زمین‌شناسی اقتصادی


 

بسمه تعالی

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل، محیطهای مناسب، شناسایی عوامل کنترل‌کننده تشکیل و تمرکز و پراکندگی ذخایر معدنی، توجیه فنی و اقتصادی آنها و در نهایت راهکارهای اکتشاف مواد معدنی بحث می‌کند. گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1383 در مقطع دکتری، پذیرش دانشجو نموده و تاکنون 69 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 15 نفر در مقطع دکتری دانش‌آموخته داشته است. تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت گروه 4 نفر است. موضوعهای پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه عمدتاً در رابطه با کانسارهای سولفیدی فلزات پایه و قیمتی با میزبان رسوبی و کانسارهای سولفید توده¬ای آتشفشان‌زاد، کانسارهای پورفیری، اپی ترمال و اسکارن، تیپ‌های مختلف کانسارهای طلا و نیز کاربرد ژئوشیمی ایزوتوپی و عناصر کمیاب در مطالعه ذخایر معدنی بوده است. تکامل و تکوین اقیانوس¬های تتیس (پروتو- پالئو¬تتیس و نئوتتیس) از باز شدن تا فرورانش و برخورد و کشش بعد از برخورد در ایران‌زمین به مانند دیگر کشورهای این حوضه، انواع کانه زایی‌های خاص تکتونیک کششی و همگرائی از قبیل پورفیری ، اپی ترمال، اسکارن و رگه ای و ذخایری همچون ماسیوسولفیدها، MVT، Sedex، طلای¬کوهزایی، کارلین و مرتبط با توده نفوذی را به‌وجود آورده است که می‌بایستی مورد پژوهش دانشگاهیان و متخصصین زمین¬شناسی اقتصادی قرار گیرد. نگاهی به نتایج حاصل از پایان¬نامه‌ها و رساله های گروه زمین‌شناسی اقتصادی که تاکنون عمدتاً در پهنه سنندج- سیرجان، کمان ماگمایی ارومیه- دختر و مجموعه ماگمایی البرز به اجرا در آمده است، تأییدی بر عملکرد گروه در رابطه با این پدیده¬های اساسی زمین-شناسی-ژئودینامیکی رخ‌داده در پوسته ایران‌زمین است. بنابراین گروه زمین شناسی اقتصادی در نظر دارد بخش عمده فعالیت های خود را همچنان در ارتباط با پهنه سنندج- سیرجان، کمربند ماگمائی ارومیه- دختر و مجموعه ماگمایی البرز و حسب مورد در سایر پهنه‌های زمین‌شناسی کشور ادامه داده و در این مسیر ضمن استفاده از امکانات آزمایشگاهی گروه از قبیل کارگاه برش سنگ و تهیه مقاطع میکروسکوپی، آزمایشگاه مطالعه میکروسکوپی توأم نور معمولی و انعکاسی، آزمایشگاههای ژئوشیمی XRF، XRD و سیالات درگیر، از همکاری اساتید دانشگاهی داخل و خارج از کشور (از جمله دانشگاه های استرالیا، کانادا، آلمان، اتریش، چین، ژاپن و فرانسه) نیز استفاده نماید.