متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آئین‌نامه سازماندهی و تشکیلات Organization
آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانش Finance
آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی Official
شیوه‌نامه احکام ماموریت داخل کشور Official
قانون اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم Finance
مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی Finance
قانون مالیات‌های مستقیم Finance
قانون مدیریت خدمات کشوری Finance
تعیین حد نصاب معاملات در سال 1395 Finance
دستورالعمل اموال Finance
دستورالعمل دارایی Finance
دستورالعمل ارسال پیشنویس Organization
دستورالعمل کارتابل نامه Organization
دستورالعمل کارتابل پیشنویس Organization
دستورالعمل اضافه کردن سازمانهای مرتبط Organization
دستورالعمل ثبت نامه دریافتی (دبیرخانه ها) Organization
دستورالعمل ثبت نامه ارسالی (دبیرخانه ها) Organization
دستور العمل تنظيمات اتوماسيون اداري ديدگاه Organization
طرح جامع آموزش کارکنان1 Organization
طرح جامع آموزش کارکنان2 Organization
فهرست بها ابنیه 95 Technical
فهرست بها برق 95 Technical
فهرست بها مکانیک 95 Technical
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه Official
مواد قانونی مربوط شاهد و ایثارگران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه Official
نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان Official
بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری Official
ممانعت از جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید Official
امکان دسترسی به احکام، آراء و تصمیمات اداری مربوط به خود با رعایت قانون و آئین نامه اجرایی Official
ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی Official
ممنوعیت بکارگیری شاغلین بدون پرونده گزینش Official
خدمات رسانی به ایثارگران Official
کاهش ساعت کاری بانوان Official
مجوز شورای عالی برای اعمال مدارک مربوط به کد-رشته محلهای دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی Official
مکاتبه برای ابهامات در مورد آئین نامه های مصوب هیئت امنا در موسسات آموزش عالی Official
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان Official
پرداخت اضافه کاری برای عوامل اجرایی آزمون ها Official
الزام تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جانباز Official
استاندارد NFPA1 Technical
استاندارد NFPA10 Technical
استاندارد NFPA11 Technical
استاندارد NFPA12 Technical
استاندارد NFPA12A Technical
استاندارد NFPA13 Technical
استاندارد NFPA13D Technical
استاندارد NFPA13E Technical
استاندارد NFPA13R Technical
استاندارد NFPA14 Technical
استاندارد NFPA15 Technical
استاندارد NFPA16 Technical
استاندارد NFPA20 Technical
استاندارد NFPA22 Technical
استاندارد NFPA24 Technical
استاندارد NFPA25 Technical
استاندارد NFPA30 Technical
استاندارد NFPA30A Technical
استاندارد NFPA30B Technical
استاندارد NFPA55 Technical
استاندارد NFPA70 Technical
استاندارد NFPA70B Technical
استاندارد NFPA70E Technical
استاندارد NFPA80 Technical
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی Technical
مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در برابر حریق Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396 Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 1 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 2 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 3 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 4 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 5 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 6 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 7 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 8 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 9 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 10 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 11 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 12 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 13 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 14 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 15 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 16 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 17 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 18 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 19 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 20 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 21 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 22 Technical
ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها Technical
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی Technical
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی Technical
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان Technical
راهنمای آئین نامه بتن ایران(آبا) Technical
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 84-2800) Technical
آئین‌نامه صدور مجوز تحویل اموال و تجهیزات اداری دانشگاه به کارکنان قراردادی Finance استاد/سایر هیأت امناء به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با الحاق یک تبصره به ماده 3«پیوست شماره پنج دستوالعمل نحوه نگهداری اموال موضوع ماده 48 آئین نامه مالی و معاملاتی» به شرح ذیل موافقت نمود. تبصره: تحویل اموال منقول غیرمصرفی به کارکنان(هیأت علمی و غیرهیأت علمی)رسمی، پیمانی و قراردادی در طول خدمت با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
آئین تصویب انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره Finance استاد/سایر هیأت امنا به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنججم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ماده 13 آئین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به مصوبه کمیسیون دائمی مورخ 30/02/93 با انتقال کل موجودیهای نقدی دانشگاه در هر سال به حسابهای جاری دو منظوره نزد بانکهای عامل موافقت نمود و مقرر گردید درآمد حاصل به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی و بودجه تفصیلی و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد تاریخ اجرای این مصوبه 1/1/1393 می باشد.
آئین‌نامه تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان‌نامه و دفاع از پروپوزال عضو هیأت‌علمی مدعو خارج از دانشگاه Finance استاد به استناد بند "ل" ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امنا و بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میزان حق الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان نامه و دفاع از پروپوزال عضو هیأت علمی مدعو خارج از دانشگاه به شرح ذیل تعیین و تصویب گردید. 1) جدول حق الزحمه داوری رساله دکتری: مرتبه علمی* حق الزحمه استادیار معادل 0.5 واحد (بر اساس مرتبه استادیار پایه 5) دانشیار معادل 0.5 واحد (بر اساس مرتبه دانشیار پایه 10) استاد معادل 0.5 واحد (بر اساس مرتبه استاد پایه 15) 2) حق الزحمه شرکت در جلسه و داوری پرپوزال رساله دانشجویان دکتری به میزان 50% مبلغ جدول بند «1» در مرتبه علمی داور تعیین می شود. 3) حق الزحمه شرکت در جلسه دفاع و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد به میزان 70% مبلغ ذکر شده در جدول بند «1» در مرتبه علمی داور تعیین می شود. 4) این مصوبه از 1/7/1393 قابل اجرا است.
آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌علمی Official سایر فصل اول – تعاریف و اختصارات ماده 1 – تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوستهای آن عبارتند از: 1- 1- وزارت/وزیر: منظور از «وزارت» و «وزیر» در این آیین نامه و پیوستهای آن، به ترتیب «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« و «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» می باشد. 1- 2- مرکز: منظور از مرکز در این آیین نامه و پیوستهای آن، مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت می باشد. 1- 3- مؤسسه: منظور از مؤسسه در این آیین نامه و پیوستهای آن، دانشگاه تربیت مدرس و کلیه واحدهای تابعه آن می باشد. 1- 4- هیأت امناء: هیأتی است که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان بالاترین رکن مؤسسه، مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مؤسسه، می‌باشد. 1- 5- کمیسیون دائمی هیأت امناء: کمیسیونی است که مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیأت امنا و سایر امور ارجاعی از سوی هیأت امناء را بر عهده دارد. 1- 6- هیأت رییسه: هیأت رییسه دومین رکن اجرایی مؤسسه پس از رییس مؤسسه می‌باشد. 1- 7- شورای مؤسسه: شورای مؤسسه دومین رکن سیاستگذاری بعد از هیأت امناء می‌باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه‌های جاری مؤسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد. 1- 8- هیأت اجرایی منابع انسانی: مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیأت امناء براساس دستورالعمل پیوست شماره یک، متکفل اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلاتی و امور نیروی انسانی و سایر امور محول مؤسسه می باشد که در آیین نامه به اختصار هیأت اجرایی نامیده می شود. 1- 9- دستگاه اجرایی: عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه دستگاههایی که از سوی هیأت امنای مؤسسه تعیین شده باشد.1- 10- جذب: عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه متناسب با پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل قراردادی، مأموریت و ... در و چارچوب ضوابط مقررات این آیین نامه.1- 11- استخدام: عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه، در یکی از پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب، به یکی از وضعیتهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه. 1- 12- عضو: منظور از عضو در این آیین نامه و پیوستهای آن، عضو غیر هیأت علمی شاغل در مؤسسه در سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی می باشد.1- 13- عضو رسمی: فردی است که به موجب حکم رسمی (آزمایشی – قطعی) برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد. 1- 14- عضو پیمانی: فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی مؤسسه برای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.1- 15- عضو قراردادی: فردی است که به موجب قرارداد منعقده با مؤسسه به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه بکار گرفته شده باشد.1- 16- حکم: عبارت است از ابلاغ کتبی دستور مقام صلاحیت دار مؤسسه به عضو رسمی، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.1- 17- قرارداد: عبارت است از توافق نامه کتبی که به امضای مقام صلاحیت‌دار مؤسسه و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می‌رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق و مزایا برای مدت مندرج در قرارداد، وظایف محول را انجام می‌دهد. 1- 18- پست سازمانی: جایگاهی در تشکیلات سازمانی مؤسسه است که به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف یک شغل برای تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می‌شود.1- 