متن کامل خبر


 
فراخوان جذب کار دانشجویی

خلاصه خبر: مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای خوابگاه‌های نیاز به جذب رابط فرهنگی در قالب کار دانشجویی دارد.

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای خوابگاه‌های ابراهیمی، باقری، میرشفیعی، سماء2، سماء3، متأهلی موسی‌نژاد، جنبشی و خلوتی، گلشن، کامروا، نرگس1و2و3، مومن، کوثر، حیدری، شهید‌مدرس، خداپرست، قدس1و2و3، زینبیه، فاطمیه، قائم و احمدی‌روشن نیاز به جذب رابط فرهنگی دارد، از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های ذکر شده که متقاضی کاردانشجویی هستند، دعوت می‌شود تا 10 مهر ماه 98 به امور فرهنگی خوابگاه‌ها ساختمان خوارزمی طبقه همکف اتاق 8 آقای سمنگانی مراجعه نمایند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 82884217 تماس بگیرند.

1 مهر 1398 / تعداد نمایش : 1018