متن کامل خبر


 
بازدید دانشجویان ساکن خوابگاه از کاخ نیاوران

خلاصه خبر: گروهی از دانشجویان ساکن در خوابگاه بهار دانشگاه از مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد بازدید کردند.

گروهی از دانشجویان ساکن در خوابگاه بهار دانشگاه از مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد بازدید کردند.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، در این بازدید که در روز 23 اردیبهشت انجام شد دانشجویان از قسمت­های مختلف کاخ نیاوران شامل مجموعه کاخ هاش سلطنتی نیاوران، کوشک احمد شاهی، موزه­ی خودروها و... بازدید کردند.
کاخ نیاوران در گوشه شمال شرقی مجموعه باغ نیاوران در میدان شهید باهنر تهران واقع شده است.

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2895