متن کامل خبر


 
کارگاه طراحی پرایمر در انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی پزشکی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کارگاه روش‌های طراحی پرایمر را با هدف آشنا سازی شرکت کنندگان با مکانیسم و نحوه دستیابی به توالی ژن‌ها برگزار کرد.

در این کارگاه دکتر فاطمه خانی از گروه ژنتیک و دکتر لیلا زارع پژوهشگر پسا دکترا گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس در باره محورهای میزان بیان ژن‌ها، پرایمر مناسب برای ساخت cDNA و روش‌های چگونگی مشاهده محل‌های خواندن و چسبیدن پرایمر نکاتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این کارگاه 19 تیر در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی انجام شد.

10 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 953