• پپشتیبانی و نگهداری سخت‌افزاری رایانه‌های دانشکده؛ و مشاوره در جهت تهیه رایانه‌ها، تأمین و تعویض قطعات با پیکربندی متناسب با نیاز بخش یا آزمایشگاه مربوطه
  • پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزاری رایانه‌های دانشکده؛ و تهیه و نصب نرم‌افزارهای موردنیاز بخش‌های مختلف مانند: Gaussian, Chem draw, ISIS, Farsi Tek, Matlab و... و فراهم نمودن امکان استفاده از این نرم‌افزارها بر روی رایانه‌های عمومی سایت دانشکده
  • پشتیبانی و نگهداری شبکه دانشکده؛ شامل نگهداری، عیب‌یابی و رفع اشکال، ارائه طرح و نظارت برای توسعه تجهیزات Active و Passive شبکه با همکاری و هماهنگی با مرکز رایانه دانشگاه به‌منظور رعایت هرچه بیشتر استانداردهای آن مرکز

در حال حاضر این مرکز، خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ساختمان دانشکده‌های علوم پایه را به‌طور مشترک و سایر خدمات را به‌طور اختصاصی به دانشکده علوم پایه ارائه می‌نماید. برخی از این خدمات به شرح ذیل می‌باشند:

  1. رفع مشکل ارتباطی شبکه و اینترنت در محل متقاضی
  2. نصب ویندوز و نرم‌افزارهای موردنیاز در مرکز
  3. انجام خدمات سخت‌افزاری در مرکز
  4. نظارت بر برقراری سرویس بی‌سیم و رفع اشکال
  5. توسعه شبکه متناسب با استانداردهای دانشگاه
  6. رفع اشکال سیستم‌های اتوماسیون اداری دانشگاه در بخش کاربر (Client Side)
  7. نظارت بر تکمیل محتوا و به‌روزرسانی پورتال دانشکده علوم پایه