متن کامل خبر


 
سومین پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: این برنامه 25 دی ماه ساعت 7:30 از مقابل مجموعه ورزشی دانشگاه آغاز می‌شود.

23 دی 1397 / تعداد نمایش : 355