حقوق بین‌الملل


 

حقوق بین‌الملل به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق آرام آرام می‌رود تا از یک سویه و تحمیلی بودن، به زبان مشترک جامعه بین‌الدولی و بین‌المللی تبدیل گردد. جهان به خوبی دریافته است که برای دوری از رنج‌ها و سختی‌های تاریخی که موجبات زیان جانی، مالی و حیثیتی فراوانی را فراهم کرده است، باید رفتار همگان در همه حوزه‌ها، حتی حوزه جنگ و مخاصمه، به قید و بند قواعد و هنجارهای حقوقی کشیده شود. این قواعد و هنجارها می‌توانند ریشه و آبشخور حقوق داخلی، فراملی‌، منطقه‌ای یا بین‌المللی داشته باشند.
شناسایی، تدارک، تبیین، تفسیر علمی و دسته‌بندی این قواعد در وهله اول بر عهده مراکز علمی و آکادمیک و در مراحل بعدی وظیفه دیگران از جمله قضات و داوران و... می‌باشد.
از این‌رو رشته جوان حقوق بین‌الملل در سطح بین‌المللی و جوان‌تر در ایران عزیز، نیازمند بسط و توسعه کمی و کیفی می‌باشد. در جهت همراهی با این رسالت بزرگ ملی و علمی، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1387 اقدام به دایر کردن رشته حقوق بین‌ الملل در سطح کارشناسی‌ارشد نموده و نیز پذیرش دانشجوی دکتری این شاخه از علم حقوق را جزء اولویت‌های خود قرار داده است. به لطف الهی و با همت مسوولین دانشگاه و دانشکده حقوق و نیز اساتید زحمتکش، تا کنون، ده‌ها دانش‌آموخته خبره و کاردان حقوق بین‌المللی از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و تعداد قابل توجهی از آنها با احراز رتبه‌های عالی در مقطع دکتری پذیرفته شده و مابقی نیز برای ارایه خدمات تخصصی وارد بازار کار گردیده‌ اند.
امید است با همت همه دست اندرکاران شاهد شکوفایی دانش حقوق بین‌الملل در کشور عزیزمان باشیم.