فرم‌ها


 

نکات مهم در خصوص دفترچه‌های بیمه

bulletبیمه تامین اجتماعی

 1. فرم صدور اولیه درخصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی (سرپرست)
 2. فرم هويتي افراد تحت تكفل بيمه (تامین اجتماعی)
 3. فرم تعهد نامه فرزندان اناث جهت برخورداري از حمايتهاي درماني (تامین اجتماعی)
 4. تعهدنامه فرزندان ذکور بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای مالی (تامین اجتماعی)
 5. فرم تعهدنامه بانوان شاغل جهت دریافت دفترچه تامین اجتماعی برای فرزندان
 6. درخواست کفالت پدر یا مادر بیمه شده (تامین اجتماعی)
 7. فرم درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان تامین اجتماعی

bulletبیمه خدمات درمانی

 1. فرم درخواست صدور اولیه بیمه کارکنان دولت (خدمات درمانی)
 2. فرم صدور اوليه -افزايش عائله (خدمات درمانی)
 3. فرم صدور دفترچه المثني (بیمه شدگان خدمات درمانی)
 4. مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی خدمات درمانی (بیمه سلامت)
 5. مدارک لازم برای ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی فرزند (بیمه سلامت)
 6. -مهم و فوری 2 (قابل توجه مراجعین محترم دفترچه بیمه خدمات درمانی)

bulletسایر فرم‌ها

 1. فرم تعهدنامه ارزي (مخصوص اعضای هیات علمی)
 2. مدارك لازم برای تغییر صندوق (یا پیمانی به رسمی)
 3. نکات مهم درخصوص دفترچه های بیمه
 4. آدرس اداره کل بیمه سلامت استان تهران و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد مستقر در شهر تهران