•  فیزیک اتمی مولکولی
    مدیر گروه
    دکتر الناز ایرانی

آمار و اطلاعات

گروه فیزیک اتمی و مولکولی بخش فیزیک در دانشکده علوم پایه ازسال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغازکرد. ازبدو تاسیس تاکنون این گروه موفق شده است تعداد زیادی دانش آموخته در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تربیت نماید. در حال حاضر (1400) 103 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 30 دانشجو در مقطع دکتری در این گروه فارغ التحصیل شده و 19 دانشجوی ارشد و 27 دانشجوی دکتری نیز در حال تحصیل می باشند. گروه فیزیک اتمی و مولکولی در زمینه های مختلف برهمکنش نور و لیزر با ماده در مقیاس اتمی و مولکولی از جمله مطالعه ساختاری طیفی و بررسی خواص اپتیکی غیر خطی مواد، سلول های خورشیدی، سنتز لایه های نازک ، نانو ساختارها و آئروژل ها، طیف سنجی تجربی و محاسباتی، الکتروشیمی و بیوسنسورهای اپتیکی، کاربردهای پزشکی و صنعتی فناوری هسته ای، کاربردهای فناوری نانو در فناوری هسته ای، توسعه مواد هیبریدی آلی-غیر آلی برای دستگاه های اپتوالکترونیک نسل بعدی، برهمکنش نور با پلاسما، تکنولوژی لیزر و توصیف کوانتومی برهمکنش لیزر با ماده ، طیف سنجی و دینامیک مولکولی فوق سریع و مطالعه محیط های بی نظم و لیزرهای کاتوره ای پژوهش می کند. آزمایشگاه اپتیک و لیزر نیز جز دروس عملی این گروه آموزشی است که به آموزش این رشته می پردازد.
این گروه با دراختیار داشتن آزمایشگاه های پیشرفته از جمله آزمایشگاه طیف سنجی رامان، آزمايشگاه لايه نشاني و كوره الكتريكي، آزمايشگاه الكترواسپينينگ، آزمايشگاه پلاسما، آزمايشگاه طيف سنجي FT-IR، آزمايشگاه نانو اپتیک، آزمايشگاه اتمي مولكولي و آزمایشگاه لیزر و فوتونیک یکی ازگروه های فعال دانشگاه به شمار می آید