متن کامل خبر


 
چهارمین شماره نشریه«زبان و شناخت»منتشر شد

خلاصه خبر: چهارمین شماره دوفصلنامه«زبان و شناخت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی در83 صفحه منتشر شد.

« بررسی معنی شناسی شناختی واژه‌های قضا و قدر در قرآن» و «رابطه زبان و تفکر و نقش آن در بیان مفاهیم تربیتی قرآن» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم پریسا سادات میرنژاد و آقای امیر عباس رفیعی فاضل، مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

14 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 559