•  فیزیک ماده چگال
    مدیر گروه
    دکتر ملیحه قدرت

آمار و اطلاعات

فیزیک ماده چگال رشته ای از فیزیک است که به خواص فیزیکی ماکروسکوپی و میکروسکوپی مواد می پردازد. به طور خاص، مربوط به فازهای "متراکم" مواد است و زمانی ظاهر می شوند که تعداد اجزای یک سیستم بسیار زیاد باشد همچنین تعاملات بین اجزای تشکیل دهنده این مواد قوی است. فیزیک ماده چگال بررسی می کند که چگونه ماده از تعداد زیادی اتم و الکترون در حال برهم کنش به وجود می آید، و از این برهمکنش ها چه خواص فیزیکی حاصل می شود. فیزیک ماده چگال به فیزیک ماده چگال «سخت»، که شامل ویژگی‌های کوانتومی ماده است، و فیزیک ماده چگال «نرم» که بر آن دسته از خواص ماده تمرکز دارد که مکانیک کوانتومی در آن نقشی ندارد، تقسیم می‌شود.
در گروه ماده چگال سه عضو هیات علمی تمام وقت و دو عضو هیات علمی بازنشسته مشغول به فعالیت هستند که زمینه های تحقیقاتی این گروه نیز شامل نانو فیزیک در حوزه ماده چگال، مطالعه اثرات نانو ساختاری در حوزه انرژی های پاک، بررسی آثار کوانتومی نانو ساختارها در حوزه¬های زیستی و پزشکی، کاربردهای نانو فیزیک در حوزه های انرژی های تجدیدپذیر(سلول های خورشیدی، پیل های سوختی، هیدروژن آفتابی)، قطعات نورگسیل،‌ مواد نرم (بلورهای مایع)، نانو کاتالیست ها، حسگرهای گازی و زیستی و اسپینترونیک، فیزیک آماری مواد زیستی (فعال)، برهم کنش های الکتروستاتیک در مواد نرم یونی (کلوییدها، پلی الکترولیت ها و غشاهای با بی نظمی بار سطحی)، مکانیک آماری و ترمودینامیک سیستم های نسبیتی (شبیه سازی دینامیک مولکولی)، انتقال حرارت در ابعاد نانو، ماده چگال عددي، روش نظريه مداري كوانتومي، الکترودینامیک ابررساناهای دمای بالا، مواد دوبعدی و کاربرد آنها می باشد. این گروه نیز شامل آزمابشگاه های مجهز از جمله اتاق تمیز ، سیستم VSMو امکانات سنتز و مشخصه یابی نانوساختارها و اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد می باشد. آزمایشگاه تخصصی ماده چگال نیز جز آموزش های آموزشی این گروه می باشد که اخیرا در این گروه راه اندازی شده است.