متن کامل خبر


 
انتشار بیست وپنجمین شماره نشریه تاریخ نو

خلاصه خبر: بیست و پنجمین شماره فصلنامه تاریخ نو با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی تاریخ چاپ و منتشر شد.

تحلیلی بر پیشینه، تکوین و عملکرد بیت‌الحکمه و تاثیر آن بر شکوفایی تمدن اسلامی، مطالعه نقوش اسلیمی و ختایی در طراحی تمبرهای سیاسی دوره پهلوی دوم و بررسی دیوان‌سالاری و اوضاع فرهنگی اجتماعی شرق جهان اسلام در قرن پنجم هجری از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی مهدی احمدی و سردبیری کامران حمانی در 132 صفحه سیاه و سفید چاپ شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

6 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 668