• شیمی معدنی
    مدیر گروه
    دکتر علی مرسلی

آمار و اطلاعات

شیمی معدنی شاخه ای از علم شیمی است، که به بررسی خواص، ویژگی ها و واکنش پذیری ترکیبات معدنی از جمله فلزات، مینرال ها و ترکیبات آلی فلزی میپردازد. در حالی که شیمی آلی متمرکز بر بررسی ترکیبات حاوی کربن است، شیمی معدنی، ترکیبات سایر عناصر جدول تناوبی را مورد تحقیق قرار میدهد. در گروه شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس، سه عضو هیئت علمی تمام وقت مشغول به فعالیت هستند که در زمینه های تحقیقاتی متنوع از جمله: سنتز و شناسایی ترکیبات جدید معدنی، کاتالیست ها، فوتوکاتالیست ها و نانو کاتالیست ها، پلی اکسو متالات ها، نانو اکسید های فلزی ، چارچوب های فلز آلی، نانو شیمی سوپراملکولی، نانو شیمی معدنی، شیمی آلی-فلزی ، بیوشیمی معدنی و کاتالیست آلی-فلزی، مشغول به فعالیت، تحقیق و بررسی میباشند.
این گروه دارای آزمایشگاه های مجهز مانند آزمایشگاه چارچوب های فلز-آلی (MOF Laboratory) ، آزمایشگاه نانو مواد و کاتالیست (Nano materials and Catalysis Laboratory) و آزمایشگاه شیمی آلی-فلزی (Organometallic Chemistry Laboratory) است. همچنین در آزمایشگاه MOF، پروفسور علی مرسلی و همکاران ایشان، موفق به تهیه چارچوب های فلز آلی به روش مکانوکیمیکال در مقیاس بالا شده اند. گروه شیمی معدنی از بدو تاسیس تاکنون موفق به تربیت نمودن تعداد زیادی دانش آموخته در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد شده است و در حال حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با راهنمایی اساتید خود، در حال تحصیل، فعالیت و چاپ مقالات در ژورنال های معتبر جهانی می باشند.