•  زمين‏ شناسی تكتونيك
    مدیر گروه
    دکتر سعید معدنی پور

آمار و اطلاعات

معرفی گروه

زمین‌شناسی تکتونیک گرایشی از علوم زمین است که به بررسی فرآیندهای دگرریختی و ساختارهای موجود در پوسته جامد زمین از مقیاس میکروسکپی تا رشته کوه‌های عظیم می‌پردازد. مناطق تحقیقاتی این گروه شامل تمامی ایالت‌های زمین‌شناختی ایران بویژه کمربندهای کوهزایی زاگرس و البرز، حوضه ایران مرکزی و پهنه فرورانش مکران می‌باشد. ساختارهای اصلی مورد مطالعه در این پهنه‌ها شامل چین‌ها، گسل‌ها، درزه‌ها، برگوارگی‌ها، خط‌وارگی‌ها، پهنه‌های برشی و دیاپیرها است. رویداد بزرگ مقیاس مورد مطالعه همگرایی ورق‌های لیتوسفری عربی و اوراسیا و فرآیندهای دگرریختی شکنا و شکل‌پذیر، حوضه‌های رسوبی همزمان با تکتونیک و ماگماتیسم و فرآیندهای کانه‌زایی مرتبط با آن است. داده‌های مورد نیاز برای مطالعات فوق از طریق مشاهدات و اندازه‌گیری‌های صحرایی، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های ژئوفیزیکی، داده‌های چاه، مقاطع نازک میکروسکوپی و سن‌یابی آزمایشگاهی تهیه می‌شوند.
گروه زمین‌شناسی تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس در سال 1363 خورشیدی و برای اولین بار در کشور تأسیس یافته و در آن دوره کارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شده است. دوره دکتری این گروه نیز در سال 1372 تأسیس و تاکنون در هر دو درجه ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. بسیاری از دانش‌آموختگان دکتری این گروه به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های کشور مشغول به فعالیت هستند. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد نیز در مشاغل کلیدی مانند صنایع مرتبط با اکتشاف و استخراج منابع نفتی، گازی و معدنی کشور، صنایع عمرانی مانند راه‌سازی، سدسازی و شهرسازی و همچنین برآورد مخاطرات زمین مانند زلزله و زمین‌لغزش مشغول به خدمت هستند.