متن کامل خبر


 
انتشار ششمین شماره دو هفته نامه پونز

خلاصه خبر: ششمین شماره دو هفته نامه پونز با مدیر مسئولی و سردبیری و صاحب امتیازی آقای بابک ثبوتی در 10 صفحه با زمینه طنز چاپ و منتشر شد.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

31 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 500