متن کامل خبر


 
برگزاری نشست تخصصی مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)

خلاصه خبر: نشست تخصصی مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) به ابتکار انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان برگزار شد.

در این نشست که  با همکاری پژوهشکده امام خمینی(ره) برگزار شد، خانم دکتر روشنفکر مدیر گروه مطالعات زنان، نخست مطالبی را درباره مجوز فعالیت اقتصادی زنان بر اساس آیات قرآن ارائه و در ادامه نیز دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سه تنگنای شناختی برای نیل به توسعه فعالیت زنان را در چارچوب مسئله عدالت اجتماعی برشمردند.
مومنی با اشاره به کتاب "عدالت اجتماعی- آزادی و توسعه در ایران امروز" که به تازگی از سوی ایشان تالیف شده است  دو فصل آن را مرتبط با موضوع نشست دانستند که فصل اول به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته و در فصل سوم این کتاب کارنامه عملی امام علی(ع) در مدت حکومت ایشان ارزیابی شده است.
از نگاه دکتر مومني، در حوزه زنان سطح مشارکت در سطح پایینتر از نرخ جهانی بوده و نیاز است که به بحث اشتغال زنان و مشارکت  اقتصادی آنان توجه ویژه ای شود.
جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان و اعضای حاضر به مدت دو ساعت ادامه یافت.
نشست تخصصی مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) 29 بهمن از ساعت 13 تا 15 در تالار دکتر شکویی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

15 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1022