19- شغل: عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مشخصی که از سوی مؤسسه به عنوان کار واحد شناخته می‌شود.1- 20- رشته شغلی: عبارت است از یک یا چند پست سازمانی که از لحاظ نوع کار، وظایف و مسئولیت‌ها، یکسان یا مشابه محسوب می‌شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعویت انجام کار، دارای سطوح و مراتب مختلف می‌باشند.1- 21- رسته شغلی: مجموعه‌ای از رشته‌های شغلی است که از لحاظ فعالیت و نوع کار و حرفه، وابستگی نزدیک دارند، مانند رسته آموزشی، فرهنگی و پژوهشی1- 22- مشاغل تخصصی و اصلی: مشاغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطلاق می‌گردد که وجود آنها برای تحقق اهداف و انجام مأموریتهای اساسی مؤسسه الزامی می‌باشد و تصدی آنها مستلزم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا گذراندن دوره‌هایی است که منجر به اخذ مدرک تخصصی در یکی از رشته‌های هنری، فنی و حرفه‌ای و ... می‌گردد و مشاغل اصلی به آن گروه از مشاغل اطلاق می‌شود که در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه، برای حمایت و پشتیبانی از مشاغل تخصصی ایجاد می‌شود و عناوین و مشخصات آن توسط هیأت اجرایی تعیین می‌گردد.1- 23- خدمت: عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می‌گردد.1- 24- شرح شغل: عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل از جمله: تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز شغل در چارچوب تشکیلات تفصیلی مؤسسه می‌باشد.1- 25- پایه: عبارت است از نمایش عددی سنوات خدمت قابل قبول عضو براساس امتیاز کسب شده در قالب فرم ارزیابی سالانه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.1- 26- ترفیع پایه: عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه1- 27- ارتقای رتبه: عبارت است از کسب رتبه بالاتر عضو رسمی و پیمانی واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیر هیأت علمی.1- 28- انتصاب: عبارت است از گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پست‌های سازمانی براساس شرایط احراز شغل. 1- 29- حقوق یا دستمزد: عبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذی‌حق تعلق می‌گیرد.1- 30- مزایا و فوق‌العاده‌ها: عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیر مستمر علاوه بر حقوق رتبه و پایه به عضو ذی‌حق پرداخت می‌گردد.1- 31- انتقال: عبارت است از تغییر محل خدمت عضو رسمی به طور دائم از مؤسسه به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.1- 32- مأموریت: عبارت است از: الف – محول نمودن شغل یا وظیفه‌ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن است خارج از محل خدمت عضو باشد. ب – اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی ج - اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور. 1- 33- استعفا: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو رسمی با مؤسسه که بنا به درخواست وی، پس از موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می‌پذیرد. 1- 34- بازنشستگی: عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مؤسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و با توجه به مقررات صندوق‌های بازنشستگی ذیربط به موجب حکم صورت می‌پذیرد. 1- 35- بازخریدی خدمت: عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو با مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه 1- 36- از کار افتادگی: عبارت است از وضعیت عضو رسمی و پیمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، توانمندی جسمانی و یا روانی لازم برای انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده می‌نماید. 1- 37- آماده به خدمت: وضعیتی است که عضو رسمی مؤسسه بنا به یکی از دلایل، با حکم رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می‌گیرد.الف – انحلال مؤسسه. ب - حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشکیلاتی مؤسسه براساس تشریفات قانونی و تصویب در هیأت امنا. ج – موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو. د – براساس تصمیم مراجع قانونی. 1- 38- انفصال: عبارت است از بر کناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی 1- 39- اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط.فصل دوم: ورود به خدمت ماده 2– وزارت، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، در هر برنامه پنج ساله توسعه، تعداد سهمیه استخدام عضو غیر هیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می‌نماید. ماده 3– استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت )در مؤسسه، براساس نیاز سازمانی با توجه به تشکیلات سازمانی مصوب و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب هیأت امنا و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌پذیرد. تبصره 1- مؤسسه می‌تواند در شرایط خاص با تصویب هیأت رییسه و مجوز هیأت امنا تا سقف معین و بدون تعهدات استخدامی، افراد را پس از احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذی صلاح به صورت قرارداد کار معین و مشخص برای مدت حداکثر یکسال بکار گمارد. تبصره 2– تمدید قرارداد اینگونه افراد در صورت نیاز مؤسسه در سقف پستهای سازمانی مصوب بلامانع است. تبصره 3– کلیه افرادی که براساس این آیین نامه به صورت قراردادی بکار گرفته می‌شوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد. ماده 4– متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه می بایست از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند: الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت. ب - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه. ج – اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام با یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. د – عدم سابقه عضوی یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران. هـ - عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی. و – نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. ز – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح. ح – عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن. ط – دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان). ی – برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر. ک – برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر. ل – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی. م – دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک ودو حوزوی حداکثر 35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد، دکتری حرفه‌ای و سطح سه حوزوی و حداکثر 40 سال تمام برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی. تبصره 1 – دارندگان مدارک تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می‌گیرند. تبصره 2 - مؤسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» ماده «4» این آیین نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره‌ای، پژوهشی، علمی و ... اعضای شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاههای اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می‌باشد. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره «29» قانون بودجه سال 1344 کشور نخواهد بود. میزان حق‌الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیأت اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم (5/1) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می‌گردد. ماده 5 – جذب و استخدام جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده آنها، معلولین، اتباع خارجی و ... تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود. ماده 6 – مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی موضوع ماده «4» این آیین نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذی‌صلاح از جمله هسته گزینش کارکنان و هیأت اجرایی مؤسسه می‌باشد. ماده 7 – متقاضیان جذب و استخدام در مؤسسه می‌بایست از شرایط اختصاصی لازم، از جمله شرایط احراز شغل به تشخیص هیأت اجرایی مؤسسه برخوردار باشند. فصل سوم: جذب، استخدام و تبدیل وضعیت ماده 8 – جذب و استخدام در مؤسسه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می‌پذیرد: الف – استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. ب – استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست‌های سازمانی به موجب حکم. ج – استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست‌های سازمانی به موجب حکم. ماده 9 - مؤسسه می‌تواند در قالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت وضعیت بکارگیری اعضای قراردادی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، به پیشنهاد هیأت اجرایی، موافقت رییس مؤسسه و تصویب هیأت امنا و طی مراحل گزینش با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی به استخدام پیمانی تبدیل نماید. الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه. ب – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه. ج – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر یا سطح‌های سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مؤسسه. تبصره 1– اعضایی که قبل از تصویب این آیین نامه با مدرک تحصیلی دیپلم برای مشاغل نگهبانی و انتظامات به صورت قراردادی جذب شده‌اند، با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشروط به دارا بودن پست سازمانی بلاتصدی، با حداقل «10» سال سابقه خدمت قراردادی در مؤسسه به پیمانی تبدیل وضع می‌شوند. تبصره 2 – چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «49» این آیین نامه در حین خدمت، مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند. یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است. تبصره 3 – سنواتی که بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده یا نشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ خواهد شد. ماده 10 - مؤسسه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل با تصویب هیأت اجرایی، تایید هسته گزینش و موافقت رییس مؤسسه به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مؤسسه ب – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مؤسسه ج – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مؤسسه تبصره 1 – اعضایی که قبل از تصویب این آیین نامه، با مدرک تحصیلی پایین‌تر از کاردانی به استخدام پیمانی در آمده‌اند، با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول این آیین نامه و احراز شرایط لازم به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می‌شوند. تبصره 2 – چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «49» این آیین نامه در حین خدمت مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند، یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل محاسبه است. ماده 11 – اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آزمایشی سه ساله را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی، علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند کرد. مؤسسه در طول دوره رسمی آزمایشی، رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌نماید. ماده 12- در صورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی به تشخیص هیأت اجرایی شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد. الف – اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط ب – تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ج – بازخریدی خدمت یا بازنشستگی حسب مورد و در صورت احراز شرایط لازم. ماده 13 – اعاده به خدمت عضو مستعفی رسمی در صورت نیاز مؤسسه، مشروط به آنکه سن وی در زمان ارائه درخواست اعاده بکار بیش از «50» سال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی برای موضوع بند «م» ماده «4» این آیین نامه و موافقت رییس مؤسسه فقط برای یکبار با احتساب سابقه خدمت در مؤسسه و رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذکور، بلامانع می‌باشد. تبصره – سوابق خدمت عضو مستعفی که کسور بازنشستگی سنوات خدمت و پاداش خدمت خود را قبلاً دریافت نموده باشد، در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یاد شده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط، قابل احتساب می‌باشد. ماده 14 - مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات اعضای رسمی قطعی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی با تقاضای عضو و موافقت هیأت اجرایی مؤسسه مربوط از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست مؤسسات مزبور و موافقت عضو و تایید هیأت اجرایی، اعضای رسمی قطعی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور نماید. حقوق و مزایای کارکنان و اعضای مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌گردد. تبصره 1- مدت مأموریت مشمولان این ماده حداقل شش ماه و حداکثر یک سال خواهد بود و در صورت ضرورت، با تشخیص هیأت اجرایی این مدت حداکثر تا مدت 5 سال و به صورت سالیانه، قابل تمدید است. تبصره 2- مؤسسه می‌تواند در موارد استثنایی در صورت نیاز به خدمات اعضای رسمی آزمایشی و یا پیمانی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی سایر مؤسسات برای تصدی پست‌های تخصصی و اصلی، با تقاضای عضو و تصویب هیأت امنا، از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس، حسب درخواست مؤسسات مزبور، موافقت عضو و تصویب هیأت امنا، اعضای رسمی آزمایشی و پیمانی خود را این قبیل مؤسسات مأمور نماید. حقوق و مزایای کارکنان و اعضای مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌گردد. ماده 15 – کارکنان رسمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی، حسب نیاز مؤسسه و موافقت مؤسسه مربوط می توانند با حفظ پیشینه خدمتی به مؤسسه منتقل شوند. حقوق و مزایای این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین نامه تعیین می گردد. انتقال اعضای رسمی مؤسسه نیز به مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هیأت اجرایی مؤسسه بلامانع است. در این صورت از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو رسمی منتقل شده با مؤسسه قطع می گردد. تبصره – عضو انتقالی رسمی آزمایشی به مؤسسه الزاماً می بایست قطع نظر از مدت رسمی آزمایشی طی شده در مؤسسه مبدأ، مجدداً یک دوره رسمی آزمایشی 2 ساله را با رعایت مفاد ماده 11 این آیین نامه طی نماید. چهارم: طبقه بندی مشاغل ماده 16 – مشاغل مؤسسه به طور کلی به 7 رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم می شوند 16-1- مشاغل رسته آموزشی، فرهنگی: عنوان رشته شغلی مدیر تربیت بدنی کارشناس امور ورزشی کاردان امور ورزشی مربی ورزش کارشناس امور فوق برنامه کاردان امور فوق برنامه کارشناس امور آموزشی کاردان امور آموزشی کارشناس امور پژوهشی کاردان امور پژوهشی مدیر امور فرهنگی کارشناس امور دانشجویی کاردان امور دانشجویی کارشناس امور فرهنگی کاردان امور فرهنگی کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی کاردان برنامه ریزی امور تربیتی مدیر امور آموزشی کارشناس خدمات آموزشی کاردان خدمات آموزشی کارشناس همکاریهای بین‌المللی دانشگاهی کاردان همکاریهای بین‌المللی دانشگاهی کارشناس بررسی کتاب کتابدار مصحح کارشناس آثار تاریخی کاردان آثار تاریخی باستان شناس متصدی مرمت اسناد کارشناس سمعی و بصری کاردان سمعی و بصری کارشناس امور هنری کاردان امور هنری عکاس و فیلمبردار موزهدار 16-2- مشاغل رسته امور اجتماعی: عنوان رشته شغلی مددکار اجتماعی کارشناس حقوقی کاردان حقوقی کارشناس روابط عمومی کاردان روابط عمومی کارشناس روابط بین‌الملل کاردان روابط بین‌الملل کارشناس بازرگانی داخلی کاردان بازرگانی داخلی کارشناس بازرگانی خارجی کاردان بازرگانی خارجی کارشناس آمار موضوعی کاردان آمار موضوعی کارشناس مطالعات اجتماعی کاردان مطالعات اجتماعی کارشناس مطالعات اقتصادی کاردان مطالعات اقتصادی مربی کودک 16-3- مشاغل رسته اداری و مالی: عنوان رشته شغلی کارشناس امور اداری کاردان امور اداری کارشناس برنامه و بودجه کاردان برنامه و بودجه کارشناس بررسی اسناد و مدارک کاردان بررسی اسناد و مدارک مترجم مدیر اداری و مالی مسئول خدمات اداری کارگزین رییس حفاظت فیزیکی مأمور حفاظت فیزیکی نگهبان مسئول دفتر رییس دفتر مسئول گزینش مسئول چاپ و انتشارات مسئول خدمات مالی کاردان انبارهای تخصصی 16-4- مشاغل رسته بهداشتی و درمانی: عنوان رشته شغلی کارشناس امور روانی کاردان امور روانی کارشناس بینایی سنجی کاردان بینایی سنجی کارشناس شنوایی سنجی کاردان شنوایی سنجی بهداشت کار دهان و دندان کاردان دامپزشکی کارشناس بهداشت محیط کاردان بهداشت محیط کارشناس امور دارویی کاردان امور دارویی کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی کارشناس رادیولوژی کاردان رادیولوژی کارشناس آزمایشگاه کاردان آزمایشگاه مسئول پذیرش و مدارک پزشکی پزشک دندانپزشک دامپزشک پرستار ماما بهیار 16- 5- مشاغل رسته فنی و مهندسی: عنوان رشته شغلی هواشناس کاردان هواشناس کارشناس فنی هواشناس کاردان فنی هواشناس مهندس عمران کاردان عمران آرشیتکت کارشناس معماری داخلی کاردان معماری داخلی کارشناس شهرسازی کاردان شهرسازی مهندس برق کاردان برق مهندس مکانیک کاردان مکانیک مهندس تأسیسات کاردان تأسیسات کارشناس ارتباط و مخابرات کاردان ارتباط و مخابرات زمین شناس کاردان زمین شناس کارشناس معادن کاردان معادن نقشه بردار کاردان نقشه بردار نقشه کش کارتوگراف کاردان کارتوگراف کارشناس آزمایشگاه و کارگاههای فنی کاردان آزمایشگاه و کارگاههای فنی کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک کارشناس ژئوفیزیک کاردان ژئوفیزیک کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای کاردان آموزش فنی و حرفه‌ای کارشناس حفاظت و مرمت کاردان حفاظت و مرمت کارشناس حفاظت و مرمت اسناد کاردان حفاظت و مرمت اسناد 16- 6- مشاغل رسته فناوری اطلاعات: عنوان رشته شغلی مدیر امور فناوری اطلاعات کارشناس تحلیل گر سیستم کاردان تحلیل گر سیستم کارشناس برنامه نویس سیستم کاردان برنامه نویس سیستم کارشناس شبکه کاردان شبکه کارشناس امور سخت افزار رایانه کاردان امور سخت افزار رایانه اپراتور 16- 7 - مشاغل رسته کشاورزی و محیط زیست: عنوان رشته شغلی کارشناس ترویج کشاورزی کاردان ترویج کشاورزی کارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی کاردان بررسی آفات و بیماریهای گیاهی کارشناس آزمایشگاه کشاورزی کاردان آزمایشگاه کشاورزی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک کاردان خاکشناسی و حاصلخیزی خاک کارشناس اصلاح نباتات و زراعت کاردان اصلاح نباتات و زراعت کارشناس دامپروری کاردان دامپروری کارشناس محیط زیست کاردان محیط زیست کارشناس امور باغبانی کاردان امور باغبانی کارشناس صنایع غذایی کاردان صنایع غذایی ماده 17 – شرایط احراز مشاغل مربوط به هر یک از رسته‌های شغلی موضوع ماده «16» و نیز شرایط تصدی مشاغل به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، براساس دانش، توانایی و مهارت و همچنین دوره‌های آموزشی مورد نیاز، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت اجرایی مؤسسه خواهد رسید. بدیهی است رشته های شغلی فعلی تا زمان تصویب کماکان به قوت خود باقیست. تبصره – متصدیان مشاغل رسته خدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین نامه درج نگردیده است، کماکان تا زمان خروج از دستگاه یا خدمت، صرفاً تابع عناوین رشته‌های شغلی قبلی خواهند بود. فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزایا ماده 18 – نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا براساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی‌های مندرج در این آیین نامه خواهد بود. اعضا براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگی‌ها، حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 طبقه‌بندی می‌گردند. تبصره – اعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتی پایه یک متناسب با مدرک تحصیلی مربوط قرار می‌گیرند.   ماده 19 – حقوق رتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین می‌گردد. تبصره 1 – ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی (کاردانی یا سطح یک حوزوی)، کارشناسی یا سطح دو حوزوی) (کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی) و (دکتری یا سطح چهار حوزوی) به ترتیب 50، 60، 70 و 80 تعیین می‌گردد. تبصره 2 – پایه نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می‌باشد که براساس بند «25» ماده «1» این آیین نامه تعریف می‌گردد. تبصره 3 – عدد مبنا برای رتبه‌ها، متناسب با مدرک تحصیلی و براساس جدول ذیل تعیین می‌گردد. جدول عدد مبنا براساس مدرک تحصیلی و رتبه مدرک تحصیلی رتبه کاردانی یا سطح یک حوزه کارشناسی یا سطح دو حوزه کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه دکتری یا سطح چهار حوزه مقدماتی 3700 4200 4700 5100 مهارتی 3800 4300 4800 5200 رتبه 3 3900 4400 4900 5300 رتبه 2 --- 4500 5000 5400 رتبه 1 --- --- 5100 5500 تبصره 4 – عدد مبنا برای مشمولین تبصره ماده «23» این آیین نامه «4600» تعیین می‌گردد. تبصره 5 – ضریب حقوقی سالیانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران اعمال می‌گردد. تبصره 6 – حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی در مؤسسه مشغول بکار می‌باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می‌گردد. اعضای رسمی و پیمانی موضوع این تبصره، حداکثر می‌توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابند. جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم ردیف مدرک تحصیلی سابقه خدمت حقوق رتبه و پایه 1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 2 دیپلم 13 سال سابقه و بیشتر 90 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 3 زیر دیپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 4 زیر دیپلم 13 سال سابقه و بیشتر 80 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) ماده 20 – به عضو علاوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌هایی تحت عنوان فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد. فوق‌العاده‌های مذکور براساس فرمول و ضرایب آن براساس جدول مندرج در زیر تعیین می‌گردد. جدول ضرایب فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه اعضا فوق‌العاده‌ها رتبه فوق‌العاده شغل فوق‌العاده جذب فوق‌العاده ویژه جمع مقدماتی 325/0 550/0 825/0 7/1 مهارتی 350/0 600/0 850/0 8/1 رتبه 3 375/0 650/0 875/0 9/1 رتبه 2 400/0 700/0 950/0 05/2 رتبه 1 425/0 750/0 025/1 2/2 تبصره 1 – فوق‌العاده‌های مندرج در این ماده برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی در مؤسسه مشغول بکار می‌باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می‌گردد. جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم