متن کامل خبر


 
نتایج لیگ‌های فوتسال در هفته سوم و چهارم اعلام شد

خلاصه خبر: در لیگ فوتسال دانشجویان و در هفته سوم دو تساوی رغم خورد.

نتايج هفته سوم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/11/25 دانشکده مکانیک / فردوسی 2-2
95/11/25 شهید باقری/ بهار 5-5
95/11/25 کشاورزی / متاهلین 2-4

 

نتايج هفته چهارم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/11/28 دانشکده مکانیک / متاهلین 3-7
95/11/28 فنی مهندسی / بهار 0-5
95/11/28 باقری/ فردوسی 1-2

 

نتايج هفته چهارم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/11/25 حراست/ دفتر فنی 3-5
95/11/25 معاونت دانشجویی/ معاونت پژوهشی 0-2
95/11/25 دانشکده علوم انسانی/ دانشکده فنی مهندسی 1-1

 

30 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1627