متن کامل خبر


 
اعلام مجدد تعداد و اسامی نهایی داوطلبین تایید صلاحیت شده شورای صنفی دانشجویان

خلاصه خبر: تعداد 23 نفر از داوطلبین عضویت در شورای صنفی تایید صلاحیت شدند.

بازگشت به انتشار اطلاعیه شورای صنفی دانشجویان مورخ  97/11/14 در کانال رسمی این شورا در خصوص اسامی نهایی داوطلبین تایید صلاحیت شده، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند که، شکایات دانشجویان در چهارمین جلسه کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی مورخ 97/10/19 مجددا بررسی و با اکثریت آرا مورد موافقت قرار نگرفت.
همچنین بر اساس مذاکرات و صورت جلسه نشست روز یکشنبه مورخ 97/10/16 اعضای کمیته اجرایی با معاون و مدیر امور دانشجویی و اصرار اعضای کمیته اجرایی بر تغییر تاریخ تبلیغات و انتخابات، مقرر شد روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 تبلیغات دانشجویان آغاز و به مدت 3 روز کاری ادامه داشته باشد و انتخابات نیز  روز دوشنبه مورخ 97/11/29 به صورت الکترونیکی برگزار شود.
بر این اساس مجددا اعلام می‌گردد که  اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده شورای صنفی دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد:

 1. 9760821001، احمدی،فاطمه، مهندسی مواد، ارشد
 2. 9662191003، اسدی، عرفان، مهندسی شيمی، ارشد
 3. 9610641002، اسدی، محمد، سنجش از دور، ارشد
 4. 9663031001، امامی، محمد، مهندسی عمران، ارشد
 5. 9751451003، ايسپره، فاطمه، زيست شناسی گياهی، ارشد
 6. 9610501001، باقدم، منصور، روابط بين الملل، ارشد
 7. 9765621003، تيزمغزنژاد، محمد، مهندسی مكانيک، ارشد
 8. 9763301004، جلايی خالدی، ميلاد، مهندسی عمران، ارشد
 9. 9710552001، حاجی حسينی گزستانی، راحله، روانشناسی، دكتری
 10. 9710281003، رضايان قيه باشی، احمد، جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، ارشد
 11. 9770211003، روشن، پيام، برنامه ريزی منطقه ای، ارشد
 12. 9630092002، روشن ضمير، حبيب اله، علوم دامی، دكتری
 13. 9710391010، شجاعی، مهدی، آب و هواشناسی، ارشد
 14. 9660821007، شريفی، عماد، مهندسی مواد، ارشد
 15. 9770651011، شيرخان، يگانه، طراحی شهری، ارشد
 16. 9670011008، عرفانی زابلی، رضا، ادبيات نمايشی، ارشد
 17. 9765631018، فروغی، علی، مهندسی مكانيک، ارشد
 18. 9760491006، كوهزادی چگنی، ميثم    ، مهندسی معدن، ارشد
 19. 9660811005، گيوه فروشها، علی، مهندسی مواد، ارشد
 20. 9760551011، مرادزاده، محمدعلی، مهندسی معدن، ارشد
 21. 9520172004، ملكی، بهمن، انگل شناسی پزشكی، دكتری
 22. 9610661006، هادی، فاطمه، زبان و ادبيات فارسی، ارشد
 23. 9760551015، هاشمی، سيدحسين، مهندسی معدن، ارشد
   
15 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 663