ردیف مدرک تحصیلی سابقه خدمت فوق‌العاده‌ها 1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد فوق‌العاده‌های مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 2 دیپلم 13 سال سابقه و بیشتر 90 درصد فوق‌العاده‌های مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 3 زیر دیپلم تا 12 سال 80 درصد فوق‌العاده‌های مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) 4 زیر دیپلم 13 سال سابقه و بیشتر 80 درصد فوق‌العاده‌های مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی) تبصره 2 – به اعضایی که عهده‌دار مشاغل مدیریتی و سرپرستی می‌باشند، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده مشاغل مدیریتی / سرپرستی پرداخت می‌شود، که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می‌باشد. جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده مشاغل مدیریتی ردیف نوع مدیریتی فوق‌العاده شغل مدیریتی 1 مدیر یا عناوین مشابه A* × 8/2 × حقوق رتبه و پایه = فوق‌العاده شغل مدیریتی 2 معاون مدیر یا عناوین مشابه A* × 5/1 × حقوق رتبه و پایه = فوق‌العاده شغل مدیریتی جدول نحوه محاسبه میزان فوق‌العاده مشاغل سرپرستی ردیف نوع سرپرستی فوق‌العاده شغل سرپرستی 1 رییس اداره / رییس گروه A* × 85/0 × حقوق رتبه و پایه = فوق‌العاده شغل سرپرستی 2 کارشناس مسئول A* × 40/0 × حقوق رتبه و پایه = فوق‌العاده شغل سرپرستی ضریب A، ضریب فوق‌العاده مدیریت رییس مؤسسه نسبت به فوق‌العاده مدیریت رییس دانشگاه تهران می‌باشد. ماده 21 – به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می‌گردد: 21- 1 – انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلی 21- 2 – کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه تبصره 1 – بابت خدمت سربازی عضو منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد، یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. تبصره 2 – به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می‌افتد. تبصره 3 – عضوی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شود، علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در این ماده از پایه‌های ایثارگری براساس جدول ذیل برخوردار می‌گردد. جدول پایه‌های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر ردیف نوع ایثارگری پایه ایثارگری قابل اعطا «برای هر ستون» مدت اسارت (آزادگی) «ستون 1» درصد جانبازی «ستون 2» مدت خدمت در جبهه «ستون 3» 1 تا 3 سال تا 34 درصد 6 ماه تا سه سال 1 پایه 2 3 تا 6 سال 35 تا 69 درصد 3 تا 6 سال 2 پایه 3 6 سال و بالاتر 70 درصد و بیشتر 6 سال و بالاتر 3 پایه تبصره 4 – جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره «3» این ماده و فرزندان شهدا از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار میگردند. این گونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری یا سطح «4» حوزه باشند، از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر برخوردار میگردند. تبصره 5 – در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می‌تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد. تبصره 6 – عضو می‌تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهای جدول تبصره «3» این ماده برخوردار گردد. تبصره 7 – اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می‌برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان استخدام برخوردار خواهند بود. اعضایی که با مدرک تحصیلی دکتری یا سطح «4» حوزه به شهادت رسیده‌اند، از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر، بهره‌مند می‌گردند. تبصره 8 – تطبیق وضعیت اعضایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین نامه، در مؤسسه شاغل بوده‌‌اند، براساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینی به علاوه پایه موضوع تبصره ماده «18» این آیین نامه، انجام می‌پذیرد و برای هر سال خدمت قابل قبول یک پایه منظور خواهد گردید. ماده 22 – به عضو رسمی و پیمانی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید، پایه تشویقی اعطا می گردد: 22 – 1- کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب در واحد ذیربط، به پیشنهاد رییس واحد مربوط و تصویب هیأت اجرایی (حداکثر سه پایه در طول خدمت). 22 – 2- عضویت فعال در گردانهای عاشورا و الزهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه) 22 – 3- دارندگان نشانهای دولتی (دو پایه) 22 – 4- احراز عنوان کارمند نمونه کشوری (دو پایه) 22 – 5- احراز عنوان کارمند نمونه طی دو سال متوالی در مؤسسه (یک پایه) 22 – 6- دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین‌المللی (یک پایه) 22 – 7- برگزیدگان جشنواره‌های معتبر ملی مرتبط با حوزه کاری عضو (یک پایه) 22 –8- متصدیان مشاغل مدیریتی با حداقل دو سال سابقه مدیریتی و در سطح حداقل معاون مدیر و یا عناوین همتراز مشروط به کسب «90» در صد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب هیأت اجرایی (حداکثر دو پایه در طول خدمت) 22 – 9- اعضای مأمور به خدمت (موضوع ماده 14 این آیین نامه) در مؤسساتی که با تایید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تأسیس و در حال توسعه قرار دارند، مشروط به رضایت بخش بودن خدمات آنان، به پیشنهاد مؤسسه مقصد و موافقت مؤسسه مبدأ، به ازای هر 3 سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می‌گردند. تبصره 1 – پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مؤسسه به طور سالانه اعطا می‌گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از 10 عضو هر دو سال یک بار اعمال می‌گردد. تبصره 2– فاصله زمانی اعطای پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو حداقل پنج سال تعیین می‌گردد. تبصره 3 – سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت، حداکثر «7» پایه می‌باشد. تبصره 4 – اعضایی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده‌اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره‌مند می‌گردند. ماده 23 – عضو رسمی و پیمانی در صورت احراز شرایط مندرج در جدول زیر و دستورالعمل پیوست شماره دو به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابد. جدول حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر ردیف رتبه مدرک تحصیلی حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال) 1 مقدماتی کاردانی یا سطح یک حوزه 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه 0 کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه 0 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 0 2 مهارتی کاردانی یا سطح یک حوزه 8 کارشناسی یا سطح دو حوزه 6 کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه 5 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4 3 رتبه 3 کاردانی یا سطح یک حوزه 10 کارشناسی یا سطح دو حوزه 6 کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه 5 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4 4 رتبه 2 کارشناسی یا سطح دو حوزه 6 کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6 5 رتبه 1 کارشناسی‌ارشد یا سطح سه حوزه 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6 تبصره – در موارد خاص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه «2» قرار دارند، با حداقل «8» سال توقف در رتبه «2» و کسب حداقل «دو سوم» از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای «2» و «4» ماده «3» دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه، می‌توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقا یابند. ماده 24 – به اعضایی که به یکی از سمتهای مدیریتی غیر هیأت علمی مندرج در تشکیلات تفصیلی مؤسسه منصوب می‌شوند، صرفاً فوق‌العاده شغل مدیریتی یا فوق‌العاده شغل سرپرستی موضوع تبصره «2» ماده «20» این آیین نامه قابل پرداخت می‌باشد. ماده 25 – در صورتی که با اجرای این فصل، مجموع حقوق و فوق العاده‌های مستمر عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی مبلغ ثابتی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت خواهد نمود. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می‌گردد. تبصره – چنانچه عضو از سازمان دیگری به مؤسسه منتقل شود و حقوق و مزایای قبلی وی بیشتر باشد، حقوق و مزایای وی مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه پرداخت می‌شود و مبلغی به عنوان «تفاوت تطبیق» به وی پرداخت نمی‌شود. ماده 26 – حقوق و مزایای اعضا در دوره قراردادی (معین و مشخص)، پیمانی و رسمی آزمایشی همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می‌شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایط جزء سابقه خدمت عضو محسوب می‌گردد. فصل ششم: حقوق و تکالیف ماده 27 – ساعت کار اعضا «40» ساعت و حداقل «5» روز در هفته می‌باشد. تبصره 1 – ساعت شروع و خاتمه کار اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سقف ساعات کار، حسب مورد از سوی هیأت رییسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا، تعیین می‌گردد. تبصره 2- مؤسسه می تواند در موارد خاص، با موافقت هیأت رییسه و با توجه به شرایط فصلی و ماه مبارک رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد. تبصره 3 – دورکاری اعضا با توجه به مأموریت مؤسسه ممنوع می‌باشد و در موارد خاص استفاده از دورکاری برای مشاغل خاص، صرفاً با تایید هیأت اجرایی و موافقت هیأت امنا امکان پذیر می‌باشد. ماده 28 – به عضوی که براساس جزء «الف» بند «32» ماده «1» این آیین نامه، برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از مؤسسه اعزام می‌گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از «60» کیلومتر باشد فوق‌العاده مأموریت روزانه پرداخت می‌گردد. تبصره 1 – فوق‌العاده مأموریت روزانه به مأخذ یک بیستم (1/20 ) مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق‌العاده‌های شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه براساس مقررات عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهری و درون شهری، براساس مصوبات هیأت رییسه مؤسسه پرداخت خواهد شد. سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق‌العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از «10» درصد حقوق رتبه و پایه «30» کارشناس مقدماتی بیشتر باشد. تبصره 2 – مدت این گونه مأموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بود. تبصره 3 – در صورتی که عضو، یک روز تمام به خارج از محل خدمت خود که فاصله آن تا مبدأ حداقل «60» کیلومتر بوده، اعزام شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد، به مأخذ «50» درصد فوق‌العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به وی پرداخت می‌شود. ماده 29 – به عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می‌کند برای یک بار در طول خدمت، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می‌گردد، تغییرات بعدی این نصاب براساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رییسه تعیین خواهد گردید. ماده 30 – عضو رسمی که با تایید مقام ذیصلاح مؤسسه به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می‌شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق‌العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی کشور نیز دریافت خواهد کرد. ماده 31 – اعضا مکلفند در ساعات کار تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند