متن کامل خبر


 
زمان برگزاری آزمون کتبی رشته های حفظ و بخش کتبی

خلاصه خبر: زمان برگزاری آزمون کتبی رشته های حفظ و بخش کتبی اعلام شد

ساعت 10صبح روزدوشنبه 10 اسفند 94
مکان : سالن اجتماعات مدیریت فرهنگی واجتماعی
تذکرات :
1. مدت برگزاری آزمون 1 ساعت می باشد.
2. دانشجویان به هیچ عنوان نمی توانند بصورت همزمان در دورشته حفظ وکتبی شرکت نمایند واین عمل خلاف آئین نامه جشنواره است.

20 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 4447