متن کامل خبر


 
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها در خصوص تخلیه و تحویل خوابگاه موسی نژاد

خلاصه خبر: از دانشجویان ساکن آن واحد خوابگاهی درخواست می‌گردد با توجه به شروع ترم تابستان، در صورتی که در ترم یاد شده از خوابگاه استفاده نمی‌نمایند، نسبت به تخلیه و تحویل کلید واحد خود اقدام نمایند.

با عنایت به اینکه از مجموع خوابگاه‌های دانشگاه تنها خوابگاه موسی نژاد برای تردد دانشجویان هیچ گونه محدودیتی نداشته و درب خوابگاه مطابق معمول برای تردد دانشجویان آزاد می‌باشد؛ لذا در همین رابطه از دانشجویان ساکن آن واحد خوابگاهی درخواست می‌گردد با توجه به شروع ترم تابستان، در صورتی که در ترم یاد شده از خوابگاه استفاده نمی‌نمایند، نسبت به تخلیه و تحویل کلید واحد خود اقدام نمایند.

 

18 تیر 1399 / تعداد نمایش : 125