زمین‌شناسی تکتونیک


 

رشته زمین‌شناسی تکتونیک به بررسی تغییر شکل‌های موجود در پوسته جامد زمین از مقیاس میکروسکپی تا رشته جبال می‌پردازد. مناطق تحقیقاتی این گروه تمامی بخش‌های فلات ایران بویژه زاگرس، البرز و شرق ایران مرکزی می‌باشد. این گروه در سال 1363 و برای اولین بار در کشور تأسیس یافته و در آن دوره کارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شده است. دوره دکتری این گروه نیز در سال 1372 تأسیس و تاکنون در هر دو درجه ارشد و دکتری دانشجو دارد.