ودر صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز مؤسسه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول هستند و در قبال آن برابر مقررات این آیین نامه، اضافه کار دریافت خواهند کرد. ماده 32 – به عضوی که بر حسب ضرورت و براساس موافقت مؤسسه به منظور انجام کار اضافی خارج از وقت اداری انجام وظیفه می‌نماید، براساس فرمول ذیل، «فوق‌العاده اضافه کار» حداکثر تا سقف «120» ساعت پرداخت می‌گردد. تبصره - مؤسسه می‌تواند به اعضا «20» درصد پستهای سازمانی مصوب در ازای کار اضافی خارج از وقت اداری تا سقف «175» ساعت «فوق‌العاده اضافه کار» براساس فرمول مندرج در این ماده پرداخت نماید. ماده 33 - مؤسسه مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال براساس مبلغ اعلام شده از سوی هیأت وزیران «عیدی» پرداخت نماید. ماده 34 – کمک هزینه‌ عائله‌مندی عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین نامه، به میزان «810» برابر ضریب حقوقی سالیانه، پرداخت می‌گردد. تبصره – بانوان وظیفه‌بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌شوند. ماده 35 – کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیین نامه، به ازای هر فرزند به میزان «210» برابر ضریب حقوقی سالیانه، پرداخت می‌گردد. تبصره 1 – حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند، 20 سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن وی تا «25» سال تمام و برای اولاد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود. تبصره 2 – فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند. تبصره 3 – بانوان وظیفه‌بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول، از کار افتاده کلی و یا مطلقه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند. ماده 36 - مؤسسه مکلف است به عضو واجد شرایط شاغل در مؤسسه علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد «19» و «20» این آیین نامه فوق‌العاده‌های ذیل را مطابق با دستورالعملهای مربوط مصوب هیأت امنا، پرداخت نماید. 36 – 1- فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، 36 – 2- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، 36 – 3- فوق‌العاده کشیک، فنی و نوبت کاری، 36 – 4- فوق‌العاده معاضدت قضایی، 36 – 5- فوق‌العاده اشعه، 36 – 6- فوق‌العاده محرومیت از مطب، 36 – 7- فوق‌العاده بدی آب و هوا، 36 – 8- فوق‌العاده بهره‌وری، تبصره 1 – دستورالعمل موضوع بند «1» این ماده به شرح پیوست شماره «3» می‌باشد. تبصره 2 – برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد. ماده 37 – اعضای ذیل با هماهنگی مؤسسه و تقلیل ساعات کار روزانه بهره‌مند می‌شوند: الف – اعضای مؤسسه که دارای معلولیت جسمی براساس تایید مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، حداکثر تا سقف «2» ساعت ب – آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می‌باشند، براساس میزان معلولیت مورد تایید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) حداکثر تا سقف «4» ساعت ج – بانوان همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر تا سقف «4» ساعت. د – بانوان عضو که وظیفه شیردهی بر عهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازای هر فرزند تا سقف «2» سال. هـ - اعضای جانباز براساس قوانین و مقررات مربوط. و – اعضای دارای سابقه خدمت مازاد بر «30» سال سنوات خدمت حداکثر تا سقف «5/1» ساعت. ز – اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذی‌صلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان «50» درصد و بالاتر را بر عهده دارند، حداکثر تا سقف «4» ساعت. تبصره – مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر «4» ساعت می‌باشد. ماده 38 – بانوان عضو رسمی می‌توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، حداکثر به مدت «5» سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفاً از «50» درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می‌گردند. تبصره 1 – بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهند بود. در هر صورت حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، برای بانوان عضو پیمانی و رسمی در طول خدمت حداکثر «5» سال می‌باشد. تبصره 2 – در صورتی که بانوان عضو نیمه وقت کسور بازنشستگی خود را بر مبنای حقوق و مزایای تمام وقت پرداخت کنند، مدت خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمام وقت و کامل محاسبه می‌گردد. تبصره 3 – به عضو نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت نیمه وقت قابل قبول با رعایت بند «2» ماده «21» این آیین نامه یک پایه استحقاقی تعلق می‌گیرد و همچنین مدت توقف لازم برای ارتقای رتبه وی دو برابر عضو تمام وقت می‌باشد. تبصره 4 – میزان مرخصی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود که برای کسرسال به تناسب محاسبه می‌گردد. ماده 39 – عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظف حضور در مؤسسه بدون ارائه مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی) ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی یا درج در پرونده برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌گردد. تبصره – در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیر این صورت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد. ماده 40 – عضو مؤسسه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 41 – عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می‌باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع براساس «قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ماده 42 - در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در «قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» توسط عضو، موضوع به هیأتهای قانون مذکور ارجاع می‌گردد. ماده 43 – عضو مؤسسه در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشد و مؤسسه مکلف است براساس «دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیر هیأت علمی – پیوست شماره 4»، به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود با گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید. ماده 44 – پرداخت مطالبات عضوی که با مؤسسه قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با مؤسسه می‌باشد. ماده 45 – به اعضای مؤسسه که براساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعیت «آماده به خدمت» بسر می برند صرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد. تبصره 1 – مدت وضعیت «آماده به خدمت» حداکثر یک سال می باشد. تبصره 2 – چنانچه تا پایان دوره «آماده به خدمت» وضعیت عضو براساس حکم مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روشهای ذیل حسب درخواست ذی نفع رفتار خواهد شد. الف – انتقال به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز. ب – مأموریت به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز. تبصره 3 – عضوی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود. ماده 46 – عضوی که در طول دو سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی، حداقل امتیازات لازم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده «21» این آیین نامه کسب ننماید با پیشنهاد هیأت اجرایی و تایید هیأت رییسه مؤسسه از فوق‌العاده ویژه وی برای سالهای بعد (دوم و سوم) به ازای هر سال عدم ترفیع به ترتیب «30» و «50» درصد همان سال کسر خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن کسر «100» درصد فوق‌العاده ویژه عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به هیأت اجرایی جهت تنزل یا تغییر پست سازمانی وی ارسال می‌گردد. در هر صورت فوق‌العاده ویژه کسر شده، مسترد نخواهد شد. فصل هفتم: ارزیابی عملکرد و توامندی‌سازی ماده 47 - مؤسسه موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سالانه عضو و به منظور ارتقای سطح کارآیی و اثر بخشی فعالیتها و توانمندسازی وی در ایفای هر چه بهتر امور محول، برنامه های آموزشی لازم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو یا شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد. ماده 48 - مؤسسه مکلف است رأساً و یا به کمک سایر مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقرراتی که به تایید هیأت اجرایی مؤسسه می‌رسد، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حداقل به میزان «40» ساعت در سال اقدام نماید. چنانچه برگزاری این دوره‌ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره‌های مزبور گردد، عضو رسمی و پیمانی با تایید هیأت اجرایی از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوب برخوردار می‌گردد. ماده 49 – عضو موظف است همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی خود اقدام نماید. تبصره 1 – عضوی که به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به افزایش توانمندی خود می‌نماید، با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی و تایید هیأت اجرایی از تاریخ ارائه مدرک، از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوب برخوردار خواهد شد. تبصره 2 – پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مؤسسه توسط عضو اخذ شده باشد، در صورتی که مرتبط با رشته شغلی وی بوده و سن وی بیشتر از 50 سال نباشد پس از تایید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکانپذیر میباشد. ماده 50 – اعزام اعضا به دوره‌های آموزشی منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا حوزوی در داخل و خارج از کشور، با هزینه مؤسسه و با استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل و ماده «51» ممنوع می‌باشد. تبصره : ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند. ماده 51 – در شرایط خاص، ادامه تحصیل تکمیلی دانشگاهی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدی حسب نیاز مؤسسه، به تشخیص هیأت اجرایی، موافقت هیأت رییسه و تایید هیأت امنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف «4» سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به مؤسسه، از شمول ماده «50» مستثنی می‌باشد. 51 – 1– وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد. 51 – 2– عضو دارای حداقل «10» و حداکثر «15» سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول این آیین نامه باشد. 51 – 3– محل تحصیل عضو مورد تایید وزارت باشد. 51 – 4– حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی‌بایست از «40» سال بیشتر باشد. تبصره 1 – چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداخت «2» برابر کلیه هزینه‌ها و وجوه دریافتی به علاوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحصیل به تشخیص مؤسسه و تایید دفتر حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محول می‌باشد. تبصره 2 – در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر «4» سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نمی‌گردند، صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویب هیأت امنا، حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان‌پذیر می‌باشد. ماده 52 - مؤسسه موظف است عملکرد عضو را با توجه به فرمهای مربوط توسط واحدهای مختلف به طور سالیانه و به صورت همه جانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن و اسفند هر سال به تصویب هیأت