پذیرش پردیس دانشگاهی


 

پذیرش دانشجو در رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز) از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور (رشته های غیرپزشکی) و آزمون مرکزسنجش آموزش پزشکی (رشته های علوم پزشکی) انجام و پذیرفته شدگان برای ثبت نام به دانشگاه معرفی می شوند.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها