رشته پترولوژی عهده‌دار بررسی ماگماها، منشاء و تحولات ماگمایی، ولکانیسم و پلوتونیسم، و شناسایی فرآیندها، پدیده‌ها و محصولات ماگمایی در محیط‌‌های مختلف ژئودینامیکی است. از سوی دیگر همه سنگ‌های آذرین و رسوبی، تحت شرایطی (P,T)که به حرکت متقابل صفحات لیتوسفری مربوط می‌شود، به سنگ‌های دیگری به نام دگرگونی تبدیل می‌شوند. بررسی سنگ‌های دگرگونی و بازسازی حوادث و شرایطی که به دگرگونی (متامورفیسم) منجر می‌گردند، نیز بر عهده رشته پترولوژی است.

اعضای هیأت علمی: 2
دانشجویان: 7
دانش‌آموختگان: 60

نظریه میدان کوانتومی چارچوبی ریاضی و مفهومی برای فیزیک ذرات بنیادی معاصر است. همچنین چارچوبی است که در سایر زمینه‌های فیزیک نظری مانند فیزیک ماده چگال و مکانیک آماری استفاده می‌شود.
گروه ذرات بنیادی و گرانش به شناخت و مطالعه طبیعت و جهان هستی، در بنیادی‌ترین سطح می‌پردازد. سؤالات مهم در این سطح عبارتند از جهان هستی از چه و چگونه ساخته شده است؟ در کوچک ترین ابعاد اجزای بنیادی تشکیل‌دهنده جهان و بر هم کنش‌های آنها چیست؟ و در بزرگ ترین مقیاس‌ها کل جهان و تحول آن از گذشته تا به امروز و آینده چگونه است؟

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 17
دانش‌آموختگان: 33

گروه زمین‌شناسی اقتصادی از سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1383 در مقطع دکتری، پذیرش دانشجو نموده است. موضوع‌های پژوهشی گروه عمدتاً در رابطه با کانسارهای MVT، VMS، Sedex، اسکارن، پورفیری، انواع ذخائر طلای کوهزائی، اپی‌ترمال، مرتبط با توده‌های نفوذی و نیز مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی بوده است.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 26
دانش‌آموختگان: 103

رشته زمین‌شناسی تکتونیک به بررسی تغییر شکل‌های موجود در پوسته جامد زمین از مقیاس میکروسکپی تا رشته جبال می‌پردازد. مناطق تحقیقاتی این گروه تمامی بخش‌های فلات ایران به‌ویژه زاگرس، البرز و شرق ایران مرکزی می‌باشد. این گروه در سال 1363 و برای اولین بار در کشور تاسیس یافته و در آن دوره کارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شده است.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 11
دانش‌آموختگان: 94

علم زمین‌شناسی مهندسی ، شناخت ویژگی‌های فنی زمین و کاربرد آن در پروژه‌های مهندسی می‌باشد. این علم با به‌کار گیری اصول زمین‌شناسی مانند مطالعه ترکیب کانی‌شناسی، بافت و وضعیت هوازدگی سنگ وخاک، شناخت تاریخچه زمین‌شناسی محیط تشکیل آن‌ها و با درک فرآیندها وساختارهای تکتونیکی وشناخت خطرات زمین‌شناسی به‌همراه اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و سنگ و تجزیه و تحلیل آنها بخشی از نیاز طراحان را برطرف می‌نماید.

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 26
دانش‌آموختگان: 150

این گروه در رشته شیمی آلی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.گروه شیمی آلی دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل CHN , NMR 90 و طیف سنج‌های IR،FTIR، UV-VIS و ... مجهز می‌باشد.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 33
دانش‌آموختگان: 175

این گروه در رشته شیمی تجزیه در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد. این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل،ICP ، GC، IMS،SFE ، HPCLC و طیف‌سنج‌های NMR 90 ،IR،FTIR ، UV-VIS، و ... مجهز می‌باشد.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 40
دانش‌آموختگان: 166

این گروه در رشته شیمی فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد. این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل،Tensiometer، EG & G،Conductometer، FuelCell Test System،Sonicator 3000 و طیف‌سنج‌های NMR 90 ،IR،FTIR ، UV-VIS دستگاه فلورسانس و ... مجهز می‌باشد.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 40
دانش‌آموختگان: 116

این گروه در رشته شیمی معدنی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو، دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل GC،ICP و طیف‌سنج‌های UV-VIS، IR، FTIR،NMR90 و ... مجهز می‌باشد.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 35
دانش‌آموختگان: 139

گروه فیزیک اتمی و مولکولی بخش فیزیک در دانشکده علوم پایه ازسال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغازکرد. ازبدو تاسیس تاکنون این گروه موفق شده است تعداد زیادی دانش آموخته در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تربیت نماید. در حال حاضر (1400) 103دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 30 دانشجو در مقطع دکتری در این گروه فارغ التحصیل شده و 19 دانشجوی ارشد و 27 دانشجوی دکتری نیز در حال تحصیل می باشند.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 50
دانش‌آموختگان: 138

فیزیک ماده چگال رشته ای از فیزیک است که به خواص فیزیکی ماکروسکوپی و میکروسکوپی مواد می پردازد. به طور خاص، مربوط به فازهای "متراکم" مواد است و زمانی ظاهر می شوند که تعداد اجزای یک سیستم بسیار زیاد باشد همچنین تعاملات بین اجزای تشکیل دهنده این مواد قوی است. فیزیک ماده چگال بررسی می¬کند که چگونه ماده از تعداد زیادی اتم و الکترون در حال برهم کنش به وجود می آید، و از این برهمکنش ها چه خواص فیزیکی حاصل می شود.

اعضای هیأت علمی: 3
دانشجویان: 9
دانش‌آموختگان: 64