متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه «دام گر» منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره دوفصلنامه«دام گر» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی در 50 صفحه چاپ و منتشر شد.

«نگاه تحلیلی به آمار صنعت گوسفند ایران»، « شیر؛از مزرعه تا سفره» و «مصاحبه با دکتر علیرضا احسانی» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم مرجان صالحی و آقای رامین نجفی مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

1 تیر 1398 / تعداد نمایش : 535