متن کامل خبر


 
قرعه های قرائت جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

خلاصه خبر: قرعه های قرائت جشنواره قرآن و عترت دانشجویان اعلام شد.

*  برای هر رشته، ۵ قرعه در نظر گرفته شده است. در محل مسابقات از میان یکی از ۵ قرعه، یک قرعه در حضور داور به عنوان قرعه محل تلاوت توسط متسابق انتخاب خواهد شد.

قرعه های قرائت تحقیق
۱ – سوره روم صفحه 409 از آیه 47 الی 50
۲ – سوره زمر صفحه 461 از آیه 22 الی 25
۳ – سوره هود صفحه 234 از آیه 112 الی 116
۴ – سوره آل عمران صفحه 62 از آیه 95 الی 99
۵ – سوره جاثیه صفحه 500 از آیه 18 الی 22

قرعه های قرائت ترتیل
۱ – سوره فاطر صفحه 435 از آیه 7 الی 11
۲ – سوره سبا صفحه 429 از آیه 8 الی 12
۳ – سوره نحل صفحه 272 از آیه 43 الی 49
۴ – سوره نور صفحه 352 از آیه 21 الی 25
۵ – سوره قصص صفحه 392 از آیه 52 الی 57
6– سوره عنکبوت صفحه 403 آیات 57 الی 63

 

29 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 693