متن کامل خبر


 
بیست و ششمین شماره نشریه«تاریخ نو»منتشر شد.

خلاصه خبر: بیست و ششمین شماره فصلنامه«تاریخ نو» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ در 141صفحه چاپ و منتشر شد.

«بررسی مقوله کار و کارگاه در دوره سلجوقی»، «ماهیت دولت قاجار و تحولات ساختاری آن در عصر امیر کبیر» و «نقش آبدارخانه در باز تولید فساد و رشوه خواری در ایران» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

آقای مهدی احمدی و آقای کامران حمانی مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

4 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 541