص هاي زياد براي ارزيابي دانشگاه هاي سبز خيلي مورد توجه ما نيست، بلكه ما بايد شاخص هاي محدود و و مهم و كليدي را بر اساس شرايط دانشگاه و ميزان اثرگذاري آنها انتخاب كرده و بر روي آنها تاكيد و كار كنيم و از آن شاخص ها به صورت جدي تر در تصميم گيري هاي مديريتي استفاده نماييم. همچنين نبايد استراتژي هاي ما دستخوش برخي از شاخص هاي پراكنده قرار بگيرد و شاخص هاي انتخابي نيز مي تواند به صورت مرتب و دوره اي مورد ارزيابي قرار گيرد تا ميزان اثرگذار‌ي آن مشخص شود.
وي همچنين به انتخاب افرادي از دانشجويان يا كاركنان هر دانشكده به عنوان افسر محيط زيست تاكيد كرد و گفت: اين افراد مي توانند در بهبود وضعيت محيط زيستي دانشكده و دانشگاه موثر باشند.
در ادامه دكتر اصلاحچي خاطر نشان كرد: دانشكده ها در حال حاضر به صورت مستقيم نقشي در كاهش مصرف انرژي ندارند و ما بايد دانشكده ها و واحد هاي مختلف سازماني را در ميزان مصرف و هزينه هاي آن دخيل كنيم و مقدار هزينه مصرف شده انرژي از ميزان بودجه هر واحد كسر شود تا ميزان صرفه جويي كه در هر واحد صورت ميگيرد به طور مستقيم در بودجه آنها تاثيرگذار و مشهود باشد.
در پايان دكتر فصيح پور يادآور شد: مراحل نصب كنتورهاي برق به صورت جداگانه براي هر ساختمان دانشگاه در حال انجام است تا ميزان مصرف برق در هر ساختمان به صورت جداگانه محاسبه شود.

4 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 1172