جدیدترین اخبار
{f:tip}
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396 20 اسفند 1396
{f:tip}
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 13968 بهمن 1396
{f:tip}
برنامه زمانبندی کلاسهای ایمنی و دوره آموزشی کتابخانه در دانشکده علوم پایه
برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی ومقررات پژوهشی 10 مهر 1396