طرح‌های اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 اجرای طرح تفکیک در مبدأ پسماندهای عادی و خطرناک در پردیس مرکزی
2 امحاء اصولی و بازیافت لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف
3 احداث خط اصلی شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب پردیس مرکزی (اگو فاضلاب)
4 تهیه طرح احداث نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت یک مگاوات
5 تهیه طرح اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب آشپزخانه مرکزی پردیس مرکزی دانشگاه
6 اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب خوابگاه 300 نفری شهید احمدی روشن پردیس کشاورزی
7 تهیه شناسنامه فنی و اجرای معاینه فنی موتورخانه‌ها مطابق استاندارد ملی 16000 (بصورت دوره‌ای سالی یک مرتبه)
8 برگزاری اولین دوره آموزش کارشناسان معاینه فنی موتورخانه‌ها
9 نصب مخازن ذخیره آب و اجرای ایستگاه پمپاژ آب و خط لوله‌ آبیاری زمین‌های زراعی پردیس کشاورزی بطول 3100 متر
10 تهیه طرح نیروگاه خورشیدی تولید پراکنده 1 مگاواتی در پردیس مرکزی دانشگاه
11 ممیزی جامع انرژی در پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
12 تهیه طرح نیروگاه خورشیدی تولید پراکنده 1 مگاواتی در پردیس مرکزی دانشگاه
13 ممیزی جامع انرژی در پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
14 پروژه آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌ای فضای سبز پردیس مرکزی دانشگاه
15 هوشمند‌سازی و کنترل تحت شبکه موتورخانه‌های پردیس مرکزی دانشگاه
16 نصب کنتورهای هوشمند برق جهت اندازه‌گیری میزان مصرف برق از راه‌دور
17 برگزاری دوره‌های آموزشی و اقدامات فرهنگی انجام شده توسط کانون فرهنگی محیط زیست (سبزاندیشان)