متن کامل خبر


 
نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقیاس استانی

خلاصه خبر: نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقیاس استانی با تاکید بر روش شناسی و نتایج مطالعات روز چهارشنبه 24 آبان برگزار خواهد شد.

22 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1760