•  شیمی فیزیک
    مدیر گروه
    دکتر سهیلا جوادیان فرزانه

آمار و اطلاعات

اين گروه در رشته شيمی فيزيك در مقطع کارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو پذيرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد. این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل،Tensiometer، EG & G،Conductometer، FuelCell Test System،Sonicator 3000 و طیف‌سنج‌های NMR 90 ،IR،FTIR ، UV-VIS دستگاه فلورسانس و ... مجهز می‌باشد. دارای سه آزمايشگاه تحقيقاتی در زمينه‌های پيل سوختی، شيمی محاسباتی و شيمی كلوئيد می‌باشد.