متن کامل خبر


 
مجموعه اطلاعیه‌های ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان (سال 94)

خلاصه خبر:

اطلاعیه شماره 20 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: نتایج نهایی انتخابات دور دوم
اطلاعیه شماره 19 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: پایان و نتایج انتخابات دور دوم
اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تمدید ساعت انتخابات دور دوم
اطلاعیه شماره 17 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: شیوه رای‌دادن در سامانه گلستان
اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تبلیغات نامزدهای دور دوم
اطلاعیه شماره 15 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: برنامه‌زمانبندی انتخابات دور دوم
اطلاعیه شماره 14 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: نتایج انتخابات
اطلاعیه شماره 13 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: پایان انتخابات
اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تمدید ساعت انتخابات
اطلاعیه شماره 11 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تخلفات انتخاباتی
اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تبلیغات نامزدها
اطلاعیه شماره 9 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: اصلاحیه برنامه‌زمانبندی انتخابات
اطلاعیه شماره 8 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: برنامه‌زمانبندی انتخابات
اطلاعیه شماره 7 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: دستور‌العمل اجرایی مصوب 94/08/24
اطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تعداد و اسامی کاندیداها
اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: ضرورت تغییر پسورد گلستان
اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: شیوه رای‌دهی در سامانه گلستان
اطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: تمدید تاریخ ثبت‌نام تا 20 آبان
اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: آیین‌نامه و دستور‌العمل اجرایی
اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات شورای صنفی دانشجویان: آغاز نام نویسی از داوطلبان

16 آذر 1394 / تعداد نمایش : 6229