افراد


 
 • مسلم حسین‌پور
 • مسئول دفتر
 • 2013
 • سانازسادات حسینی
 • کارشناس کمیسیون موارد خاص
 • 3081
 • مریم سلیمانی
 • مسئول صندوق قرض‌الحسنه دانشجویی
 • 4068
 • نادر شجاعی
 • دبیر شورای انضباطی
 • 3187
 • مهناز شفیعی
 • کارشناس قراردادها
 • 3166
 • هدی عظیم علمی
 • کارشناس کمیسیون موارد خاص
 • 3081
 • مریم‌السادات قاضی میرسعید
 • کارشناس مسئول رایانه
 • 4062
 • مرضیه لطیفی
 • رییس اداره امور دانشجویان بین‌الملل، ادمین دانشجویی سامانه جامع دانشگاهی و مسئول اطلاعات، آمار و پرت
 • 3298
 • مینا ملکی‌مقدم
 • کارشناس شورای انضباطی
 • 3187
 • محمدحسن وکیل‌پور
 • مشاور معاون دانشجویی
 • 5089