متن کامل خبر


 
استفاده از ماسک، موثرترین روش در پیشگیری از ویروس کرونا

خلاصه خبر: بیایید همگان به پویش "من ماسک میزنم" بپیوندیم.

اگر روش یا وسیله‌ای ۸۵ تا ۹۵ درصد در پیشگیری از کرونا موثر باشد از آن استفاده خواهید کرد؟

اینک این ابزار در دسترس شماست.

ماسک بزنید و به دیگران هم توصیه کنید.

بیایید همگان به پویش "من ماسک میزنم" بپیوندیم.

این پویش در جهت استفاده همگانی از ماسک می‌باشد. 

 

14 تیر 1399 / تعداد نمایش : 216