متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه«افق روستا»منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره فصلنامه «افق روستا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جفرافیا و برنامهریزی روستایی در ۴۸ صفحه منتشر شد.

«تبییین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی»، «آبخیزداری و آبخوان‌داری  حلقه مفقوده سیل‌های اخیر» و «گزارش سیلاب استان گلستان» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم خدیجه رنجبران و خانم طیبه ثابتی مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت

27 آبان 1398 / تعداد نمایش : 228