اجرایی مؤسسه برساند. ماده 53 – برخورداری عضو از مزایای شغلی نظیر ارتقا رتبه و ترفیع سالیانه، مستلزم کسب حد نصاب لازم از امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد وی مندرج در پیوست شماره «2» و ماده «21» این آیین نامه حسب مورد می‌باشد. ماده 54 – عوامل و شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عضو براساس دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی «پیوست شماره دو» می‌باشد. فصل هشتم: مرخصی‌ها، بیمه و امور رفاهی ماده 55 – عضو به ازای یک سال خدمت از «30» روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایا برخوردار می‌گردد که وی می‌بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده و موافقت مؤسسه استفاده نماید. تبصره 1 - مؤسسه می‌تواند به ازای یک سال خدمت به عضو «10» روز کاری مرخصی فوق‌العاده با استفاده از حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وی می‌بایست الزاماً آن را در ایام تابستان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی مؤسسه استفاده نماید. تبصره 2 – در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماههای خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد. تبصره 3 – مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود. تبصره 4 – عضو برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش‌بینی شده در این ماده می‌تواندتا مجموع یک ماه ازمرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد. تبصره 5 – استفاده از مرخصی به استثنای «مرخصی فوق‌العاده» موضوع تبصره «1» این ماده در هر صورت با درخواست کتبی عضو و موافقت مقام مسئول ذیربط امکان‌پذیر است. ماده 56 – در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، برای اعضای رسمی و پیمانی صرفاً تا 15 روز قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی صرفاً تا 15 روز قابل بازخرید خواهد بود. تبصره 1 – در مواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهای اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی استفاده نشده است، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، بازخرید می‌گردد. در هر صورت مرخصی فوق‌العاده قابل ذخیره یا بازخرید نمی‌باشد. تبصره 2 – موافقت مؤسسه با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه که ذخیره یا بازخرید آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، الزامی است. تبصره 3 – حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو در صورت داشتن ذخیره مرخصی به استثنای مشمولان ماده «65» این آیین نامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که مشمول مقررات بازنشستگی می‌باشند 120 روز کاری در سال خواهد بود. تبصره 4 – مرخصی قابل ذخیره اعضای عهده‌دار سمتهای اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب فاقد سقف می‌باشد. تبصره 5 – مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابلاغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند. ماده 57 – در صورتی که رابطه استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل به استثنای حالت انتقال قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، به وی و در صورت فوت به وارث قانونی عضو پرداخت خواهد شد. ماده 58 – هر عضو می‌تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید. تبصره - حداکثر مرخصی ساعتی سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می‌باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می‌گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می‌شود. ماده 59 – عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می‌باشد: الف – ازدواج دائم به مدت سه روز کاری ب – فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری) ج – غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تایید مراجع ذیصلاح) تبصره – غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاصر شود و موجه بودن عذر وی با تایید مراجع قضائی احراز می‌گردد. ماده 60 – عضو مؤسسه در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وی می‌باشد، می‌تواند با ارائه گواهی پزشکی، 12 روز متناوب در سال (هر نوبت حداکثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذکور تا 30 روز با ارائه گواهی پزشکی و تایید پزشک معتمد مؤسسه از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 30 روز با نظر کمیسیون پزشکی ذیربط مورد تایید مؤسسه و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده «62» این آیین نامه با وی رفتار می‌گردد. تبصره – در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ذیربط حسب مورد، باقیمانده مرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعلاجی تبدیل می‌شود. ماده 61 – بانوان عضو می‌توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر «9» ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند. تبصره 1 – برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می‌شوند، این مدت به «12» ماه افزایش می‌یابد. تبصره 2 – برای بانوان عضو پیمانی و قراردادی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می‌یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی‌های تعیین شده، تمدید می‌گردد. ماده 62 – به عضو رسمی و پیمانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می‌نماید، در صورتی که بیماری وی به تایید کمیسیون پزشکی ذیربط برسد حداکثر تا یکسال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می‌گردد. تبصره 1 – عضو دارای بیماری صعب‌العلاج با رعایت ضوابط و مقررات مربوط برای مدت زائد بر یک سال نیز از حقوق و مزایای یاد شده برخوردار می‌شود. تبصره 2 – در صورت صعب‌العلاج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعلاجی، تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می‌گردد. تبصره 3 - مؤسسه موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی ذیربط بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می‌شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعلاجی اعطا نموده و تمامی هزینه‌های درمان وی را پرداخت نماید. تبصره 4 – عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. ماده 63 – عضو رسمی مؤسسه به استثنای مشمولان تبصره «2» ماده «51» این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تایید و موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می‌تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماده «64» از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. تبصره – عضو پیمانی و قراردادی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه‌های مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 4 ماه خواهد بود. ماده 64 – عضو رسمی قطعی مؤسسه می‌تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذی‌ربط و تایید بالاترین مقام مسئول مؤسسه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیأت اجرایی تا دو سال قابل افزایش خواهد بود در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می‌باشد. تبصره 1 – شمول مفاد این ماده در خصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق (تا سقف 3 سال) منوط به اخذ مجوز از هیأت امنای مؤسسه خواهد بود. تبصره 2 – بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههای اجرایی در مأموریت خارج از کشور بسر می‌برند، می‌توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت و حداکثر به مدت «5» سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. تبصره 3 – مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی‌گردد. مگر آن که با موافقت مؤسسه و صندوق بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد. تبصره 4 – مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز مؤسسه مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و یا دکتری تخصصی شود، با تایید هیأت اجرایی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می‌شود. تبصره 5 – عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می‌تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تکمیلی، از خدمات بیمه‌ای استفاده نماید. ماده 65 – در مدت مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعلاجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمی‌گیرد. ماده 66 – انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو مؤسسه است و وی در طول خدمت خود صرفاً یک بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می‌باشد. ماده 67 - مؤسسه مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور کمک به تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان عضو علاوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و تأمین اعتبار برای پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط، براساس ًدستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی – پیوست شماره 5 ً اقدامات لازم معمول دارد. ماده 68 - مؤسسه می‌تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر عضو و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض‌الحسنه وام وامور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری وی با تصویب هیأت رییسه، تسهیلات مالی لازم را براساس دستورالعمل موضوع ماده «67» این آیین نامه برقرار نماید. ماده 69 - مؤسسه موظف است به منظور توانمندسازی، افزایش کارآئی، تقویت روحی و سلامت عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را در مؤسسه ایجاد و به منظور تشویق وی برای انجام امور ورزشی، راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد. فصل نهم: پایان خدمت ماده 70 - مؤسسه مکلف است با رعایت مقررات صندوق بازنشستگی کشوری عضو واجد یکی از شرایط ذیل را رأساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید: 70 – 1 – اعضای شاغل در شاغل غیر تخصصی (با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر): الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از 65 سال بیشتر نباشد. ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از 65 سال بیشتر باشد. متناسب با سنوات خدمت حداقل 25 روز حقوق و مزایا. 70 – 2 – اعضای شاغل در شاغل تخصصی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد یا سطح 3 حوزه: الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از 70 سال بیشتر نباشد. ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از 70 سال بیشتر باشد. متناسب با سنوات خدمت حداقل 25 روز حقوق و مزایا. تبصره 1 – متصدی شاغل در مشاغل تخصصی می‌توانند با درخواست شخصی پس از 30 سابقه خدمت و قبل از 35 سال سابقه خدمت، تقاضای بازنشستگی نمایند و مؤسسه مکلف است با تقاضای بازنشستگی آنان موافقت نماید. تبصره 2 – تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات، مروبط به ایثارگران، معلولان، بانوان و متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور لازم‌الاجرا است. تبصره 3 – عضو شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن 70 سال سن، درصورتی که بیش از 20 سال و کمتر از 25 سال سابقه خدمت داشته باشد بازخرید خدمت می‌شوند. در موارد خاص، با توجه به نیاز مؤسسه به خدمت آنها، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویب هیأت امنا تا سقف 25 سال قابل افزایش است. ماده 71 - مؤسسه می‌تواند در موارد خاص، اعضای دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت (بانوان 20 سال سابقه خدمت) را صرفاً با درخواست عضو و تایید هیأت رییسه پیش از موعد بازنشسته نماید. در این صورت عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته خواهد شد. ماده 72 – در هنگام تعیین حقوق بازنشتسگی، به عضوی که بیش از سی سال خدمت دارد به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد. ماده 73 – منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می‌باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید. تبصره 1 – مرخصی استحقاقی، استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می‌گردد. تبصره 2 – سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمانهای دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه‌ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد. ماده 74 – مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مؤسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌های شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار، فوق‌العاده‌های مشاغل مدیریتی و تقاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می‌باشد. تبصره – در خصوص مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری، علاوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق، حقوق و فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه و سایر فوق‌العاده‌های مستمر که در این آیین نامه به صراحت احصا و نام برده شده است، مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) بوده و به همراه هر گونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلاً مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت. ماده 75 – به عضو بازنشسته و از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر «30» سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده به عنوان پاداش پایان خدمت، پرداخت خواهد شد. تبصره – آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر می‌شود. فصل دهم: سایر مقررات ماده 76 – به کارگیری عضو بازنشسته خبره (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در مؤسسه (یک دوم) ساعت موظف اداری اعضای شاغل تجاوز نکند، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بلامانع می‌باشد. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی، معادل اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد. ماده 77 – به عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه‌ای به میزان «3» برابر حقوق و مزایای رتبه و پایه یک کاردان مقدماتی پرداخت می‌گردد: الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار ب - فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی ماده 78 – عضو مؤسسه می‌تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه، استعفای خود را دو ماه قبل از قطع رابطه و به صورت کتبی اعلام نماید. چنانچه بدون کسب موافقت مؤسسه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد. ماده 79 – در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمیباشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی مؤسسه در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نماید. در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف 15 روز کتباً به مؤسسه اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی میشود. ماده 80 – عضوی که دارای تعهد خدمت در مؤسسه می‌باشد، در صورت اعلام استعفا و قبول استعفای وی از سوی مؤسسه، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت جبران نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده بر عهده رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. ماده 81 - مؤسسه می‌تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد، با تصویب هیأت اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل) به ذینفع، نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید. ماده 82 – تغییر پست یا رسته سازمانی عضو به استثنای تبصره ذیل، صرفاً با رضایت وی و در چارچوب دستورالعمل مربوط امکان پذیر می‌باشد. تبصره – در موارد ذیل مؤسسه بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود. الف – استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر 6 ماه ب – براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی ج – تغییر ساختار یا انحلال واحد سازمانی در مؤسسه براساس مصوبه هیأت امنا د – اشتغال عضو در پستهای مدیریتی مصوب شماره‌دار ماده 83 – حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیونها، شوراها، هیأتها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر مبنای یک پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف «25» ساعت در ماه قابل پرداخت می‌باشد. ماده 84 – تصدی بیش از یک پست سازمانی برای اعضا ممنوع می‌باشد. تبصره 1 – بکارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رییس مؤسسه برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی، فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می‌باشد. تبصره 2 – عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده 85 - مؤسسه می‌تواند با تقاضای عضو دارای سابقه کمتر از «20» سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه دلایل قابل پذیرش از سوی وی، تایید هیأت اجرایی و موافقت رییس مؤسسه، به ازای هر سال خدمت قابل قبول در مؤسسه تا دو ماه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده به متقاضی پرداخت و او را بازخرید خدمت نماید. تبصره – در موارد خاص برای عضو دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت که امکان بازنشستگی برای وی وجود نداشته باشد، بازخریدی صرفاً پس از تایید هیأت اجرایی امکان‌پذیر می‌باشد. ماده 86 – در مواردی که در این آیین نامه حکمی پیش‌بینی نشده باشد، تا طرح و تصویب آن در هیأت امناء با تایید مرکز براساس مقررات عمومی کشور عمل خواهد شد. ماده 87 – سایر دستورالعملهای اجرایی مواد این آیین‌نامه، توسط «مرکز» تهیه و به تصویب هیأت امنا می‌رسد. ماده 88 – تفسیر مفاد این آیین‌نامه در موارد ابهام توسط هیأت اجرایی مؤسسه و با حضور نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا، پس از تایید «مرکز» امکان‌پذیر می‌باشد. ماده 89 – هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد مؤسسه، تایید «مرکز» و تصویب هیأت امنا امکان‌پذیر می‌باشد. ماده 90 – این آیین‌نامه مشتمل بر 90 ماده و 101 تبصره و 5 پیوست، به استناد مفاد ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح بهره‌وری، بهره‌مندی از ظرفیتهای ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده تدوین شده است . با تأیید هیأت امنای ذی ربط در راستای بخشنامه شماره 593943/15 مورخ 27/12/1392 از تاریخ (1/1/1393) قابل اجرا می باشد.ضمناً در اجرای مصوبه یکم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ 20/12/1392 هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس ، مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی (موضوع بخشنامه شماره 273298/15 مورخ 27/12/1390 ) از تاریخ اجرا (1/1/92) تاتأیید این آیین نامه ، به قوت خود باقی است.   پیوست شماره یک دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی موضوع بند «8» ماده «1» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه در اجرای بند «8» ماده «1» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی مؤسسه با ترکیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرای بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی تشکیل می‌شود. ماده 1 – ترکیب اعضا: معاون توسعه منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه (رییس هیأت) نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور مدیر منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه (دبیر) مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات مؤسسه یا عناوین مشابه سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی (غیر هیأت علمی و یا هیأت علمی) تبصره 1 – اعضای هیأت مذکور برای یک دوره چهار ساله با انتخاب و حکم رییس مؤسسه منصوب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد. تبصره 2 – در مؤسساتی که تعداد پرسنل آنان کمتر از 50 تن می‌باشد، حضور یک کارشناس مجرب (موضوع بند 5 ماده 1) با رعایت مفاد تبصره 3 این ماده بلامانع می‌باشد. تبصره 3 – جلسات هیأت با حضور رییس و دبیر هیأت و حداقل سه تن از سایر اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت ارای کل اعضا پس از تایید رییس مؤسسه قابل اجرا می‌باشد. ماده 2 – اهم وظایف و اختیارات هیأت: 2 – 1 – نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی. 2 – 2 – نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات. 2 – 3 – تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه. 2 – 4 – تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا. 2 – 5 – تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه. 2 – 6 – بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه. 2 – 7 – تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب. 2 – 8 – بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا. 2 – 9 – بررسی و تایید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رییس مؤسسه. 2 – 10 – بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت امنا. 2 – 11 – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا. 2 – 12 – بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل در مؤسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن. 2 – 13 – بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول. 2 – 14 – بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط. 2 – 15 – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات. 2 – 16 – تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد. 2 – 17 – سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می‌گردد.تبصره – هیأت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کار گروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آنها تفویض نماید. ماده 3 – مصوبات هیأت توسط رییس هیأت اجرایی پس از تایید رییس مؤسسه برای اجرا ابلاغ می‌شود. ماده 4 – این دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده و 4 تبصره، با تأیید هیأت امنای ذی ربط در راستای بخشنامه شماره 593943/15 مورخ 27/12/1392 از تاریخ (1/1/1393) قابل اجرا می باشد.