فیزیک اتمی مولکولی


 

گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس ازسال۱۳۷۱فعالیت خود را آغازکرد. ازبدو تاسیس تاکنون این گروه موفق شده است تعداد زیادی دانش‌آموخته در مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد تربیت نماید. در حال حاضر 27 دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد و 18 دانشجو در مقطع دکتری در این گروه مشغول تحصیل می‌باشند. گروه فیزیک اتمی و مولکولی ازگروه های بخش فیزیک است که در زمینه‌های مختلف تعامل امواج الکترومغناطیسی و لیزر با ماده در مقیاس اتمی و مولکولی آموزش و پژوهش می‌کند. اپتیک غیرخطی، فیزیک پلاسما، تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن، مشخصه یابی اپتیکی، ساختاری و فونونی نانوساختارهای مختلف، پلاسمونیک و کاربردهای آن، برهمکنش لیزر با پلاسما و مولکول و... از موضوعات مهم و مرتبط به این گروه می‌باشند. در گروه همچنین فعالیت‌های نظری در رابطه با تعیین مدهای رامان و SERS فونونی شبکه، ساختار نانو الماس، منبع تک فوتون و مطالعه جفت شدگی سامانه های نانوپلاسمو مکانیک در جریان است.
این گروه با دراختیار داشتن آزمایشگاه‌های پیشرفته یکی ازگروه های فعال دانشگاه به شمار می‌آید. آزمایشگاه‌های گروه عبارتند از: پلاسما، لیزر، اپتیک خطی و غیرخطی، طیف سنجی رامان و SERS، نانواپتیک، نانوفیزیک، الکتروریسندگی، کندگی لیزری، طیف سنجی ماورای بنفش/ مرئی/ فروسرخ نزدیک، طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، لایه نشانی شیمیایی و فیزیکی، آئرو ژل‌ها.
اساتیدگروه عبارتنداز:

 1. دکتررسول ملک فر مرتبه علمی : استاد
  تحصیلات دکتری: دانشگاه لندن(کینگزکالج)
 2. دکتراحمد مشاعی مرتبه علمی: دانشیار
  تحصیلات دکتری دانشگاه: صنعتی شریف
 3. دکترعلی باکویی مرتبه علمی : استادیار
  تحصیلات دکتری: دانشگاه دولتی مسکو
 4. دکتر الناز یزدانی مرتبه علمی: استادیار
  تحصیلات دکتری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 5. دکتر الناز ایرانی مرتبه علمی: استادیار
  تحصیلات دکتری: دانشگاه صنعتی شریف