متن کامل خبر


 
اجرای طرح مهم بهداشتی و محیط‌ زیستی توسط مرکز بهداشت و درمان

خلاصه خبر: طرح مدیریت تفکیک پسماند خوابگاه‌های دانشجویی در دو خوابگاه پردیس مرکزی به صورت پایلوت با موفقیت طراحی و در مدت شش ماه به اجرا درآمد.

1- اجرایی شدن طرح تفکیک پسماند در خوابگاه‌ها

 

طرح مدیریت تفکیک پسماند خوابگاه‌های دانشجویی در دو خوابگاه پردیس مرکزی به صورت پایلوت با موفقیت طراحی و در مدت شش ماه به اجرا درآمد.
امروزه متخصصان مدیریت شهری در تلاشند که با مدیریت چرخه دفع پسماند باعث ارتقاء‌ سلامت و حفظ محیط زیست گردند.
راه اندازی چرخه کامل مدیریت پسماند در خوابگاه‌ها به عنوان طرح منحصر به فرد و اولین طرح اجرا شده در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور می‌باشد.
اجرای این طرح می‌تواند باعث حذف تغذیه‌ای چرخه رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها و حشرات موذی در خوابگاه‌ها می‌باشد.
مدیریت پسماند برقراری یک چرخه کامل مدیریتی در مواجهه با مقوله پسماند از زمان تولید آن تا تفکیک کامل پسماند می‌باشد.
اجزای تشکیل دهنده این چرخه شامل دانشجویان به عنوان افراد تولیدکننده پسماند و نیروی خدمات به عنوان افراد تفکیک کننده در مبدا پسماند و عوامل بازیافت شهرداری به عنوان عوامل تبدیل کننده پسماند به مواد قابل استفاده مجدد می‌باشد.
طرح مدیریت پسماند علاوه بر ارتقاء سطح بهداشتی و محیط زیستی در خوابگاه‌های دانشجویی اثرات اقتصادی چشمگیری به دنبال دارد.
بهره گیری از درآمدهای ناشی از فروش پسماندهای خشک می‌تواند تامین کننده بخشی از نیازهای دانشجویان باشد که این بخش درآمدی می‌تواند برای تشویق دانشجو و نیروی خدمات بکار گرفته شود تا مشارکت در برقراری و استمرار این چرخه داشته باشند.

 

 

برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان به عنوان تفکیک کنندگان در مبدا و برای نیروهای خدمات به عنوان تفکیک کنندگان پسماند رمز موفقیت این طرح محسوب می‌شود.
در راستای اجرای این طرح از زحمات همکاران دفتر فنی دانشگاه که در فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم با این مرکز همکاری و مشارکت فعال داشتند قدردانی می‌شود.

 

2- پیاده سازی چرخه صحیح تفکیک پسماندهای تر از خشک در آشپزخانه‌ی مرکزی دانشگاه تربیت مدرس


مرکز بهداشت و درمان در راستای تامین بهداشت محیط آشپزخانه مرکزی دانشگاه، در راستای تکمیل چرخه تفکیک صحیح پسماندهای خشک از تر، اقدام به ساخت یک اتاقک ذخیره سازی موقت پسماند خشک تولید شده در آشپزخانه نمود.
آموزش و نظارت بر صحت تفکیک در مبدا توسط کارشناس پسماند این مرکز نیز جزو برنامه‌های لاینفک طرح مزبور می‌باشد.

 

3- توسعه طرح و  پیوستن خوابگاه‌های پردیس مرکزی به طرح جمع آوری و امحاء صحیح لامپ‌های مستعمل (سوخته)


جیوه فلزی سمی و سرطان‌زا می‌باشد. شکستن لامپ‌های فلورسنت (مهتابی‌ها) و کم مصرف موجب انتشار بخار جیوه موجود در این لامپ‌ها در هوا و محل تنفس ما می‌گردد. لذا مدیریت اینگونه لامپ‌ها پس از پایان عمر آن‌ها به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست بسیار ضروری است.
با توجه به فراهم شدن سازو کار امحاء صحیح اینگونه پسماندهای خطرناک در پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس شامل جمع آوری در مخازن مشخص (واقع در واحد تاسیسات)، انتقال به اتاقک جمع آوری موقت (واقع در بخش شرقی درب شمال) و در نهایت امحاء توسط دستگاه لامپ خوار مجهز به سیستم فیلتراسیون 5 مرحله‌ای، با همت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، خوابگاه‌های واقع در پردیس مرکزی نیز از اواسط شهریور ماه سال جاری به این طرح محیط زیستی پیوسته‌اند.
توسعه طرح فوق برای خوابگاه‌های خارج از پردیس نیز جزو برنامه‌های آینده این مرکز در جهت توسعه این طرح می‌باشد.

17 مهر 1397 / تعداد نمایش : 920