متن کامل خبر


 
کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار ArcGIS در برنامه‌ریزی برگزار شد

خلاصه خبر: کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار ArcGIS در برنامه‌ریزی، از سوی انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه، مباحث مقدماتی و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی مطرح و سپس چگونگی نصب و اجرای نرم‌افزار به اعضای انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی شهری و آمایش سرزمینی آموزش داده شد.
ضرورت وجود فضایی متناسب جهت مطرح شدن مباحث جدید در رشته آمایش سرزمین و همچنین ایجاد گفتمان موضوع‌محور، مهمترین هدف برگزاری این کارگاه بود.
لازم به یادآوری است که این کارگاه در شهریورماه 1396 به مدت 40 ساعت در سالن شهید گمنام دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

30 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1879