ضمناً در اجرای مصوبه یکم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ 20/12/1392 هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس ، مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی (موضوع بخشنامه شماره 273298/15 مورخ 27/12/1390 ) از تاریخ اجرا (1/1/92) تاتأیید این آیین نامه ، به قوت خود باقی است. . پیوست شماره دو دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده «23» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه ماده 1 – اعضای واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده «23» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در صورت کسب حد نصاب لازم از عوامل ذیل، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه آنان از 70 درصد کمتر نباشد، با تصویب هیأت اجرایی مؤسسه به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابند. تبصره - مؤسسه می‌تواند علاوه بر وظایف پست مورد تصدی عضو، زمینه فعالیتهای وی در امور مشروحه ذیل را فراهم نماید. الف – مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی. ب – تلاش برای ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی. ج – تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربیات ملی و بین‌المللی جهت ارتقای کیفی حوزه فعالیت خود. د – نوآوری در وظایف محول به گونه‌ای که موجب افزایش اثربخشی و کارآیی حوزه فعالیت عضو شود. هـ - استفاده از فن آوری‌های نوین در ارتباط با حوزه فعالیت‌های مربوط. ماده 2 – اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه، حداکثر تا رتبه 3 می‌توانند ارتقا یابند. ماده 3 – عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از: الف – سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات) ب – سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 35 درصد مجموع امتیازات) ج – سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات) د – فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات). ردیف مدرک تحصیلی عوامل ارتقا مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز باآن مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز باآن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز باآن مدرک تحصیلی دکتری یا همتراز باآن 1 سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات) 10 درصد مجموع امتیازات (تا 60 امتیاز) 15 درصد مجموع امتیازات (تا 127 امتیاز) 20 درصد مجموع امتیازات (تا 220 امتیاز) 25 درصد مجموع امتیازات (تا 350 امتیاز) ردیف رتبه عوامل ارتقا رتبه مهارتی رتبه 3 رتبه 2 رتبه 1 1 سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 35 درصد مجموع امتیازات) 60 تا 210 امتیاز 85 تا 290 امتیاز 110 تا 385 امتیاز 140 تا 490 امتیاز 2 سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات) 30 تا 120 امتیاز 40 تا 170 امتیاز 55 تا 220 امتیاز 70 تا 280 امتیاز 3 فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات) تا 120 امتیاز تا 170 امتیاز تا 220 امتیاز تا 280 امتیاز تبصره – در موارد خاص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه «2» قرار دارند، با حداقل «8» سال توقف در رتبه «2» و کسب حداقل «دو سوم» از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای «2» و «4» این ماده می‌توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقاء یابند. ماده 4- شاخصهای عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده 3 این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد: الف – سوابق تحصیلی 1-مدرک تحصیلی 2-میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی 3-محل اخذ مدرک تحصیلی 4- معدل مدرک تحصیلی ارائه شده ب – سوابق اجرایی و تجربی 1- سنوات خدمت 2- سنوات مدیریتی -3 عضویت در کمیته‌ها، کارگروه‌های تخصصی، کمیسیونها، هیأتها و شوراهای مصوب ج – سوابق آموزشی 1- فراگیری و یا ارائه دوره‌های آموزشی -2 آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی -3 میزان تسلط به استفاده از نرم‌افزارها 4 - میزان تسلط به زبانهای خارجی 5- توسعه فردی د – فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی 1-ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری 2- اکتشافات و اختراعات 3- انتشار مقالات در مجلات معتبر 4- ارائه مقالات در سمینارهای علمی 5- تألیف و ترجمه کتاب 6- ارائه طرحهای تحقیقاتی 7- ثبت اختراع و کارهای بدیع هنری 8- ارائه گزارشهای موردی 9- دریافت لوح تشویق و تقدیر 10- کسب عنوان عضو نمونه 11- تکریم ارباب رجوع 12- تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی 13- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ماده 5 – حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل 4 گانه برای ارتقا به رتبه‌های مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 به شرح ذیل می‌باشد: ردیف موضوع حداقل امتیاز مورد نیاز حداکثر امتیاز قابل محاسبه 1 ارتقاء به رتبه مهارتی 470 600 2 ارتقاء به رتبه 3 680 850 3 ارتقاء به رتبه 2 950 1100 4 ارتقاء به رتبه 1 1200 1400 و بیشتر تبصره – میزان امتیاز مورد نیاز برای ارتقا اعضای مؤسسه به رتبه بالاتر، براساس امتیاز تعیین شده در این ماده و متناسب با محل استقرار، توسعه یافتگی و ... مؤسسه، به پیشنهاد هیأت اجرایی، تایید رییس مؤسسه و موافقت مرکز تعیین می‌گردد. ماده 6 – نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجرای شاخصهای مذکور در ماده 4 این آیین‌نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت اجرایی تدوین و به تصویب رییس مؤسسه می‌رسد. ماده 7 – این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره، با تأیید هیأت امنای ذی ربط در راستای بخشنامه شماره 593943/15 مورخ 27/12/1392 از تاریخ (1/1/1393) قابل اجرا می باشد.ضمناً در اجرای مصوبه یکم صورتجلسه نشست فوق العاده مورخ 20/12/1392 هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس ، مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی (موضوع بخشنامه شماره 273298/15 مورخ 27/12/1390 ) از تاریخ اجرا (1/1/92) تاتأیید این آیین نامه ، به قوت خود باقی است.   پیوست شماره چهار دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده «43» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه ماده 1 – منظور از «مراجع رسیدگی کننده» در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی می‌باشد. ماده 2 – کلیه اعضای مؤسسه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل می‌باشند. تبصره – اعضای بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می‌گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر با یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده (1032) قانون مدنی برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است. ماده 3 – متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می‌دارد. ماده 4 – مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. ماده 5 – رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد «3» و «4» این دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و اسناد مورد نیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.   ماده 6 - خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است: الف – انجام مشاوره و ارشاد قضایی ب – شرکت در جلسات دادرسی ج – تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم د – مراجعه به دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محول هـ - سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند. ماده 7 – کارشناس یا کارشناسان حقوقی (موضوع ماده «5») این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذی‌ربط فراهم گردد. تبصره – تشخیص عذر موجه بر عهده رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. ماده 8 – کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا سندی به عنوان حق‌الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید در غیر اینصورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. ماده 9 - مؤسسه می‌تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می‌دهند علاوه بر فوق‌العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا 20 درصد فوق‌العاده جذب وی با تشخیص رییس مؤسسه و رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید. ماده 10 – در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد. الف – انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مؤسسه.   ب – قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با مؤسسه از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی، انتقال و یا فوت. ماده 11 – مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده‌های قضایی جاری (کیفری، حقوقی و اداری) مؤسسه تسری می‌یابد. ماده 12 – این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره، در تاریخ ................... به تصویب هیأت امنای ................... رسید و با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ................... قابل اجرا می‌باشد.   پیوست شماره پنج دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی موضوع ماده «67» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه ماده 1 – کلیه اعضای شاغل در مؤسسه، ماهیانه از کمک هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم رفاهی مصوب هیأت امناء که از میزان تغییر شده براساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره‌مند می‌گردند: 1 – 1 – کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز کاری 1 – 2 – کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یکی از روجین شاغل در مؤسسه و یا سایر دستگاههای اجرایی تعلق می‌گیرد. 1 – 3 – کمک هزینه ایاب و ذهاب تبصره – به اعضای شاغل در مشاغلی که از سوی هیأت اجرایی واجد شرایط دریافت شیر یا لباس حسب مورد می‌باشند، به میزان تعیین شده توسط هیأت اجرایی، هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت می‌شود. ماده 2 - مؤسسه مکلف است علاوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت نماید. ماده 3 – پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده مؤسسه می‌باشد. ماده 4 - مؤسسه می‌تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیر نقدی به مناسبتهای ویژه مذهبی و ملی به اعضای شاغل پرداخت نماید.   ماده 5 - مؤسسه می‌تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضای مؤسسه از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهای دولتی به نام عضو افتتاح و حداکثر تا 35 درصد حقوق رتبه و پایه وی را در هر ماه به عنوان «سهم پس انداز عضو» از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هر ماه 100 درصد «سهم پس انداز عضو» به عنوان «سهم پس انداز مؤسسه، از محل اعتبارات پرسنلی مؤسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی سالانه مصوب هیأت امنا، به حساب سپرده جداگانه‌ای که بنام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می‌شود. تبصره – موجودی حسابهای موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت می‌باشد. ماده 6 - مؤسسه می‌تواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصویب هیأت رییسه تا دو برابر حقوق و مزایای عضو را تحت عنوان «پاداش» مشروط به پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امنا، پرداخت نماید. ماده 7 - مؤسسه می‌تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض‌الحسنه اعضای مؤسسه، تعاونیهای مسکن، مصرف و یا اعتباری یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید. تبصره – میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می‌باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رییسه به تصویب هیأت امنا می‌رسد. ماده 8 – این دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره، در تاریخ ................... به تصویب هیأت امنای ................... رسید و با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ................... قابل اجرا می‌باشد.
بخشنامه دارندگان مدرک معادل Official سایر