ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها


 

گروه ذرات بنیادی و گرانش به شناخت و مطالعه طبیعت و جهان هستی، در بنیادی‌ترین سطح می‌پردازد. سؤالات مهم در این سطح عبارتند از جهان هستی از چه و چگونه ساخته شده است؟ در کوچکترین ابعاد اجزای بنیادی تشکیل‌دهنده جهان و بر هم کنش‌های آنها چیست؟ و در بزرگترین مقیاس‌ها کل جهان و تحول آن از گذشته تا به امروز و آینده چگونه است؟ پاسخ به این سؤال‌ها در قالب فیزیک انرژی‌های بالا طبقه‌بندی می‌شوند که شامل فیزیک ذرات، نظریه میدان‌های کوانتمی، گرانش، کیهان‌شناسی، نظریه‌های ابرتقارن، ابرگرانش و ابر ریسمان است.