متن کامل خبر


 
برگزاری دوره جامع بیوشیمی بالینی

خلاصه خبر:

به گزارش معاونت فرهنگی واجتماعی، دوره جامع بیوشیمی بالینی در شهریورماه و مهرماه 1394 به همت انجمن علمی دانشجویی بیوانفورماتیک افغانستان برگزار شد.

در این دوره  به شناخت مولکول‌های زیستی و چرخه مواد و مسیرهای متابولیسمی پرداخته شد و ساختمان و نحوه سنتز اسیدهای نوکلئیک تشریح شد.  همچنین در این دوره مباحث چرخه سرطان، آپوپتوزیس، اپی ژنتیک ارائه شد.

12 آبان 1394 / تعداد نمایش : 2891